Odštampajte ovu stranicu
Занимљиви подаци о издавачкој делатности и штампи Републичког завода за статистику Србије

* У Републици Србији 2018. године објављене су 1.792 серијске публикације, што представља повећање од 12% у односу на претходну, 2017. годину - објављује Републички завод за статистику, саопштењем у области статистике културе. Према овим последњим подацима темељног истраживања и сакупљања података (објављено 15. новембра 2019), од укупног броја издатих серијских публикација 81,4% су часописи, 13,8% су листови/новине, 4,6% остале серијске публикације, док 0,2% чине базе података

Све серијске публикације разврстане су по областима, према Универзалној децималној класификацији (УДК), која представља развијен међународни класификациони систем примењив на целокупно људско знање, без обзира на то у ком се облику оно налази. Највећи део објављених серијских публикација по УДК је из области друштвених наука (33%) и примењених наука (24%).

Потом следе публикације из области уметности (11%) и лингвистике (10%).

Најмање серијских публикација је објављено из области филозофије (2%) и религије (3%), археологије са географијом, биографијом и историјом (4%), природних наука (5%) и из опште групе (7%). Према графиконима, то изгледа овако:

Детаљни појединачни подаци су следећи:

Медијска пажња и пратња: Нови Радио Сомбор

Pročitano 405 puta
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…