U povodu Svetskog dana knjige i autorskih prava: dr Vladimir Jerković, somborski poslenik kulture, publicista, prevodilac

* Kako nas je sveopšta aktuelna situacija u vezi sa virusom Covid-19 i higijenom (kako lokalno, tako planetarno) sve okupirala, smatramo da, ujedno, Svetski dan knjige i autorskih prava (koji se u čitavom svetu pa tako naravno i kod nas, raznim manifestacijama obeležava pa u ovim dakle prilikama - sasvim smo ubeđeni dakako opravdano drugačije, no popularnim rečnikom - online, zahvaljujući saradnji sa somborskim publicistom, Vladimirom Jerkovićem rubrika koja je pred vama takođe jeste šansa za podsetnik na dosadašnji rad i neposredne Jerkovićeve planove jer se jedno s drugim, naspram važnog datuma u sveopštoj sferi kulture, pretpostavlja zanimljivim i pre svega korisnim kada je i o zdravstvu reč

~ . ~

Jerković nam je na našu zahvalnost poslao sačuvana novinska izdanja koja su u Somboru izlazila još u 19. veku i kako napominje: - Ima tu nešto što sam izabrao iz  Domaćeg lista*, ali tu se svakako vide neka pisanija pre više od 120 godina u vezi sa stavovima o bolesti, uzrocima i slično. Ovaj list nije bio čitan kao lokalni, to je bilo novinsko štivo za sve građane koji su hteli na ćirilici da čitaju nešto novo, pa tako i da saznaju ko je dr Koh, recimo.

U poslednje dve godine (biografiju donosimo u dodatku, izvor, Wikipedia), Vladimir Jerković je napisao dve knjige, objavio veći broj radova, u naučnim časopisima, onih retkih iz lokalne, somborske zavičajne periodike, pa smo se zainteresovali istovremeno i za vizuelni izgled pošto nam je poslao već pomenuta sačuvana novinska somborska štiva te ćete moći da ih pogledate u galeriji fotogrtafija u okviru ove naše rubrike.

* Vladimire, tokom poslednje dve i po godine bilo je aktivnosti, istraživanja i pisanja, koja su od njih publikovana, predstavljena ali i koja su pred štampom?

- Nacionalni centar za digitalizaciju Republike Srbije, smešten na Matematičkom fakultetu u Beogradu, uvrstio je u svoj godišnjak spomen broj, naučni rad Domaći list: ilustrovani časopis za narodnu privredu, pouku i zabavu (1890-1893) kojeg su sačinili somborski filolozi Gabrijela Zambo, MS i ja. Reč je o periodici koja je izlazila u Somboru, prva te vrste kod Srba, a sačinjena je i pripadajuća bibliografija koja će uskoro biti poslata Odeljenju za leksikografiju Matice srpske.

* Povodom 60 godina od izlaženja časopisa Bibliotekar, objavljen je vaš pregledni rad Periodika na bunjevačkom jeziku u Somboru 1882-1944. Možda vam kao autoru nije lako, ali šta biste saželi značajnim za čitaoce našeg portala?

 - U svesci broj 2, na stranama 103-118, predstavljeni su listovi koji su izlazili u Somboru, ili je u jednom periodu Sombor bio mesto izlaženja, a koji se obraćaju bunjevačkoj populaciji. Nastojao sam da sačinim širu, potpunu varijantu, koja je pretočena u ovaj pravilima uredništva skraćeni rad, koja ne stotinak strana sadrži i fototipiju, prikaze stranica svih 5 listova o kojima je reč, uz priloge, preuzete iz tekstova objavljivanih u ovoj periodici, od književnih priloga do političkih stubaca. Nadam se zainteresovanom izdavaču, na kojeg i dalje čeka ovaj naslov.

Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Kultura i identiteti, Srpskog sociološkog društva, Sociološkog društva Republike Srpske i Instituta za političke studije Beograd, na Mećavniku i u Andrićgradu, održanoj 25 - 27. oktobra 2019, u okviru Zbornika objavljen je i Jerkovićev rad, takođe iz oblasti izučavanja periodike. Naziv originalnog naučnog članka je Analiza prvog broja lista Komunist naslednika Radničkih novina uz osvrt na diskrepancije unutar identitetske strukture proklamovanih anacionalnih protagonista komunističke paradigme. U danima tog skupa planirana je i promocija knjige prevoda Između era: od kapitalizma do demokratije autora Džona Serla, međutim zbog zdravstvenih smetnji učesnika ona nije održana, ali je potom, predstavljanje ovog prevoda planirano u prvoj polovini ove godine u okviru Sociološkog kluba u Novom Sadu koji organizuje pomenuto Društvo.

* Povodom 55 godina Katedre za bibliotekarstvo na Filološkom fakultetu u Beogradu, u predviđenom zborniku isto tako je uvršten i Vaš rad pod nazivom Naše novine: politički, gospodarski i društveni list 1943-1944. Dakle, novine koje su izlazile za vreme fašističke okupacije u Somboru a čiji je urednik bio Grgo Vuković. Šta Vas je u ovoj publicističkoj nameri motivisalo?

- Pozvan sam, pre svega, sa Katedre za bibliotekarstvo i informatiku Univerziteta u Beogradu da priložim svoj rad, a kako sam već izučavao periodiku namenjenu Bunjevcima, prigodno je bilo posebno obratiti pažnju na politički aspekt lista, Naše novine. List je štampan u ranim četrdesetim prošlog veka, u današnjoj somborskoj ulici Čihaš Bene. Urednik Vuković je i vinovnik osnjivanja Hrvatskog kulturno umetničkog društva u Somboru pre rata pa je tako i bilo iscrpnog materijala za prikaz i analizu.

* S obzirom da ste angažovani u ulozi naučnog saradnika u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji Apipharma Ltd. u Hrvatskoj, napisali ste knjigu pod nazivom Carica Marija Terezija i Pčelarski dekret (Bienenzuchtpatent) iz 1775. Možete li nam navesti više pojedinosti o tome?

- Knjiga je dvojezična, na engleskom i hrvatskom jeziku i bavi se periodom pravne regulative pčelarske prakse u Habsburškoj monarhiji, prethodećim istorijskim događanjima, pravnim uredbama poput Robot patenta, Sistemal patenta i Apikultur patenta, otvaranjem pčelarske škole u Beču. U knjizi je zastupljen i prevod pčelarskog dekreta to jest uredbe koji je imao dalekosežne efekte i na ovo podneblje, ne samo na Krunske zemlje. Izdavač planira predstavljanje knjige u leto tekuće godine, u Zagrebu i Beču.

* Šta ste do sada postigli u vezi sa publikovanjem odnosno prevođenjem knjige Džona R. Serla? 

- Kada je reč o knjizi pod nazivom Osvrt na jedan passé konstrukcionizam autora Džona R. Serla, to je zapravo prevođenje koje sam posvetio celokupnom stvaralaštvu ovog uglednog autora koji je pisao na teme filozofije jezika, socijalne konstrukcije stvarnosti, teorije govornih činova, odnosno sociolingvistike, a budući da nije prevođeno ni jedno njegovo delo kod nas, verujem da preliminarni dogovor sa jednim beogradskim izdavačem zainteresovanim za publikovanje, i može da bude realizovan tokom ove godine. Umesto prevođenjem više kapitalnih dela, smatrao sam da na ovaj način čitalačkoj publici stvaralaštvo ovog autora na našem jeziku može biti dovoljno pristupačno, s obzirom da se osvrćem na više od 40 njegovih monografija i autorskih članaka. Na specijalističkim studijama sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu imao sam mogućnost da se upoznam sa radom ovog autora, čitao sam njegova dela, teorije, pa je tako spontano nastalo i ovo moje pisanje u vezi sa njegovim radom koje je značajno ne samo za ukupnu oblast sociologije.

* Život teče, sa njim i ambicije, nadalje. O narednim planovima, za godinu, dve, naš sagovornik i saradnik priča:

- Sticanjem prava prevoda ove godine - po Ugovoru sa nosiocima prava u Velikoj Britaniji, Svetski najznačajnijim centrom za izučavanje pčela IBRA, započinjem prevod kapitalnog dela iz oblasti izučavanja pčela i ljudskog društva, autorke Eve Krejn. Sredstva su obezbeđena posredstvom saradnje sa Eva Crane Trust Fondacijom. Krajnova je verovatno i najveći savremeni izučavalac fenomena pčele i generalno bavljenja pčelarstvom od strane čoveka. Naslov publikacije biće Arheologija pčelarstva. 

…..

*Na stranicama Domaćeg lista sa kraja devetnaestog veka, izdvojio sam tri, meni baš zanimljive o zdravlju, higijeni, prevenciji. 

*****

Rubriku dopunjujemo pojedinim dokumentima i listovima, nekoliko od njih na bunjevačkom, o kojima je Vladimir Jerković pisao i koji su objavljeni. 

  • NARODNO ZDRAVLjE „Bacillus“ (O otkriću i pronalasku Dr. Koha)
  • Domaći List, Broj 23. U Somboru 1. Decembra 1890., godina I, str. 377-379
  • IZ NAUKE O ČUVANjU ZDRAVLjA. Krajpovo potpuno pranje i polupranje
  • Od Dr. Leopolska Senfeldera, upravitelja Knajpova zavoda. U Somboru, 30. marta 1893. Slobodno po nemačkom Jovan Hadžić, učiteljski pripravnik. Videti u: Domaći List, Brojevi 9. i 10. U Somboru 1. i 16. (13.,28.) Maj 1893., godina IV, str. 142-143
  • Pored gadi i nečistoće ne traži vrlinu
  • Sombor, 6. XI 1890. Milutin Đurić uč. pripravnik III. god. Videti u: Domaći List, Broj 10. U Somboru 16. Maja 1891., godina II, str. 145-147.

………………

Vladimir Jerković, biografija (Izvor-Wikipedia):

dr Vladimir Jerković (Sombor, 23. maj 1979) srpski je urednik, priređivač, prevodilac i autor brojnih izdanja.[1]

Književni rad

Uredio je veći broj simpozijumskih zbornika posvećenih savremenom književnom stvaralaštvu naših književnih stvaralaca poput akademika Mira Vuksanovića,[1][2][2] Davida Albaharija, Mihajla Pantića i brojnih drugih autora. Urednik je više od 50 zbirki priča, pesama,[3] romana, monografija,[3][4] bibliografija i pisac je scenarija za više dokumentarnih filmova poput filma Vuk i Somborci,[4] Od Alternative do slobodnog kraljevskog grada itd.[5] Priređivač je različitih izdanja među kojima se izdvajaju Istorija Sombora - grad kroz vekove i Naša bolesna kultura.[5][6][6] Urednik je i izdavač filozofskog spisa pesnika Laze Kostića pod nazivom Osnovno načelo, kao i tog izdanja u prevodu na engleski jezik.[7][8] Koautor je knjige Alternativa, Povelja, Statut - normativni okvir somborske lokalne samouprave u periodu 1749-1918.[7]

Prevodi

Preveo je deo istorije Grada Sombora na engleski jezik, a na srpski jezik sa kolegom je preveo dva kapitalna dela osnivača prve katedre za sociologiju u SAD Albiona V. Smola pod nazivima Adam Smit i moderna sociologija[9] i Između Era: od kapitalizma do demokratije.[8][9] Reč je o prvim i jedinim prevodima ovih dela na neke od jezika BHSC.

Biografija

Učestvovao je u više projekata, objavio je oko 30 naučnih radova, istraživanja, prikaza i drugih članaka u domaćim i stranim časopisima i učesnik je brojnih naučno-stručnih konferencija u oblastima bibliotekarstva, sociologije, kulture i obrazovanja.[10][11][10][12] Vladimir Jerković je doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Studirao je i završio studije pri Univerzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu u Novom Pazaru. Specijalizovao je sociologiju obrazovanja na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu kao i didaktičko-metodičke nauke pri Pedagoškom fakultetu u Somboru. Budući da je diplomirani filolog za engleski jezik i književnost, isprva je radio kao nastavnik engleskog jezika, a potom 5 godina bio direktor somborske Gradske biblioteke "Karlo Bijelicki";[11] inicijator je, uvodničar,[12] predavač i učesnik u većem broju različitih kulturnih događaja, tribina[13] i manifestacija.[14] Izučava zavičajnu periodiku, naročito onu namenjenu bunjevačkoj populaciji,[15] i bavi se sačinjavanjem bibliografija. Osnivač je ogranka Vukove zadužbine u Somboru,[13] saradnik Matice srpske[5][14] u Novom Sadu, na projektu Vuk i Somborci[6] ostvario je saradnju sa SANU u Beogradu. Član je Srpskog sociološkog društva i Bibliotekarskog društva Srbije.[16] Bio je predsednik Organizacionog odbora za proslavu 170 godina od nastanka Srpske čitaonice "Laza Kostić" u Somboru.[17][18][15] Bio je stalni član žirija za dodelu priznanja laureatima manifestacija: Veljkovi dani, Venac Laze Kostića i Podunavski dani Janoša Hercega, te član uredništva Časopisa za kulturu Dometi.[16]

~ . ~

Siniša Stričević (Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor)

Pročitano 1069 puta

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…