1. jun - Svetski dan deteta

* Povodom obeležavanja Svetskog dana prava deteta direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da Republika Srbija pokazuje punu posvećenost u cilju da se položaj dece unapredi i u kontinuitetu preduzima brojne mere u najboljem interesu deteta, pre svega na suzbijanju diskriminacije, sprečavanju zlostavljanja i zanemarivanja kao i zaštiti njihove bezbednosti

Konvencija za prava deteta, kao najznačajniji međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava nas obavezuje na poštovanje preuzetih obaveza i kontinuiran rad na zaštiti i unapređenju prava deteta, poručila je Paunović. Taj dokument predstavlja okvir za unapređenje i ostvarivanje prava deteta i zasniva se na četiri osnovna principa - pravo na život, opstanak i razvoj; najbolji interes deteta; pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju. Ona je podsetila da su Komitetu za prava deteta, nadzornom mehanizmu Ujedinjenih nacija koji prati primenu Konvencije u državama članicama, do sada su podneta tri inicijalna izveštaja koji se odnose na primenu same konvencije i njenih fakultativnih protokola, a u julu ove godine Drugi i Treći periodični izveštaj. Važno je napomenuti da deca u Republici Srbiji od 2008. godine aktivno učestvuju u procesu izveštavanja o primeni Konvencije i izveštaj Komitetu sadrži stavove i mišljenja dece o stepenu ostvarivanja njihovih prava u svakodnevnom životu, naročito prava na zdravlje, obrazovanje, bezbednost i život u kulturi nenasilja, nediskriminaciju, zaštitu od vršnjačkog nasilja.

Paunović navodi da je tokom proteklih godina država uložila velike napore u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom u različitim oblastima ostarivanja prava deteta i donela niz novih zakona i strategija kojima se ta prava unapređuju u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvenoj zaštiti, sprečavanju diskriminacije, rešavanju statusnih pitanja, pre svega Roma, izbeglica i interno raseljenih lica, o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polnih sloboda o nezastarevanju seksualanih delikata prema maloletnicima itd.

U Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije, koju je Vlada Republike Srbije usvojila, sa pratećim akcionim planom za period do 2018. godine, deca su prepoznata kao društvena grupa koja se nalazi u povećanom riziku od diskrminacije. Posebno romska deca, što često proističe iz specifičnog položaja u kome se nalazi celokupna romska zajednica, deca izbeglice, interno raseljena lica i migranti, deca koja žive i rade na ulici, deca koja su žrtve nasilja i eksploatacije, deca određenog zdravstvenog stanja, deca sa smetnjama u razvoju i deca sa invaliditetom.

Međutim i dalje postoje brojni izazovi do ostvarivanja temeljnih prava deteta, posebno dece iz osetljivih i diskriminisanih grupa koja žive u siromaštvu, isključena su iz obrazovnog sistema i društva, kao što su deca ulice i na tim pitanjima će se intenzivno raditi u narednom periodu. Akcionim planom za otvaranje pregovaračkog poglavlja 23 predviđeno je da se kroz rad Saveta za prava deteta ostvari viši nivo koordinacije svih državnih organa nadležnih za implementaciju strateški dokumenata u oblasti prava deteta. Takođe, kroz širok inkluzivan i transparentan proces izradiće se novi Strateški okvir za zaštitu dece od nasilja kojim će se nastaviti sa razvojem i unapređivanjem postojećeg okvira, a polazeći od dosadašnjih iskustava. Nastaviće se rad na porastu broja dece koja imaju koristi od mera podrške porodici, u cilju smanjenja neophodnosti korišćenja alternativne nege, odnosno smeštaja dece u rezidencijalne ustanove ili hraniteljstvo, a u slučaju neophodnosti za alternativnom negom nastojaće se da se koristi smeštaj u lokalnoj zajednici porodičnog tipa, uz postepeno povećanje dostupnosti različitih opcija alternativne nege koji se biraju na osnovu svakog pojedinačnog slučaja. Nastojaće se da se broj dece koja se nalaze u rezidencijalnim ustanovama strogo kontroliše i smanjuje. Nastaviće se rad na unapređenju maloletničkog pravosuđa u cilju pune implementacije evropskih standarda, a posebno kroz omogućavanje da se broj dece koja imaju korist od pravosuđa-po-meri-deteta povećava iz godine u godinu, precizirala je Paunović.

Sprečavanje nasilja nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje odgovornost su svakog od nas, a ne samo roditelja i zaposlenih u institucijama. Zadatak svih nas je da omogućimo da detetu, kao nosiocu prava, da odrasta u boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu, naglasila je Paunović.

Moramo biti svesni da nema podele na prava prvog ili drugog reda, jer jer su sva prava deteta međusobno isprepletana. Svako pravo u nekom trenutku može da postane najznačajnije za određeno dete. Što više o tome znamo, omogućićemo deci da ih na lakši način ostvare, ali i zaštitimo od onih koji ih krše, svesno ili ne. Specifičnost, a samim tim i veća potreba za angažovanjem da se prava deteta poštuju proističe iz činjenice da ih deca ne mogu sama ostvariti, zato je velika odgovornost na nama odraslima da decu zaštitimo, ukažemo da im prava pripadaju, ali isto tako da ukoliko žele da se njihova prava poštuju to pravo priznaju i drugome, vršnjacima, odraslima.

Deca su najbolji i iskreni prenosioci kulturnih i duhovnih vrednosti. Zato je važno posticati ih na izgradnju tolerancije, uvažavanje različitosti i mirno rešavanje sukoba.

Svetski dan prava deteta obeležava se na preporuku Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija kao dan razumevanja među decom i dan kada se promovišu vrednosti i ciljevi Konvencije o pravima deteta usmereni na dobrobit svakog deteta. Generalna Skupština UN je donela Deklaraciju o pravima deteta 1959. i Konvenciju o pravima deteta 1989. godine.

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Pročitano 595 puta

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…