Prikazivanje članaka po tagu RZS

* Za navodnjavanje je u 2019. godini ukupno u Srbiji zahvaćeno 67.692 hilj. m3 vode, što je za 24,1% više nego u prethodnoj godini - objavlio je Republički zavod za statistiku Srbije. Najviše vode crpelo se iz vodotokova - 90,2%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže

Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Od ukupne navodnjavane površine orošavanjem se navodnjavalo 92,3% površine, kapanjem 7,6% površine, a površinski se navodnjavalo svega 0,1% površine.

Tokom 2019. godine u Republici Srbiji navodnjavano je 46.863 ha poljoprivrednih površina, što je za 0,2% manje nego u prethodnoj godini. Oranice i bašte (sa 94,9%) imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (sa 4,5%) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 0,6%).

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Metodološka objašnjenja o navodnjavanju nalaze se na veb-strani Republičkog zavoda za statistiku: http://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620085.pdf
Serije podataka o navodnjavanju od referentne 2009. godine dostupne su u okviru baze podataka Zavoda: http://data.stat.gov.rs/Home/Result/25010204?languageCode=sr-Cyrl, kao i u sastavu publikacija Zavoda: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/publikacije.

Izvor: Republički zavod za statistiku 

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* U periodu od 5. oktobra do 30. decembra ove godine Republički zavod za statistiku će, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, sprovesti nacionalno Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine

Anketiranje na terenu obavljaće anketari, odnosno tim od dva člana pri čemu je jedan član medicinske struke.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za anketare i medicinske radnike/anketare za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. biće objavljen u ponedeljak, 2. septembra, na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Prijavljivanje za anketara i anketara/medicinskog radnika moguće je isključivo putem sajta Republičkog zavoda za statistikuwww.stat.gov.rs, u vremenu od 2. do 8. septembra, sa svim detaljima u vezi sa anketom.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2019. godine iznosila je 74.755 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 54.271 dinar - izveštava Republički zavod za statistiku Srbije

Rast bruto zarada u periodu januar–mart 2019. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,3% nominalno, odnosno 6,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,5% nominalno i za 6,9% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za mart 2019. godine nominalno je veća za 9,5%, a realno za 6,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 9,9% nominalno, odnosno za 6,9% realno.

Medijalna neto zarada za mart 2019. godine iznosila je 40.765 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Na sajtu RZS date su i sledeća tabelarna objašnjenja:

Tabele:

Tabele 1. i 2. Prosečne zarade i indeksi zarada

Tabela 3. Prosečne zarade po oblastima delatnosti

Tabela 4. Prosečne zarade po opštinama i gradovima

Tabela 5. Prosečne zarade u javnom sektoru

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

* zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl;

* naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

     Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Republički zavod za statistiku, od 1. do 30. aprila 2019. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, sprovodi Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova

Ova akcija je deo priprema za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. i neće obuhvatiti celokupno stanovništvo već samo oko 20.000 domaćinstava i oko 50.000 lica u izabranim delovima pojedinih naseljenih mesta u 51 gradu/opštini.

~ . ~ 

Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2019 / Naseljena mesta u kojima se, na delu teritorije, sprovodi Probni popis 2019 / Gradovi i opštine Naseljenomesto Samopopisivanje Dolazak popisivača

Beograd-Voždovac Beograd 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Vračar 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Zvezdara 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Zemun 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Novi Beograd 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Rakovica 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Savski venac 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Grocka Kaluđerica 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Lazarevac Šopić 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Mladenovac Kovačevac 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Obrenovac Mislođin 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Palilula Padinska Skela 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Sopot Nemenikuće 1-7. aprila 8-30. aprila
Beograd-Čukarica Sremčica 1-7. aprila 8-30. aprila
Niš-Pantelej Donja Vrežina, Niš 1-7. aprila 8-30. aprila
Niš-Crveni krst Niš 1-7. aprila 8-30. aprila
Novi Sad Kovilj, Novi Sad 1-7. aprila 8-30. aprila
Ada Ada, Obornjača 1-30. aprila
Aleksinac Aleksinac, Moravac 1-30. aprila
Aranđelovac Aranđelovac, Brezovac, Vrbica 1-30. aprila
Bajina Bašta Bajina Bašta, Lug, Mala Reka 1-30. aprila
Bela Crkva Bela Crkva, Kruščica 1-30. aprila
Bujanovac Oslare 1-30. aprila
Valjevo Beloševac, Valjevo 1-30. aprila
Veliko Gradište Biskuplje, Veliko Gradište 1-30. aprila
Vranje Vranje, Zlatokop 1-30. aprila
Vrbas Vrbas, Kucura 1-30. aprila
Žabalj Žabalj, Đurđevo 1-30. aprila
Zaječar Vražogrnac, Zaječar, Rgotina, Trnavac 1-30. aprila
Zrenjanin Zrenjanin, Melenci 1-30. aprila
Irig Vrdnik, Irig 1-30. aprila
Jagodina Bresje, Jagodina, Majur 1-30. aprila
Kikinda Banatsko Veliko Selo, Kikinda 1-30. aprila
Kragujevac Kragujevac, Đuriselo 1-30. aprila
Kraljevo Kraljevo, Ratina 1-30. aprila
Kula Sivac, Crvenka 1-30. aprila
Leskovac Zalužnje, Leskovac, Priboj 1-30. aprila
Loznica Banja Koviljača, Lozničko Polje 1-30. aprila
Novi Pazar Izbice, Novi Pazar, Trnava 1-30. aprila
Pančevo Jabuka, Pančevo 1-30. aprila
Pirot Gnjilan, Pirot 1-30. aprila
Preševo Preševo 1-30. aprila
Raška Varevo, Raška, Supnje 1-30. aprila
Smederevo Vodanj, Smederevo 1-30. aprila
Sokobanja Sokobanja, Trubarevac 1-30. aprila
Sremska Mitrovica Laćarak, Sremska Mitrovica 1-30. aprila
Subotica Subotica, Čantavir 1-30. aprila
Ub Trlić, Ub 1-30. aprila
Užice Drijetanj, Užice 1-30. aprila
Čačak Gornja Trepča, Čačak 1-30. aprila
Šabac Prnjavor, Šabac 1-30. aprila

Izvor: Statistički zavod Srbije

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor 

Objavljeno u Prva vest

* Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u julu 2018. godine, u odnosu na jun, u proseku su smanjene za 2,5%

Cene u julu ove godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, smanjene su za 9,7%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama
Voće (-4,9%), Stoka i živina (-2,5%), Industrijsko bilje (-2,4%) i Žita (-2,1%).

Rast cena zabeležen je u grupama Povrće (3,6%) i Krompir (2,4%).

Cene ostalih proizvoda nisu se bitnije menjale.

Cilj sprovođenja istraživanja je izračunavanje prosečnih cena i indeksa cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva. Prosečne cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva računaju se na osnovu količina i vrednosti otkupljenih i prodatih proizvoda dobijenih iz statistike prometa i statistike poljoprivrede. Od 2013. godine, indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva računaju se po novoj metodologiji, koja je usklađena sa evropskim standardima.

Podaci se publikuju 12. u mesecu (referentni period m-2), u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN40, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku (www.stat.gov.rs).

Izvor: Republički zavod za statistiku

Prati: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…