Prikazivanje članaka po tagu Sava Dojić

* Savet za zapošljavanje grada Sombora, kao savetodavno telo u procesu priprema novog kruga stipendiranja studenata u školskoj 2018/2019. godini, u utorak, 3. jula je razmotrio dopis somborske filijale  Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) o deficitarnim strukama na području somborske filijale, odnosno grada Sombora

U dopisu somborske filijale NSZ,  na zahtev Odeljenja za obrazovanje Gradske uprave grada Sombora, navedeno je da se ne može izdvojiti nijedno zanimanje za koje bi se moglo reći da je deficitarno, "jer od početka tekuće godine NSZ – filijala Sombor, nije imala nijednu nerealizovanu prijavu potrebe za zapošljavanjem određenog kadra koji nije imala na evidenciji nezaposlenih lica. Dosadašnje iskustvo i očekivane potrebe za područje koje  pokriva somborska filijala, upućuju na zanimanje iz oblasti informacionih tehnologija, mašinstva, građevine i farmacije", navedeno je u odgovoru NSZ – filijala Sombor.

Članovima Saveta za zapošljavanje je predočeno da su u tekućoj školskoj godini kao deficitarna zanimanja sa više bodova, bodovana zanimanja, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva, dipl. profesor matematike, dipl. inženjer mehatronike, dipl. socijalni radnik i dipl. inženjer poljoprivrede – zaštita bilja.

Na predlog predsednika Saveta Save Dojića, nadležnoj komisiji će biti predloženo da navedena lista deficitarnih zanimanja bude dopunjena zanimanjima: dipl. profesor fizike i inženjer prehrambene tehnologije.

Savet će nadležnoj komisiji predložiti i da se preispita pravilnik na osnovu kojeg se boduju prijave studenata i to tako da se boduju prijave studenata druge, treće, četvrte i starijih godina studija, a ne kao do sada i prijave studenata prve godine fakulteta.

Na 5. sednici Saveta za zapošljavanje grada Sombora zaključeno je i da je potrebno raditi na tome da se preduzeća zainteresuju za dualno obrazovanje i mogućnost obavljanja prakse srednjoškolaca u firmama, te da je potrebno i preispitati potrebu za pojedinim profilima u srednjim školama.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

Na 23. sednici gradskog parlamenta, održanoj u sredu, 14. marta, odbornici Skupštine grada Sombora, u okviru prve tačke dnevog reda razmotrili su i potom usvojili Informaciju sa izveštajem Državne revizorske institucije o izvršenoj eksternoj reviziji konsolidovanih izveštaja završnog računa i poslovanja budžeta grada Sombora za 2016. godinu

O radu Gradske uprave grada Sombora u 2017. godini odbornike je izvestila načelnica Helena Roksandić Musulin koja je navela da je, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javne uprave, sprovedena racionalizacija broja zaposlenih i poštovana zabrana zapošljavanja.

Ona je govorila i o primeni Zakona o opštem upravnom postupku kroz Informacioni sistem e-ZUP, o stručnom usavršavanju zaposlenih, razvoju elektronske uprave koja građanima omogućava da izvrše uvid u stanje svog predmeta, prijave komunalni problem, postave pitanje gradonačelnici, preuzumu obrasce zahteva za ostvarivanje prava i informišu se o postupku za ostvarivanje prava.

Roksandić Musulin je, osim ostalog, istakla da je Gradska uprava grada Sombora prva u Srbiji prema brzini rešavanja građevinskih zahteva u objedinjenoj proceduri (lokacijski uslovi, građevinska i upotrebna dozvola, prim. autora), za šta je prosečno potrebno tri dana.

Odbonici su većinom glasova prihvatili Izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora za 2017. godinu.

Član Gradskog veća grada Sombora za oblast finansija i privrede Sava Dojić prezentovao je informaciju o izvršenoj eksternoj reviziji i poslovanju budžeta za 2016. godinu

Oni su većinom glasova doneli i Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Sombora, a potom i Odluku o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini d.o.o. „Holo kompanija Doroslovo“.

Na ovoj sednici doneti su i Odluka o osnivanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Soko“ i Rešenje o davanju saglasnosti na statut Turističke organizacije grada Sombora.

Odbornici su usvojili prve izmene i dopune kolektivnog ugovora Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, te izmenili Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2018. godinu, prema kojem će umesto Jovana Borovića, član Komisije biti Momir Mioković.

Odbornici somborske gradske skupštine su i na 23. sednici sve odluke usvojili izraženom većinom glasova

Skupština je donela i Odluku o otuđenju građevinskog zemljišta, parcela br. 9450/1 i 9451/1 u KO Sombor 1, te zbog podnošenja ostavke razrešila Natašu Turkić funkcije predsednika Nadzornog odbora JKP „Parking servis Sombor“, a umesto nje imenovala dr Gojka Đuricu.

Skuština je donela Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora iz reda zaposlenih u OŠ „Moša Pijade“ u Bačkom Bregu i umesto Dijane Stojanović – zbog sukoba interesa, za člana imenovala Anu Rapaić. Do promena je došlo i u Školskom odboru Muzičke škole „Petar Konjović“ iz reda roditelja, u kojem je umesto Ankice Čutura – zbog prestanka osnova članstva, imenovana Marija Vučković.

Odbornici su odlučili da Sandru Bunjevac razreše članstva u Upravnom odboru Narodnog pozorišta Sombor i da za novog člana UO, iz reda osnivača, imenuju Nebojšu Gladića.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Sagledavajući mere aktivne politike zapošljavanja sprovedene tokom 2017. godine Savet za zapošljavanje grada Sombora konstatovao je da su, u okviru programa koje je realizovao i finansirao grad,  zaposlena 294 lica

Za zapošljavanje nezaposlenih lica iz budžeta grada je izdvojeno 103.590.000,00 dinara, a zapošljavanje je ostvareno putem finansiranja programa samozapošljavanja, novog zapošljavanja, stručne prakse, javnih radova u oblasti starih zanata, kao i putem javnih radova preko javnih komunalnih preduzeća. Finansirani su i programi pomoći starim i nepokretnim licima, te poljočuvarska služba.

Programi su realizovani uz tehničku podršku somborske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na poslednjem u nizu sastanaka Saveta za zapošljavanje, održanom 17. novembra, koncipirani su i predlozi koji će biti dostavljeni nadležnim organima. Predlozi se odnose na sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja tokom naredne godine, a jedan od predloga jeste da se u budžetu za 2018. godinu, planira veći iznos sredstava za sprovođenje programa novog zapošljavanja.

- Za ovaj program je u 2017. godini bilo najveće interesovanje, odnosno podneto je najviše zahteva, a predložićemo i da se prilikom realizovanja javnih radova više angažuju nezaposlena lica sa sela, kao i da se javni radovi organizuju na području sela - podvlači Sava Dojić, predsednik Saveta i član Gradskog veća za oblast finansija i privrede.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* U toku su radovi na parternom uređenju prostora između Trga Koste Trifkovića i Trga Svetog trojstva. Na licu mesta bili su tokom ove sedmice boravili zamenik gradonačelnice Antonio Ratković i Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede, kojima je predstavljena druga faza uređenja ovog prostora

Prema projektu, između dva trga biće izgrađen pešački prolaz koji će biti popločan behaton kockama, a zbog razlike u nivoima biće izgrađeno stepenište i rampa za osobe sa invaliditetom. Prema dečijem odeljenju Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“ i Istorijskom arhivu biće postavljena čelična ograda koja će i fizički odvojiti pešački prolaz od prostora ovih ustanova.

Na parternom uređenju prostora između Trga Svetog trojstva i Trga Koste Trifkovića, rade radnici preduzeća „Somborelektro“ DOO, a rok za završetak radova je 31. oktobar ove godine.

U završnoj fazi uređenja prolaza, planirano je da budu postavljene biste znamenitih Somboraca. Čije biste će biti postavljene još nije odlučeno, ali se pominju imena: Jovana Savića, Platona Atanackovića, Jovana Hadžića, Georgija (Đorđa) Brankovića, Ede Margalića, dr Radivoja Simonovića…

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Objavljeno u Prva vest

* Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ započelo radove na uređenju Vidovdanskog trga u Somboru

Vrednost radova iznosi 499.980,00 dinara, a finansira ih lokalna samouprava. Prema ugovoru, biće postavljeni betonski ivičnjaci i behaton ploče, a sledi i hortikulturno uređenje zelenih površina oko platoa.
Prema radnoj dinamici i rokovima, radovi bi trebalo da budu završeni već do kraja juna.

Vidovdanski trg - jedno od simbola Sombora, od sada još sjajnije

--------------------------------------------------------------------------------

Početku radova prisustvovali su gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede, te Željko Velebit, predsednik Saveta mesne zajednice „Crvenka“.

Nadzor nad radovima na uređenju Vidovdanskog trga je poveren Javnom komunalnom preduzeću „Prostor“ Sombor.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Sombor dobija sve lepše i umivenije lice

Objavljeno u Prva vest

* Na 13. sednici Skupštine grada Sombora, održanoj u utorak, 23. maja, odbornici su čvrstom većinom usvojili sve predložene odluke i zaključke

Predsednik gradskog parlamenta primarijus dr Zoran Parčetić otvorio je najnovije skupštinsko zasedanje predlogom Odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za prošlu godinu, sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika. Izvestilac, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede Sava Dojić, u jezgrovitom obrazlaganju, istakao je da suficit sredstava prenetih iz 2016. godine iznosi čak 115,2 miliona dinara. Ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili su 2 milijarde, 448 miliona, što čini ostvarivost u odnosu na nivo planiranih sredstava od, iznad zavidnih devedest odsto (tačnije, 91,4%), dok su rashodi ostali na 85,7 odsto. Završni budžetski račun grada Sombora usvojen je sa 42 glasa za, četvoro odbornika iz redova opozicije je bilo protiv i isto toliko uzdržano.

Gradski većnik za finansije i privredu Sava Dojić

.....................................................................

Nakon usvajanja odluke o istupanja grada Sombora iz Agencije za regionalni razvoj APV D.O.O. Novi Sad, prešlo se na rad u vezi sa usvajanjem predloga Lokalnog akcionog plana za mlade grada Sombora. Antonija Nađ Kosanović, članica Gradskog veća za oblast omladine, dece i sporta, u jasnom izveštavanju, precizno je navela razloge zbog kojih somborska sredina ima sve bolju perspektivu kada je briga o položaju mladih u pitanju. Uspostavljanje institucionalnih modela za mlade, prilagođavajući lokalnom nivou, za period od 2017 – 2021. godine, naišlo je na prihvatanje od strane 38 odbornika, protiv je i ovom prilikom bilo četvoro, bez uzdržanih.

Gradska većnica za omladinu, decu i sport Antonija Nađ Kosanović

................................................................................................

Nemanja Sarač, gradski većnik za oblast kulture i obrazovanja, bio je izvestilac u objedinjenom izveštavanju o radu i poslovanju javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti u 2016. godini sa finansijkim pokazateljima, premda je odlučivano, pojedinačno. Reč je o svim budžetskim korisnicima u ovoj oblasti, Sportskom centru Soko, Narodnom pozorištu Sombor, Gradskoj biblioteci „Karlo Bijelicki“, Gradskom muzeju Sombor, Kulturnom centru „Laza Kostić“, Istorijskom arhivu, Galeriji „Milan Konjović“, Centru za socijalni rad Sombor, Domu zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ i Apoteci Sombor. Svi predlozi takođe su usvojeni sličnom većinom, uz jedva primetne polemike tanke somborske opozicije.

Odbornici su dali saglasnost i na prve izmene i dopune programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Prostor, za ovu godinu. U tom smislu ostvareno je saglasje u vezi sa zaključenim ugovorom između ovog gradskog javnog komunalnog preduzeća i Nacionalnom službom za zapošpljavanje, filijalom Sombor, zahvaljujući kojem će biti zaposleno šesanestoro lica.

Usvojeni su i izveštaji o radu Turističke organizacije grada Sombora za prošlu godinu, Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, kao i predlozi za prihvatanje početnog likvidacionog izveštaja za JP za prostorno i urbanističko planiranje Urbanizam i zaštitu spomenika kulture Sombor u livkividaciji, te isto tako, za prihvatanje likvidacionog izveštaja za JP Direkcija za izgradnju grada Sombora u likvidaciji.

Odbornici su prihvatili i informacije o potrebi finansiranja aktivnosti na održavanju pruge na deonici Sombor-Vrbas – kao pružnog pravca od vitalnog lokalnog interesa za razvoj grada Sombora, kao i informaciju o obezbeđenju i opremanju lokacije i izgradnji objekata za pružanje pomoći, prihvat, obezbeđivanje osnovnih životnih uslova i privremeni smeštaj migranata za vreme trajanja migrantske krize na području grada Sombora, a zbog, kako je naglašeno, uočenog problema grupisanja i povećane koncentracije migranata u Somboru.

Odlučeno je i, da u narednom periodu, u sredini kulture, umetnosti, tradicije i nauke, budu postavljene biste Veljka Petrovića, Nikole Tesle, kao i spomenik somborskoj alternativi. Umetnik Pavle Blesić poklanja svom gradu skulpture naširoko poznate, što su odbornici takođe izrazitom većinom pozitivno prihvatili.

S. Stričević

Objavljeno u Prva vest
Strana 2 od 2

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…