Prikazivanje članaka po tagu Svetski dan bez duvana

* Svetski dan bez duvana se svake godine obeležava na globalnom, kao i na nacionalnom i lokalnom nivou u mnogim zemljama sveta

Zbog upotreba duvana i izloženosti duvanskom dimu svake godine prevremeno umre najmanje osam miliona ljudi u svetu. Osim toga što dovodi do brojnih negativnih posledica po zdravlje, duvan ima negativni uticaj na našu životnu sredinu i time dodatno šteti našem zdravlju.

Stoga je ove godine Svetska zdravstvena organizacija u okviru obeležavanja Svetskog dana bez duvana pokrenula globalnu kampanju pod sloganom „Duvan: pretnja našoj životnoj sredini“. Kampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o uticaju duvana na životnu sredinu - od uzgoja duvana, proizvodnje duvanskih proizvoda, njihove distribucije i otpada koji nastaje u ovim procesima kao i korišćenju duvanskih proizvoda.

Svake godine se u svetu uništi oko 3,5 miliona hektara zemlje radi uzgoja duvana. Zbog toga se krče šume, posebno u zemljama u razvoju. Plantaže duvana degradiraju zemljište tako da ono gubi sposobnost da podrži rast bilo kog useva ili vegetacije. Za proizvodnju svake cigarete potroši se 3,7 litara vode, a 4,5 triliona opušaka cigareta svake godine zagadi životnu sredinu.

Uticaj upotrebe duvana na životnu sredinu je veliki i odražava se kao dodatni pritisak na ionako oskudne resurse naše planete i krhke ekosisteme. Ovo je posebno prisutno u zemljama u razvoju, jer se tamo organizuje najveći deo proizvodnje duvana. Svaka popušena cigareta negativno se odražava na prirodne resurse koji su već ugroženi, a od njih zavisi naše postojanje.

Smanjenje potrošnje duvana treba identifikovati kao ključnu meru za postizanje ciljeva održivog razvoja, a ne samo onih koji su direktno povezani sa zdravljem i zaštitom životne sredine.

Ključne poruke kampanje su:

• Ostavite duvan da spasite sebe i našu planetu

• Podržite proizvođače duvana da pređu na proizvodnju drugih i održivih useva

• Odgovorno postupajte sa otpadom

• Podržite „zelene” tehnologije, tj. one koje neće ugrožavati životnu sredinu

Prema rezultatima Istraživanja zdravlja iz 2019. godine u Srbiji, 31,9% stanovnika koristi neki duvanski proizvod, najviše među stanovništvom starosti 45-54 godine (41,3%). Najčešće korišćeni duvanski proizvodi su cigarete, koje svakodnevno puši 27,1% stanovništva starosti 15 godina i više, dok 15,8% svakodnevno puši 20 i više cigareta na dan.

Prema podacima Evropskog školskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima u Srbiji 2019. godine, procenat učenika prvih razreda srednjih škola koji su pušili bar jednom tokom života je smanjen sa 46% u 2018. godini na 38% u 2019. godini, a beleži se i smanjenje procenta učenika koji trenutno puše (16,8%), uključujući i svakodnevne pušače. U prethodnim godinama beleži se porast popularnosti drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda. Podaci pokazuju da je 17,7% učenika prvih razreda srednjih škola bar jednom probalo elektronske cigarete, a trenutno ih koristi 5,5%. Najveći procenat (72,3%) učenika prvih razreda srednjih škola koji su probali elektronsku cigaretu su to uradili iz radoznalosti (72,0% dečaci i 72,6% devojčice).

Više o kampanji na:

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Zdravstvo

* Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija  i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana

Svetski dan bez duvana 2020. godine obeležava se pod sloganom „Zaštita mladih od manipulacija duvanske industrije i sprečavanje upotrebe duvana i nikotina među mladima”.

Svetska zdravstvena organizacija je ove godine pokrenula globalnu kampanju povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana sa cilјem osnaživanja mladih i uklјučivanja u borbu protiv taktika duvanskih i drugih industrija koje imaju za cilј privlačenje novih generacija korisnika duvana i nikotina.   

Cilјevi ove globalne kampanje su:

* Razotkrivanje mitova i marketinških i drugih taktika usmerenih na mlade, uklјučujući uvođenje novih proizvoda atraktivnih karakteristika kao što su razne arome;
* Edukovanje mladih o taktikama i načinima duvanske i povezanih industrija za privlačenje sadašnjih i budućih generacija da koriste duvan i nikotinske proizvode;
* Osnaživanje „influensera” tj. uticajnih pojedinaca na različitim mestima uklјučujući društvene mreže, kako bi oni doprineli zaštiti mladih i podstakli ih da se uklјuče u razotkrivanje i borbu protiv taktika najvećih duvanskih industrija.

Taktike za privlačenje novih korisnika duvanskih i nikotinskih proizvoda:

* Upotreba ukusa koji su privlačni mladima u duvanskim i nikotinskim proizvodima, poput ukusa trešanja, žvakaćih guma i bombona, što doprinosi potcenjivanju zdravstvenih rizika povezanih sa upotrebom ovih proizvoda i podstiče mlade da počnu da ih koriste;

* Atraktivni i moderno dizajnirani proizvodi (npr. proizvodi u obliku USB-a ili slatkiša);
* Promocija proizvoda ukazivanjem na njihovu manju štetnost u poređenju sa konvencionalnim cigaretama, u odsustvu objektivnih naučnih dokaza koji potvrđuju ove tvrdnje;

* Sponzorstva slavnih i uticajnih ličnosti i brendiranje sponzorisanih događaja i takmičenja na kojima se promovišu duvanski i nikotinski proizvodi;

* Marketing na prodajnim mestima uklјučujući postavlјanje duvanskih/nikotinskih proizvoda na mesta vidlјiva deci, a u blizini slatkiša, grickalica ili gaziranih pića, kao i davanjem premija prodavcima kako bi se osiguralo da se njihovi proizvodi prikazuju na način da ih uoči što više mladih osoba;

* Prodaja cigareta na komad i drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda (na primer u blizini škola), što čini da duvanski i nikotinski proizvodi budu dostupniji i pristupačniji školskoj deci;

* Indirektni marketing duvanskih proizvoda u filmovima, TV emisijama i onlajn-striming sadržajima;

* Automati za prodaju duvana na mestima koja posećuju mladi, sa atraktivnim reklamama, čime se u mnogim zemlјama zaobilaze propisi kojima se reguliše reklamiranje i prodaja duvanskih proizvoda maloletnim licima;

* Pokretanje sudskih sporova namenjenih slablјenju mera kontrole duvana, uklјučujući slikovna upozorenja na paklicama cigareta, izlaganje proizvoda na mestima prodaje i ograničavanje dostupnosti duvanskih i nikotinskih proizvoda deci (na primer zabrana prodaje i reklamiranja duvanskih proizvoda u blizini škola).

Više o kampanji Svetske zdravstvene organizacije na:

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Rubrika je u okviru realizacije projekta Udruženja Podium "Sve je lako kad si mlad 3", izdavača Novog Radio Sombora, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima Grada Sombora na Konkursu LAP za mlade za 2020. godinu.

Objavljeno u Prva vest

* Zavod za javno zdravlje Sombor je jedina ustanova na području Zapadnobačkog okruga koja obavlja zdravstvenu zaštitu stanovništva na više nivoa zdravstvene zaštite. S obzirom na značaj predstojećeg datuma (31. maja) u celosti objavljujemo saopštenje Zavoda za javno zdravlje Sombor, koje je danas stiglo u našu redakciju

~ . ~

Svake godine, 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri širom sveta obeležavaju Svetski dan bez duvana.

Kampanja ima za cilj da različite ciljne grupe upozori na zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i podstakne donosioce odluka da usvoje delotvorne mere, zasnovane na dokazima, kojima se smanjuje upotreba duvana i izloženost duvanu.

Tema Svetskog dana bez duvana 2019. godine je „Duvan i zdravlje pluća”, a obeležava se pod  sloganom „Ne dozvolite da zbog duvana izgubite dah”.

Ove godine posebna pažnja se posvećuje negativnom uticaju duvana na pluća (od raka do hroničnih plućnih bolesti), zbog značaja ovog organa za celokupno zdravlje i blagostanje ljudi.

Kampanja Svetski dan bez duvana 2019. ima ulogu da ukaže na:

- važnost zdravlja pluća za postizanje ukupnog zdravlja i blagostanja i posledice pušenja na zdravlje pluća;

- veliki broj smrtnih slučajeva i plućnih bolesti širom sveta izazvanih duvanom, uključujući hronične respiratorne bolesti i rak pluća;

- povezanost upotrebe duvana i tuberkuloze;

- posledice izloženosti duvanskom dimu na zdravlje pluća kod ljudi svih uzrasta; 

- mere kontrole duvana zasovane na dokazima koje treba preduzeti kako bi se smanjile posledice; 

- upotrebe duvana na zdravlje pluća, kao i na celokupno zdravlje.  

Poziv na akciju -

Kontrola duvana mora da postane prioritet vladama i zajednicama širom sveta kako bi bio ostvaren cilj održivog razvoja da se do 2030. godine za trećinu smanji prevremena smrtnost uled nezaraznih bolesti.

U cilju smanjenja upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu sve države treba da implementiraju Okvirnu konvenciju o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, što podrazumeva implementaciju i sprovođenje najefikasnijih mera za smanjenje ponude i potražnje duvana i duvanskih proizvoda. 

Roditelji i ostali članovi zajednice takođe treba da preduzmu mere kojima će promovisati sopstveno i zdravlje svoje dece čuvajući ih od štete koju izaziva duvan. 

Značajne bolesti povezane sa upotrebom duvana

Rak pluća. Pušenje duvana je najvažniji faktor rizika za rak pluća, koji je globalno odgovoran za dve trećine smrtnih slučajeva usled ove bolesti. Izloženost duvanskom dimu u kući i na radnom mestu takođe povećava rizik od raka pluća, a prestanak pušenja može da smanji rizik od nastanka ove bolesti. Deset godina nakon prestanka pušenja, rizik se smanjuje za otprilike polovinu u poređenju sa osobom koja puši.

Hronične bolesti organa za disanje. Pušenje duvana je vodeći uzrok hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), stanja u kojem nagomilana sluz u plućima dovodi do bolnog kašlja i teškoća pri disanju. Rizik od pojave HOBP je posebno izražen kod osoba koje su u ranom uzrastu počele da puše, s obzirom da duvanski dim značajno usporava razvoj pluća. Pušenje takođe pogoršava simptome astme. Rani prestanak pušenja je najefikasniji tretman u usporavanju progresije HOBP-a i smirivanju simptoma astme.

Bolesti koje se javljaju tokom čitavog života. Odojčad koja su intrauterino izložena toksinima iz duvanskog dima, zbog toga što je majka bila pušač ili izložena duvanskom dimu iz okruženja, često imaju slabiji razvoj pluća i njihove funkcije. Mala deca koja su izložena duvanskom dimu su pod rizikom za pojavu i pogoršanje simptoma astme, upale pluća i bronhitisa, kao i češće upale donjih disajnih puteva. Globalne procene su da oko 165.000 dece umire pre pete godine života od infekcija donjih respiratornih puteva prouzrokovanih izloženošću duvankom dimu. Deca koja su od najranijeg doba izložena duvaskom dimu imaju posledice po zdravlje organa za disanje i u odraslom dobu, a česte infekcije donjih respiratornih puteva u detinjstvu značajno povećavaju rizik od razvoja hronične opstruktivne blesti pluća u odraslom dobu.    

Tuberkuloza. Pušenje i izloženost duvanskom dimu su važan faktor rizika za infekciju tuberkulozom. Pušenje takođe povećava rizik od ponavljanja bolesti i smrtnosti. Podaci pokazuju da je učestalost upotrebe duvana oko dva puta veća među obolelima od tuberkuloze u odnosu na opštu populaciju u Srbiji. Nastavak pušenja u toku lečenja tuberkuloze čini lečenje manje uspešnim.

Zagađenje vazduha. Duvanski dim značajno zagađuje vazduh u zatvorenim prostorima jer sadrži oko 7000 hemijskih sastojaka, od kojih je najmanje 69 kancerogeno. Iako duvanski dim može biti nevidljiv i bez mirisa, može se zadržati u vazduhu duže od pet časova. Značajan deo čestica duvanskog dima se taloži u prostoru na različitim površinama i na taj način izlaže ljude, a naročito malu decu, štetnim sastojcima i kancerogenima (tzv. zadržani duvanski dim; engl. third hand smoke).

Okvirna konvencija o kontroli duvana

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/okvirnaKonvencijaOKontroliDuvana.pdf

Kontrola duvana - Ključne činjenice SZO za Srbiju

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/Kontrola%20duvana%20kljucne%20cinjenice%20Srbija.pdf

Pušenje i maligne bolesti

http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/duvan/Pusenje%20i%20maligne%20bolesti.pdf

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…