Prikazivanje članaka po tagu Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost

 

 

* Od 27. do 29. maja u Hotelu Omorika na Tari održan je jedan u nizu seminara za sekciju mladih u UGS Nezavisnost. Tema ovog seminara je bila Jačanje kapacitea mladih u Sindikatu. Kao i prošlih puta tako i sada, kvalitetnih predavača nije izostajalo: Marija Martinić, direktorka Centra za obrazovanje i istraživanja UGS NEZAVISNOST, Nataša Ristić, Centar modernih veština...

Na kraju svakog dana seminara, održavana je radionica, prvi dan tema radionice je bila davanje izjava što je inače mnogima bio prvi nastup pred kamerama i kod svakog je bila prisutna određena doza treme. Da bi nastup sledećeg dana prilikom improvizovane konferencije za medije, bio već dosta bolji.

Program rada za tri dana seminara je sadržao:

  • Predstavljanje programa i ciljeva seminara - Marija Martinić, direktorka Centra za obrazovanje i istraživanja UGS NEZAVISNOST
  • Planiranje i SVOT analiza - predavanje i radionica, Nataša Ristić, Centar modernih veština
  • Komunikacija sa poslodavcem - radionica, Marija Stojković, spoljna saradnica UGS NEZAVISNOST i Marija Martinić, direktorka Centra za obrazovanje i istraživanja UGS NEZAVISNOST
  • Komunikacija sa medijima: pisanje saopštenja za javnost - predavanje i radionica, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST i Vladimir Jovanović, spoljni saradnik i trener Friedrich Ebert Stifftung
  • Komunikacija na društvenim mrežama - predavanje, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST
  • Davanje izjava - predavanje i priprema za radionicu, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST
  • Snimanje izjava - radionica, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST i Vladimir Jovanović, spoljni saradnik i trener Friedrich Ebert Stifftung, snimatelj sa RTV
  • Radionica „Šta smo naučili?“ - komentari snimaka, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST i Vladimir Jovanović, spoljni saradnik i trener Friedrich Ebert Stifftung
  • Konferencija za štampu - radionica, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST
  • Evaluacija i zatvaranje seminara - Marija Martinić, direktorka Centra za obrazovanje i istraživanja UGS NEZAVISNOST

GALERIJA SLEDI /u slajdovima ispod teksta/:

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor

(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)

accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc

Objavljeno u Prva vest

Predizborni zahtevi sindikata Nezavisnost

Za dostojanstven rad i društvo bez diskriminacije 

* Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ pozivaju svoje članove da 3. aprila izađu na izbore “i svojim glasom pokažu da želimo da živimo u društvu blagostanja, solidarnosti i odsustva diskriminacije"

Nema pristojnog života, poslova i zarada bez prava na čistu vodu, vazduh i zemlju, ali ni bez pristupa kvalitetnom obrazovanju, zdravstvu i javnim službama i uslugama, navodi se u stavovima Izvršnog odbora UGS “Nezavisnost” kojim su formulisani “zahtevi od aktera na partijskoj/izbornoj sceni Srbije”.

Ovaj sindikat zahteva, pre svega, “dostojanstven (ugovoren, osiguran, bezbedan i, na vreme i pristojno, plaćen) rad, a ne njegovu prekarnu i partijskim knjižicama posredovanu karikaturu”. Takođe, traži se “jednak pristup tržištu rada i poslu, oslobođenog svih oblika diskriminacije”, te “pravo na kontinuiranu obuku i celoživotno usavršavanje radnika”.

“Nezavisnost” se zalaže i za, “ne samo zakonima garantovano, već i u praksi poštovano, pravo na sindikalno organizovanje, delovanje, kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk”.

Zahtev ove sindikalne centrale je i “Zakon o radu koji nam omogućava da organizujemo sve radnike i zastupamo njihove interese, bez obzira gde i po kom osnovu rade”, odnosno zakon “koji podstiče a ne otežava kolektivno pregovaranje”.

Potrebne su nezavisne i efikasne inspekcije, i “kazne koje neće biti jeftinije od poštovanja zakona i primene mera za bezbedan i zdrav rad”. UGS Nezavisnost ne odustaje od svog starog zahteva da se formiraju sudovi rada “koji će, kompetentno i u kratkom roku, rešavati radne sporove i učiniti da radni sporovi ne budu više agonija za radnike a jeftin izlaz za poslodavce”.

Sindikat traži i “pravedniji poreski sistem, kroz uvođenje progresivnog oporezivanja koje će doprineti redukovanju siromaštva i nejednakosti”, kao i “borbu protiv sive ekonomije a ne koketiranje sa njom”. Dodaje se “da minimalna zarada, zakonski definisana kao izuzetak, mora i u praksi da postane izuzetak”, te da “iako minimalna, ona ne sme biti nedovoljna, od nje mora da se živi, jer je zarađena - nije poklonjena”. Potreban je “sistem u kojem će postojati samo prosečna potrošačka korpa, a ne i minimalna potrošačka korpa”, jer, kako se ističe, “postoje životne potrebe, ne postoje minimalne životne potrebe, ako hoćemo da ljudi žive dostojanstveno”.

“Nezavisnost” se zalaže i za “okruženje koje će biti solidarno sa onima koji su ranjivi i kojima treba pomoć”, i zato traži da se zakonima obezbedi bolja redistribucija jer se sa 30 odsto građana koji su u riziku od siromaštva ne može težiti društvu blagostanja. Sindikalni zahtev su i “penzije koje će omogućiti dostojanstven život” kao i “vraćanje neustavno i nezakonito umanjenih penzija”.

Na kraju, naglašava se da je “za sindikate poput Nezavisnosti, sa širom tradicijom borbe za demokratske ustanove i pristup medijima i javnosti, a protiv rata i ekstremnog nacionalizma”, važno da u tim svojim zalaganjima “ostanu beskompromisni i prepoznatljivi”.

“Onima koji, u borbi za vlast, kao svom legitimnom okviru, nude obećanja”, Izvršni odbor UGS “Nezavisnost” poručuje da “istinski socijalni dijalog vidi samo u obavezujućim sporazumima i njihovoj realizaciji”.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Sindikat

* U organizaciji Evropskog sindikalnog instituta (ETUI), sa sedištem u Briselu, 9. i 10. marta održan je edukativni seminar za sindikate u zemljama koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Seminar je održan u hibridnoj formi i u njegovom radu su učestvovale reprezentativne sindikalne centrale iz Turske, Severne Makedonije, Srbije i Crne Gore. Cilj seminara bio je upoznavanje predstavnika sindikata sa mehanizmima rada Evropskih radničkih saveta. U ime UGS NEZAVISNOST, u radu seminara su učestvovali predstavnici svih granskih sindikata koji deluju u okviru porodice “Nezavisnost”, eksperti za oblast radnog prava i predstavnici Međunarodnog odeljenja i Centra za obrazovanje i istraživanja

Učesnicima su predstavljeni sistemi zastupanja radnika u Evropskoj uniji, kao i osnovni okvir unutar kojeg deluju Evropski radnički saveti. Osim sa istorijatom i osnovnim razlikama između predstavljanja radnika kroz savete i sindikate, učesnici su upoznati sa glavnim odredbama Direktive 2009/38 i mogućnostima za njeno transponovanje u nacionalno zakonodavstvo. U okviru svake zemlje učesnice seminara, razgovaralo se o načinu izbora predstavnika radnika i njegovog odnosa sa Evropskim radničkim savetom.

Analizom studije slučaja, otvoren je prostor za simulaciju sastanka Evropskog radničkog saveta, iz koje su učesnici mogli da zaključe kako u praksi izgleda proces informisanja i konsultovanja između uprave i zaposlenih u multinacionalnoj kompaniji, u slučaju restrukturiranja. Na kraju seminara su učesnici obučeni da koriste bazu podataka Evropskog sindikalnog instituta u analizi postojećih Evropskih radničkih saveta i sporazuma na osnovu kojih deluju.

Seminaru su prisustvovali i članovi UGS NEZAVISNOST” koji već predstavljaju radnike kao članovi ili posmatrači Evropskih radničkih saveta svojih kompanija i koji su, sa ostalim kolegama, uživo podelili svoja iskustva. S obzriom da su saveti tema s kojom se Republika Srbija, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, na svom evropskom putu neizbežno susreće, od izuzetnog je značaja za predstavnike sindikata da blagovremeno steknu znanja o tome kako sindikat može da upotrebi mehanizam Evropskog radničkog saveta, kao alat za dodatno zastupanje interesa zaposlenih.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Sindikat

* Usvajanje izmena Zakona o sistemu plata u javnom sektoru kao i seta zakona kojima se uređuju primanja i status zaposlenih u javnom sektoru u sindikatu NEZAVISNOST, iako očekivano, izazvalo je određeno razočaranje. Ovo pre svega što predstavnici Vlade RS u svojstvu poslodavca o ovim pitanjima nisu zatražili mišljenje reprezentativnih sindikata

Izmene zakona koje predviđaju još jedno odlaganje početka primene važnih i sistemskih propisa od velikog su značaja za status i materijalni položaj oko 500 hiljada službenika i zaposlenih u javnoj upravi. Sam Zakon o sistemu plata koji je jedan od rekih propisa donet u okviru socijalnog dijaloga i prošao procedure u okviru Socijalno-ekonomskog saveta ovoga puta se menja bez javne rasprave. Izjava zvaničnika da su izmene odobrene od strane Međunarodnog monetarnog fonda zaista degradira bilo kakav sindikalni angažman u Republici Srbiji.

Jedan od najznačajnih propisa iz oblasti radnih odnosa osim što se ne primenjuje u praksi zaslužuje da bude stavljen pred članove SES-a Republike Srbije. Ovo pre svega iz razloga što odlaganje njegove primene ima izuzetno velike posledice na materijalni položaj velikog broja zaposlenih u javnom sektoru. Očekivanja sindikata da će kroz primenu ovog akta konačno moći da se pristupi pregovorima o visini iznosa pripadajućeg toplog obroka i regresa ovim odlaganjem se prevode u veliku neizvesnost.

Za veliki broj zaposlenih čija su primanja vrlo blizu minimalnoj zaradi pitanje toplog obroka i regresa je od prvorazrednog značaja. Trend u kome se primanja zaposlenih približavaju minimalnoj zaradi je veoma zabrinjavajući. Isplatom troškova za topli obrok i regres u iznosu koji je 10.000,00 din. primanja svih zaposlenih sa srednjom stručnom spremom, a kojih je i najviše u javnom sektoru, bi bila značajno poboljšana. Sa druge strane obezbedilo bi se da postoji jasna razlika između minimalne zarade i plata javnih službenika.

Sindikat NEZAVISNOST sa velikom rezervom prihvata najavu rasta prosečne zarade na nivo od 900 eura u 2025. godini. Bez primene platnih razreda i poštovanja prava koja su utvrđena Zakonom o sistemu plata u javnom sektoru i kolektivnim ugovorima nemoguće je očekivati toliki rast plata. Po svemu sudeći „beli medvedi“ (kako su okarakterisani zaposleni u javnoj upravi 2014. godine) postaju „beli miševi“ nad kojima se vrše eksperimenti izdržljivosti i preživljavanja sa platama na nivou minimalne potrošačke korpe čiji se iznos nije menjao od 2017. godine.

U Beogradu, 8.12.2021, GS UPOIP NEZAVISNOST, Dragan Čabrić, predsednik

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Sindikat

UGS Nezavisnost, Sramotno postupanje sa radnicima iz Vijetnama

* Dešavanja sa radnicima iz Vijetnama angažovanim na izgradnji objekta kompanije Ling Long u Zrenjaninu graniče se sa nepojmljivim. Nehumani uslovi života i rada, oduzimanje ličnih dokumenata i gotovo ropski status jesu, svakako, razlog za osudu posredničkih agencija i kompanija koje teže da iscede profit po svaku cenu

Na ovom ispitu ljudskosti pada i Srbija u liku svojih državnih organa - od inspekcijskih službi, policije sve do vrhova izvršne vlasti. Ne radi se pri tome o izolovanom slučaju - dugu praksu servilnog odnosa prema investitorima, kojima se, po pravilu, dele i obilne subvencije, dobro ilustruje svojevremena poruka sa vrha da im galamom oko Jure ne rasterujemo strane investitore.

Šta će sada preduzeti, sem zataškavanja i kozmetičkih popravki?

UGS Nezavisnost radi dve stvari. Prvo, upućujemo, a slaćemo i dalje, solidarnu pomoć i podršku da sutra neko od nas ne podeli sudbinu Vijetnamaca u Zrenjaninu.

Iz istog razloga zvonimo na uzbunu i obraćamo se na sve dostupne adrese. Pored ostalog, proverićemo šta je ostalo od socijalnog dijaloga i Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

UGS Nezavisnost

19. novembra 2021.

Objavljeno u Sindikat

* Pandemija virusa korona bila je veliko, neprijatno iznenađenje za sve, ali su zaposleni u pošti, železnici, saobraćaju i Telekomu, uprkos visokom riziku, radili punim kapacitetom, rekao je Aleksandar Titović u razgovoru za Zrenjaninski socijalni forum

U videu koji objavljujemo Titović, zadužen za javni sektor u Sindikatu "Nezavisnost" govori i o partijskom kadrovanju u JP Pošta, nezadovoljstvu i protestima poštanskih radnika, sindikalnim podelama i potrebi političkog organizovanja milion i po radnika u Srbiji.

Video možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=MXtb3seDf-8&t=3s

Izvor: Zrenjaninski socijalni forum 

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor
(Sva autorska prava zaštićena i zadržana!)

Objavljeno u Sindikat
Strana 1 od 2

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…