Prikazivanje članaka po tagu saradnja

Bliska saradnja nauke i privrede je preduslov za stvaranje stručnjaka nove generacije

* Današnje generacije studenata stasavaju u okruženju i okolnostima koje se menjaju iz dana u dan. Znanje koje stiču na svojim fakultetima im pruža odličnu osnovu za izazove koji ih čekaju u realnom poslovnom okruženju. Takođe, kompanijama, poput DDOR-a, koje prate razvoj društva i tehnologije, ali i donose svežu poslovnu praksu sa razvijenih tržišta i iz značajnih evropskih finansijskih grupacija, poput Unipol grupe, potrebni su mladi stručnjaci koji će spremni da se dalje razvijaju i stiču kvalitetno iskustvo. Upravo je ovo razlog zbog kojeg su danas potpisani sporazumi o saradnji između DDOR osiguranja i tri eminentna fakulteta Novosadskog univerziteta - Prirodno-matematičkog i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Ekonomskog fakulteta iz Subotice koji stvaraju osnovu za partnerstva kojima se primarno studentima pruža mogućnost sveobuhvatnog obrazovnog ciklusa, ali i otvara mogućnost za realizaciju različitih zajedničkih naučnih i praktičnih projekata

Izrazivši veliko zadovoljstvo time što je kompanija učinila naredni korak u stvaranju boljeg ambijenta saradnje nauke i privrede, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja, Frančesko Maši je rekao: - Velika mi je čast što predstavljam DDOR, jednu od vodećih osiguravajućih kompanija na tržištu i našu Grupu, Unipol, jer nastavljamo da ojačavamo saradnju između DDOR-a i ovako značajnih i uglednih naučnih i obrazovnih institucija i to Ekonomskog fakulteta iz Subotice, Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Delimo iste vrednosti podržavajući i ohrabrujući doživotno učenje i razvoj. 'Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš živeti večno.' Obrazovanje je najmoćnije oružje kojim možete da promenite svet i znanje vam niko ne može oduzeti, poput vaše strasti i vašeg srca. Obrazovanje postavlja osnovu koja nas uči hrabrosti da razmišljamo van ustaljenih okvira i želji da stalno menjamo svoje ideje, stavove, našu tačku gledišta i da se poboljšavamo, jer kada težimo da postanemo bolji nego što jesmo i sve oko nas postaje bolje. I sve što možete učiniti dobro, sigurno možete učiniti još bolje, i dodao: - Danas sam posebno ponosan jer, zajedno sa ovako značajnim naučnim i obrazovnim institucijama, obeležavamo početak, potpuno sam uveren, novog puta za pripremu budućih generacija stručnjaka u našoj industriji, za dobrobit čitave zemlje i celokupne zajednice, imajući u vidu konačni cilj - uklanjanja svih prepreka daljem ekonomskom i socijalnom zbližavanju.

Prisutnima se prvi obratio prof. dr Nebojša Gvozdenović, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici i rekao: - Veliko je zadovoljstvo biti danas na ovom mestu. Naša saradnja je svakako dugogodišnja i ogleda se u činjenici da veliki broj alumnija sa Ekonomskog fakulteta u Subotici radi baš u DDOR-u. Istakao bih nekoliko stvari. Prvo, naš fakultet direktno upućuje studente i svršene studente sa redovnih studija i studijskih programa na kojima direktno izučavamo osiguranje, finansijsku i aktuarsku matematiku kojom sam se i lično bavio izučavanjem matematičkih modela osiguranja lica. Svojevremeno smo i sa Narodnom bankom Srbije organizovali kurseve gde smo buduće aktuare pripremali za ispite. Iz ovoga možemo da zaključimo da Ekonomski fakultet svakako upućuje na poslove osiguranja i otvara im vidike o poslovima kojima se bavi jedna osiguravajuća kuća. Sem toga, naša saradnja je dodatno podstaknuta akreditovanim programima kojima smo već ove godine na master studijama imali obaveznu studentsku praksu i time obavezali sve studente da moraju obavezno da provedu dve nedelje u privredi i za nju stiču bodove. Isto tako, studenti na osnovnim studijama kojima će praksa biti obavezna, stižu nam za dve godine i imaćemo potrebu da pronađemo čak 500 praksi i iskreno se nadam da će DDOR biti zainteresovan za njih.

Prisutnima se obratila dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević sledećim rečima: - Izuzetno mi je drago što danas predstavljam našu kuću, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i što prisustvujem ovom svečanom potpisivanju sporazuma o saradnji. Izdvojila bih način kako je došlo do ovog čina, jer obično dve institucije pokušaju prvo da pronađu zajedničke ciljeve i interes zbog kojih bi sarađivale, međutim potpisivanje sporazuma je došlo kao rezultat već postojeće saradnje, na inicijativu gospode Dejana Botića i Filipa Grujića iz DDOR-a koje sam upoznala na Sajmu praksi i stručnog usavršavanja na našem fakultetu i koji su pokazali inicijativu za daljom i intenzivnijom saradnjom sa našom kućom. Naravno, Prirodno-matematički fakultet, kao jedan multidisciplinarni fakultet sa svojih pet departmana neguje različite bazične nauke. Pre svega tu je Departman za matematiku i informatiku koji obuhvata pre svega osnovnu ciljnu grupu jedne osiguravajuće kuće poput DDOR-a. Naročito me je zainteresovala pomenuta alumni baza koja je pokazala da najveći broj zaposlenih u DDOR-u dolazi upravo sa tog departmana i studentskih programa kao što su diplomirani matematičar i diplomirani informatičar, kao i sa master studija Data science, primenjena matematika, a ono što je bilo posebno interesantno za mene je da su se tu našli i diplomirani biolog i diplomirani geograf i geoinformatičar, diplomirani turizmolog i diplomirani analitičar zaštite životne sredine što svedoči o nečemu na šta sam ja jako ponosna kao neko ko rukovodi Prirodno-matematičkim fakultetom, a to je da mi pre svega učimo naše studente da misle naročito u vremenu kada stara zanimanja nestaju i potrebna je brzina u prilagođavanju novim uslovima života i rada. Ovaj ugovor bi trebalo da pruži i dodatne mogućnosti stručne prakse studenata Departmana za matematiku i informatiku, pomoć pri izradi seminarskih, master, diplomskih i završnih radova i naravno mogućnosti predavanja stručnjaka iz DDOR-a kod nas i obrnuto. Nadam se da je ovo početak još dublje, veće i šire saradnje i da ćemo tek otkriti nove mogućnosti saradnje kroz zajednički rad i partnerstvo.

Uz zahvalnost za ovu inicijativu DDOR osiguranja, prof. dr Srđan Kolaković, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je rekao: - Izuzetna mi je čast što se danas nalazim u ovoj prestižnoj kompaniji sa kojom Fakultet tehničkih nauka ima decenijsku saradnju koja se u poslednjih nekoliko godina i ubrzala i proširila. Mi smo potpuno uvereni da pripremamo studente za vas jer imamo module „Upravljanje rizicima i osiguranjem“ na studijskom programu Inženjerski menadžment, a imamo i čitav studijski program „Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara“, međutim verujem da svih naših 16.000 studenata mogu da budu vaši zaposleni i koji će vam pomoći. Od građevinaca, arhitekata, mašinaca koji odmah mogu da se uključe na procenama šteta, na primer. Normalno je da će ovaj sporazum još više pospešiti saradnju i naša je želja da imamo još više uspešnih zajedničkih projekata kroz studentske prakse koje su od izuzetnog značaja za naše inženjere kao i kroz transfer znanja sa Fakulteta tehničkih nauka ka DDOR-u, kao i stručnjaka DDOR-a studentima Fakulteta tehničkih nauka. Naša je želja da još više sarađujemo i da zajednički razvijamo struku i vašu kompaniju, a samim tim i Fakultet tehničkih nauka. Siguran sam da ćemo u tome uspeti.

Da podsetimo, DDOR osiguranje, kao društveno odgovorna kompanija, u svojoj strategiji saradnje sa naučno-obrazovnim institucijama povezana je kako sa srednjoškolskim, tako i sa visokoškolskim ustanovama. Kompanija je kao jedan od osnivača, na inicijativu krovne novosadske naučno-obrazovne institucije - Univerziteta u Novom Sadu, učestvovala u formiranju Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnika i umetnika koji već trideset godina uspešno pruža podršku studentima. Takođe, od prošle godine, kompanija je pokrenula saradnju sa srednjim školama u čitavoj Srbiji, koje u svojim programima realizuju modul „Službenik u bankarstvu i osiguranju“ i kroz neposrednu dodatnu nastavu zainteresovanim učenicima približava teme kako iz osiguranja, tako i iz poslovanja velikih preduzeća i međunarodnih finansijskih grupacija.

- U galeriji fotografija, pogledajte: 1) Predsednik i članovi IO DDOR-a, direktor Direkcije za HR DDOR; 2) prof. Nebojša Gvozdenović, Frančesko Maši, prof. Milica Pavkov-Hrvojević, prof. Srđan Kolaković; 3) Frančesko Maši i prof. Pavkov-Hrvojević; 4) Frančesko Maši i prof. Gvozdenović; 5) Franečsko Maši i prof. Kolaković - 

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Obrazovanje

* Na redovnoj skupštini Muzejskog društva Srbije, održanoj u petak 8. aprila, u Etnografskom muzeju u Beogradu, zahvalnica je dodeljena i Gradskom muzeju Sombor za saradnju i ostvarivanje programskih aktivnosti Društva i promovisanje muzejske delatnosti

U Etnografskom muzeju u Beogradu, podeljene su zahvalnice ustanovama i pojedincima sa kojima je Društvo sarađivalo u prethodnih dvadeset godina u ostvarivanju programskih aktivnosti Društva i promovisanju muzejske delatnosti. Zahvalnica je dodeljena i Gradskom muzeju Sombor.

Da podsetimo, prošle godine, 18. i 19. novembra, u somborskom muzeju organizovana je Treća međunarodna konferencija Sekcije muzejskih pedagoga Muzejskog društva Srbije.

- Fotogalerija: Zahvalnica Muzejskog društva Srbije -

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

* U Bečeju je danas potpisan Protokol o saradnji na realizaciji projekta za unapređenje uslova za prevođenje brodova na Brani na Tisi. Protokol su potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede državni sekretar, Željko Radošević i, u ime JVP "Vode Vojvodine“, izvršna direktorka Danka Vasiljević

- Ovaj projekat će otvoriti novu perspektivu rečnog transporta, omogućiti investicije u luke i podići performanse luke u Senti, ali i otvoriti mogućnost za dodatna ulaganja na rečnoj infrastrukturi, pre svega u Banatu - rekao je ministar Momirović. On je istakao da je ovaj projekat vredan 60 miliona evra.

Postojeća prevodnica na Brani na Tisi predstavlja usko grlo u plovidbi i smanjuje kategoriju plovnog puta uzvodno od prevodnice. Kako bi se ovaj problem otklonio, projektom je predviđeno da se pored postojeće, izgradi nova prevodnica većih gabarita, čime će se omogućiti prolazak većih plovila i sastava koji čine potiskivač sa po dve barže u dva reda.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Željko Radošević ukazao je da je realizacija ovog projekta nova prilika za ekonomski razvoj ne samo lokalnih samouprava, već i cele zemlje.

Pomoćnik direktora JVP „Vode Vojvodine“ za HS DTD, Stevan Ilinčić, istakao je da će projekat doprineti drastičnom povećanju vodnog transporta na Tisi, što je od velikog značaja za očuvanje životne sredine i ekologije. Naime, povećanjem vodnog saobraćaja smanjiće se učestalost drumskog, a imajući u vidu da je vodni saobraćaj ekološki pogodniji, smanjiće se i emisija štetnih gasova.

JVP „Vode Vojvodine“ iz godine u godinu beleži povećanje broja prevođenja na Brani na Tisi. Samo u 2021. godini,  kroz ovu prevodnicu prošlo je 956 plovila, a transportovano je 354.000 tona robe.

S obzirom na to da je na postojećoj prevodnici na Brani na Tisi poslednji remont obavljen pre 15 godina, kao i da postoje vidljiva oštećenja, JVP „Vode Vojvodine“ je ove godine ušlo u posao sanacije. U toku je izrada projektne dokumentacije, a očekuje se da će se u avgustu stvoriti uslovi i za otpočinjanje radova.

Sve ove aktivnosti posebno su važne s obzirom na to da je 2017. godine potpisan međunarodni sporazum o plovidbi Tisom između vlada Republike Srbije i Mađarske, čime je ova reka dobila međunarodni značaj.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

prati: Srđan Ačanski, dipl.turizm.

Objavljeno u Prva vest

* Nakon višegodišnje uspešne saradnje na različitim projektima i aktivnostima, deleći slične stavove i sa ogromnim entuzijazmom, nastavnici Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ u Somboru kroz neformalnu grupu „Aktivator“ nastavljaju sa aktivnostima kojima se trude da unaprede položaj i poboljšaju kvalitet života dece i mladih iz ugroženih grupa u našoj lokalnoj zajednici

U toku je realizacija projekta „Darvinovi istraživači“ koji je podržan je od strane EU* u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji sprovode Mladi istraživači Srbije zajedno sa Beogradskom otvorenom školom i Inženjerima zaštite životne sredine. Aktivnosti se oslanjaju na iskustveno učenje, organizuju se odlasci i boravak učenika u prirodi na različitim lokalitetima u gradu, u školskom dvorištu i u senzornom vrtu škole.

Učenici se podstiču da prate životni ciklus zasađenog biljnog materijala, da vode brigu o biljkama, uređuju školsko dvorište, takmiče se u baštovanstvu i sličnim korisnim aktivnostima. U saradnji sa Osnovnom školom Bratstvo Jedinstvo u Somboru realizovane su i kreativne radionice, na kojima su učenici od starih odevnih predmeta kroz proces sečenja, krojenja i modelovanja, izrađivali upotrebne predmete.

Ova aktivnost predstavlja primer ekološkog otiska koji osim osnovnog cilja zaštite životne sredine ima za cilj i razvoj saradnje, kooperativnog učenja, usvajanja veštine rada u grupi, toleranciju i preduzetnički duh. Neophodno je naučiti svakog učenika da i male akcije imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu, i da taj uticaj najčešće nije mali koliko mislimo.

- U dodatku, pogledajte još nekoliko zanimljiv slajd-set fotografija -

Piše: Snežana Grozdanović

*(Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3,6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.)

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Obrazovanje

* Fondacija Raymond Nicolet Trust, sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu čiji je osnovni cilj poboljšanje obrazovnih uslova za učenike u Republici Srbiji, donirala je novčana sredstva za kupovinu kombija za prevoz đaka somborske škole "Vuk Karadžić"

Saradnja SOŠO "Vuk Karadžić" i eminentne Fondacije već odranje traje i u prethodnom periodu ova organizacija je pomogla školi na različite načine. Dodeljivanje novčanih sredstava za nabavku ovog prevoznog sredstva najznačajniji je projekat do sada, a ovom nabavkom funkcionisanje škole biće olakšano, posebno s obzirom da se rad ove ustanove realizuje u dva objekta na teritoriji grada.

Iz Fondacije ističu zadovoljstvo realizovanim projektom i nadaju se nastavaku saradnje i u narednom periodu. Direktorka škole, Snežana Padežanin-Budimir, izuzetno je zahvalna Fondaciji iz Ujedinjenog Kraljevstva na dugogodišnjoj podršci školi, posebno učenicima, za koje je ovom donacijom obezbeđen sigurniji i udobniji prevoz.

- Dodatak, fotogalerija -

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest
utorak, 30 novembar 2021 13:08

Najava akcije davanja krvi za sredu 1.12.2021.

* Crveni krst u Somboru u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, u sredu, 1. decembra u periodu od 9:00 – 13:00 časova organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Centra za edukaciju Crvenog krsta Sombor, Apatinski put broj 19

Zalihe krvi su na minimumu i molimo da i ovaj put pozovete sve naše građane da se odazovu akciji i doborovoljno daju krv.

Podsećamo da krv mogu da daju sve punoletne osobe (od 18-65 godina), koje su zdrave i dobro se osećaju i ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti hemoglobina (proverava se na licu mesta). Osobe ženskog pola krv mogu dati svaka četiri meseca, dok osobe muškog pola krv mogu da daju svaka tri meseca.

Krv mogu dati i vakcinisane i nevakcinisane osobe ukoliko ispunjavaju gore navedene uslove. Lica koja su primila vakcinu Pfeizer, SinoFarm ili Moderna krv mogu dati odmah, dok lica koja su primila vakcinu Sputnik V ili Astra Zeneca krv mogu da daju nakon dve nedelje od primanja iste.

Prati, piše, fotografiše: Srđan Ačanski, dipl.turizmolog

Rubrika je sastavni deo ovogodišnjeg projekta "Uvek na licu mesta" sufinansiranog iz budžeta grada Sombora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest
Strana 1 od 7

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…