Prikazivanje članaka po tagu seminar

* Program:

30.08.2022.

od 10:00 do 15:15 časova

Kneza Miloša 12, sala na III spratu/MOGUĆE PRAĆENJE PUTEM VEBINARA

PRIJAVA

Uključenje predavača u 10:00 

TEME

Osnove sistema menadžmenta (Procesni pristup, PDCA ciklus, Razmišljanje zasnovano na riziku)

Menadžment životnom sredinom i održivost

Ishodi menadžmenta životnom sredinom

Aspekti i ciljevi životne sredine

Upravljanje realizacijom operativnih i aktivnosti u vanrednim situacijama

Vrednovanje performansi životne sredine i poboljšavanje

PREDAVAČ:

Zoran Spasić, Training Manager, Six Sigma Master Black Belt

SGS Beograd

Seminar je namenjen svim privrednim subjektima koji poseduju važeći sertifikat za sistem menadžmenta životnom sredinom, onima koji se spremaju za sertifikaciju i/ili ostalim zainteresovanim stranama

Cilj seminara:

Sticanje svesti o zahtevima standarda ISO 14001:2015.

Polaznici dobijaju:

radni materijal i sertifikat o pohađanju seminara

Važno: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. 

Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. 

Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla najkasnije do 29.08.2022. do kraja dana

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Objavljeno u Prva vest

* U Tavankutu će se od 11 - 16. srpnja organizirati jedanaesti SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA. Seminar obuhvaća sljedeće teme: ples, tamburaške tradicijske melodije, tradicijski instrumenti Bunjevaca (gajde, frula), tradicijske vještine - izrada predmeta od slame. Prijavljeni polaznici se opredjeljuju za jednu od ove četiri oblasti

I. PLESNI SEMINAR Polaznicima plesnog seminara prezentirat će se izvorni način izvedbe bunjevačkih plesova, vrste bunjevačke nošnje, pjesme Bunjevaca iz Tavankuta i okolnih mjesta, dječje igre. Uz plesna predavanja održat će se i prezentacija tradicijskog načina odijevanja te odijevanja prilagođenog scenskoj izvedbi

II. TAMBURAŠKI SEMINAR Na seminaru tamburaške glazbe obađivati će se: glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova, a teme predavanja su: Tambura kao narodni instrument Bunjevaca, Tehnika sviranja na tamburi, Tamburaški orkestar, Dirigiranje i rad sa orkestrom, Tamburaška literatura s akcentom na bunjevačkim zapisima, Tamburaška partitura, Tamburaški instrumentarij.

III. OSNOVE IZRADE PREDMETA OD SLAME Seminar osnova izrade predmeta od slame temelji se na svladavanju temeljnih postupaka obrade slame te na izradi perlica i suvenira. Polaznici će se moći upoznati i sa najstarijim predmetima od slame iz zbirke HKPD »Matija Gubec« Tavankut.

IV. TRADICIJSKA GLAZBALA Na predavanju o tradiciskim glazbalima obađuju se istrumenti koji se danas na terenu rijetko prakticiraju, a to su gajde i frula. Obrađivati će se osnove sviranja gajdi i frule te savladavanje tehnike sviranja određenih melodija. Organizator: Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Matija Gubec“ iz Tavankuta, jedno od najstarijih društava na prostoru na kojem danas obitavaju Bunjevci, a koje želi u svoju sredinu pozvati, ugostiti i upoznati ljude koji se zanimaju za baštinu Bunjevaca.

TROŠKOVNIK I UVJETI SMJEŠTAJA Školarina: 25 eura za sve dane Smještaj: - Višekrevetne sobe u prostorijama udruge i mjesne škole - dvokrevetne sobe u privatnom smještaju Cijena punog pansiona je 15 eura po danu. Plaćanje: gotovinom na početku seminara. Svaki polaznik dobiva ovjereni račun od strane organizatora.

Voditelj seminara je Ivica Dulić.

Uskoro će biti objavljen prijavni list.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Kultura

 

 

* Od 27. do 29. maja u Hotelu Omorika na Tari održan je jedan u nizu seminara za sekciju mladih u UGS Nezavisnost. Tema ovog seminara je bila Jačanje kapacitea mladih u Sindikatu. Kao i prošlih puta tako i sada, kvalitetnih predavača nije izostajalo: Marija Martinić, direktorka Centra za obrazovanje i istraživanja UGS NEZAVISNOST, Nataša Ristić, Centar modernih veština...

Na kraju svakog dana seminara, održavana je radionica, prvi dan tema radionice je bila davanje izjava što je inače mnogima bio prvi nastup pred kamerama i kod svakog je bila prisutna određena doza treme. Da bi nastup sledećeg dana prilikom improvizovane konferencije za medije, bio već dosta bolji.

Program rada za tri dana seminara je sadržao:

 • Predstavljanje programa i ciljeva seminara - Marija Martinić, direktorka Centra za obrazovanje i istraživanja UGS NEZAVISNOST
 • Planiranje i SVOT analiza - predavanje i radionica, Nataša Ristić, Centar modernih veština
 • Komunikacija sa poslodavcem - radionica, Marija Stojković, spoljna saradnica UGS NEZAVISNOST i Marija Martinić, direktorka Centra za obrazovanje i istraživanja UGS NEZAVISNOST
 • Komunikacija sa medijima: pisanje saopštenja za javnost - predavanje i radionica, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST i Vladimir Jovanović, spoljni saradnik i trener Friedrich Ebert Stifftung
 • Komunikacija na društvenim mrežama - predavanje, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST
 • Davanje izjava - predavanje i priprema za radionicu, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST
 • Snimanje izjava - radionica, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST i Vladimir Jovanović, spoljni saradnik i trener Friedrich Ebert Stifftung, snimatelj sa RTV
 • Radionica „Šta smo naučili?“ - komentari snimaka, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST i Vladimir Jovanović, spoljni saradnik i trener Friedrich Ebert Stifftung
 • Konferencija za štampu - radionica, Marija Stojković, spoljna saradnica i trener UGS NEZAVISNOST
 • Evaluacija i zatvaranje seminara - Marija Martinić, direktorka Centra za obrazovanje i istraživanja UGS NEZAVISNOST

GALERIJA SLEDI /u slajdovima ispod teksta/:

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor

(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)

accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc

Objavljeno u Prva vest

* U Vrnjačkoj Banji u periodu od 6 - 8. maja protiče PRVI SEMINAR: SINDIKATI I SOCIJALNA PRAVDA u sklopu TREĆE SINDIKALNE AKADEMIJE. Drugi dan doneo je dosta zanimljivih predavanja, sa sledećim temama:

 • Izazovi i iskušenja (post)demokratije, Dušan Spasojević, Fakultet političkih nauka, Beograd 
 • Koncept socijalne pravde, Đorđe Pavićević, FPN, Beograd
 • Šta sindikati moraju znati o socijalnoj pravdi, porezima i javnim finansijama, Boža Drašković, IEN
 • Vrednosti socijal-demokratije, Ksenija Marković, IDN
 • Koncept Akademije, definisanje oblasti iz kojih se biraju teme i zadataka vezanih za završne radove za Drugi seminar i izbor radionica (anketa), Marija Martinić, Centar za obrazovanje i istraživanja COI UGS Nezavisnost

Medijska pratnja Novi Radio Sombor

Polaznik akademije i novinar-fotoreporter Novog Radio Sombora, Srđan Ačanski, dipl. turizmolog

Objavljeno u Prva vest

* Seminar sudija i kontrolora Prve lige Vojvodina, Druge lige Vojvodina, trećih liga i Lige mlađih kategorija Rukometnog saveza Vojvodine (RSV), biće održan u nedelju, 12. septembra u Hotelu Park i hali Slana Bara u Novom Sadu. Donosimo, u originalnoj verziji, sa portala: https://www.rsv.co.rs/ raspored kompletnih aktivnosti seminara

-------------------------- 

ZAJEDNICA SUDIJA I KONTROLORA RUKOMETNOG SAVEZA SRBIJE

ZAJEDNICA SUDIJA I KONTROLORA RUKOMETNOG SAVEZA VOJVODINE

MESTO ODRŽAVANjA: HOTEL PARK, Novosadskog Sajma 35, Novi Sad:

(http://www.hotelparkns.com/)

VREME ODRŽAVANjA: NEDELjA 12.09.2021

UČESNICI: Sudije i kontrolori drugog, trećeg, četvrtog stepena takmičenja kao i sudije sa liste LMK grupa „Vojvodina“

AKTIVNOSTI

08:30 (09:30) Dolazak na seminar, Hotel Slana Bara, Sudije (Kontrolori) - Komisija

09:00 - 11:00 Test fizičke spreme, Hotel Slana Bara, Sudije - Komisija

10:00 - 11:00 Teoretski test, Hotel, Kontrolori - Komisija

11:00 - 12:00 Stručna tema, Hotel, Kontrolori - Zorica Mašić

12:00 - 13:00 Teoretski test, Hotel, Sudije - Komisija

13:00 - 14:00 Progresivno kažnjavanje, Hotel, Svi - Vladimir Jovandić

14:00 - 15:00 Sedmerci, Hotel, Svi - Aleksandar Pandžić

15:00 - 16:00 Tendencije u suđenju, Hotel, Svi - Branka Marić

Nakon završetka seminara biće organizovan prigodan ketering za sve goste i učesnike seminara.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije, mole se svi članovi da poštuju epidemiološke mere propisane od strane Vlade Republike Srbije

ISPITNA KOMISIJA SEMINARA:

1. Zorica Mašić - predsednik

2Vladimir Nikolić - član

3. Zdravko Adamović - član

4. Radomir Ostojić - član

ČLANARINA ZA SEMINAR:

✓ Uplaćuje se na tekući račun Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Vojvodine na tekući račun: 340-0000011029623-89 (Erste Banka).

 Sudije i kontrolori sa osnovne liste drugog stepena takmičenja (PRL) vrše uplatu ČLANARINE ZA SEMINAR (obavezno navesti kao svrhu uplate) u iznosu od 6.000,00 dinara;

✓ Sudije i kontrolori sa osnovne liste drugog stepena takmičenja (DRL) vrše uplatu ČLANARINE ZA SEMINAR (obavezno navesti kao svrhu uplate) u iznosu od 4.000,00 dinara;

✓ Sudije i kontrolori sa osnovne liste trećeg stepena takmičenja i lige mlađih kategorija su izuzeti od plaćanja članarine za seminar.

✓ Uplata u odgovarajućem iznosu vrši se na gore navedeni tekući račun Zajednice sudija i kontrolora RSV najkasnije do srede, 08.09.2021. godine

Obaveze učesnika vezane za održavanja seminara

SUDIJE:

Sudije su u obavezi da prilikom dolaska na test fizičke pripremljenosti prilože LEKARSKO UVERENjE izdato od strane lekara specijaliste sportske medicine i to u originalu (fotokopije nisu dozvoljene) na propisanom obrascu ZSiK RSS. Bez lekarskog uverenja neće biti dozvoljeno polaganje testa fizičke pripremljenosti.

Lekarsko uverenje se predaje Sekretaru UO ZSiK RSV pre početka testiranja;

✓ Sudije su u obavezi da ponesu sportsku opremu, radi polaganja testa fizičke pripremljenosti

✓ Sudije su u obavezi da pristupe polaganju testa fizičke pripremljenosti (polaže se tzv. ''Shuttle run'' test):

- sudije muškog pola do 30 godina starosti, norma minimalno nivo 9

- sudije muškog pola do 40 godina starosti, norma minimalno nivo 8,5

- sudije muškog pola preko 40 godina starosti, norma minimalno nivo 7,5

- sudije ženskog pola do 30 godina starosti, norma minimalno nivo 8

- sudije ženskog pola preko 30 godina starosti, norm a minimalno nivo 7,5

✓ Sudije su u obavezi da pristupe polaganju teoretskog testa i to:

o Test br.1 - pronađi u knjizi Pravila igre (10 citata iz Pravila rukometne igre)

o Test br. 2 - 30 pitanja iz KATALOGA Pitanja iz pravila igre SUDIJE - prolaznost manje od 10 % grešaka).

KONTROLORI:

✓ Kontrolori su u obavezi da pristupe polaganju teoretskog testa i to:

o Test br.1 - pronađi u knjizi Pravila igre (10 citata iz Pravila rukometne igre)

o Test br. 2 - 30 pitanja iz KATALOGA Pitanja iz pravila igre o KONTROLORI - prolaznost manje od 7% grešaka

✓ Kontrolori su u obavezi da na Seminaru uz sebe imaju Uputstvo o vršenju kontrola za sezonu 2021/2022 i obrazac kontrole za sezonu 2021/2022

 Kontrolori su dužni da uz sebe imaju Uputstvo o vršenju kontrola i Obrazac kontrole Svi učesnici seminara su dužni da na seminar ponesu:

o Beležnicu

o Pribor za pisanje

o Knjigu ''Pravila rukometne igre 2016''

OBAVEZE UČESNIKA VEZANE ZA POŠTOVANjE EPIDEMIOLOŠKIH MERA:

 Svaki učesnik je u obavezi da se u potpunosti pridržava mera koje će u trenutku održavanja seminara biti na snazi (nošenje maski i održavanje rastojanja između učesnika seminara i uzdržavanje od fizičkog kontakta).

 Lica ovlašćeno od strane UO imaju u svakom trenutku ovlašćenja da, licu koje se ne drži propisanih mera, izreknu opomenu, a ukoliko opomenuto lice nastavi sa kršenjem definisanih propisa, lica određena od strane UO su u obavezi da odmah obaveste ISPITNU KOMISIJU SEMINARA, koja će trenutno doneti mere udaljenja sa seminara.

 Nepoštovanje predviđenih mera kao posledicu podrazumeva udaljavanje sa seminara. Ukoliko lice bude udaljeno sa seminara zbog nepoštovanja predviđenih mera, neće mu biti vraćena uplaćena sredstva i smatraće se da NIJE prisustvovao seminaru.

 Svi učesnici seminara su u obavezi da obezbede dovoljan broj zaštitnih maski i sredstva za dezinfekciju ruku.

 Svi učesnici seminara su u obavezi da urade brzi antigen test (ne stariji od 48 sati) koji će prikazati Sekretaru Zajednice odmah po dolasku na seminar.

 Brzi antigen test NE moraju prikazati lica koja imaju:

- potvrdu da su vakcinisani sa obe doze vakcine odobrene u Republici Srbiji

- potvrdu da su u poslednjih 6 meseci preležali COVID 19

- PCR test, ne stariji od 72 sata od trenutka testiranja do trenutka prijave na seminar

Svi ovi podaci nalaze se u Digitalnom zelenom sertifikatu koji je besplatan i možete ga podići sa sajta eUPRAVE ili na šalterima pošta.

U slučaju eventualne potrebe za dodatnim razjašnjenjima zainteresovane sudije i kontrolori mogu se obratiti sekretaru Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Vojvodine, Stevanu Đurašinoviću.

Godišnji odmori i slično nisu razlozi za opravdavanje izostanka sa seminara. Eventualno opravdanje izostanka sa seminara može se, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvršiti isključivo do početka seminara. Posle seminara nema mogućnosti opravdavanja izostanaka, te će se takvi eventualni slučajevi smatrati neopravdanim izostankom. U slučaju otkazivanja seminara zbog epidemiološke situacije i odluka Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19,biće vam poslata blagovremena obaveštenja sa odlukama UO ZSiK RSV.

U potpisu,

Predsednik UO ZSiKRSV Radomir Ostojić s.r.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor
(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)
Objavljeno u Sport
subota, 12 jun 2021 23:03

Seminar za bibliotekare u Somboru

* U Gradskoj biblioteci "Karlo Bijelicki", u četvrtak, 10. juna, održan je seminar za bibliotekare iz Sombora i Odžaka „Medijska pismenost za zrelo doba“

Udruženje Biblioteka Plus u okviru projekta "Medijsko nasilje i medijska ekologija", od maja do septembra ove godine, organizuje niz seminari za bibliotekare u Subotici, Somboru, Kragujevcu, Valjevu, Kladovu i Vrnjačkoj Banji.

Seminaru su prisustvovali bibliotekari.

Cilj ovog projekta da se bibliotekarima pruži stručna podrška da razvijaju znanja i ohrabre starije građane, korisnike biblioteka da se služe društvenim medijima, internetom, ali da uz pomoć bibliotekara pažljivije biraju, stvaraju i razmenjuju medijske sadržaje.

Priredila: Inja Firanj

Rubrika je sastavni deo ovogodišnjeg projekta "Uvek na licu mesta" sufinansiranog iz budžeta grada Sombora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadžaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)
 
- Dodatak, fotografije u slajdu -
Objavljeno u Kultura
Strana 1 od 5

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svako ko želi, može da postane saradnik Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast koja vam je bliska, pošaljite vest, informaciju, fotografije, istražite.

Postanite dopisnik, iz svog mesta gde trenutno ili trajno boravite, svoje države. 

Dobrodošli saradnici u marketingu, menadžmentu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefoni: +381-65-8-675-445

+381 25 510-1641

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…