Prikazivanje članaka po tagu ugs

* Peta radionica u programu obuke aktivista u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koji sprovode UGS NEZAVISNOST i SSSS, u saradnji sa Centrom za solidarnost Američke federacije sindikata AFL-CIO, održana je 20-21. jula, u Beogradu

Radionica je bila posvećena kreiranju uslova za bezbedan i zdrav rad pri ekstremnim temperaturama, pa su o nadležnostima institucija u ovoj oblasti govorili predstavnici Inspektorata za rad i Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Tokom diskusije o primerima iz različitih sektora, zaključeno je da za regulisanje pitanja rada pri visokim temperaturama nisu dovoljne preporuke ili Smernice Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, jer one nisu obavezujuće i ostavljaju suviše prostora za tumačenje elemenata ovog dokumenta.

Na primenu pojedinih preporuka iz Smernica, kao što je obustavljanje rada na temperaturi višoj od 36 stepeni u periodu od 11–16 časova, teško se može računati bez dodatnog opterećenja radnika, u smislu dužeg zadržavanja na radnom mestu ili dolaska i odlaska na posao dva puta tokom dana. Primena mera je obesmišljena, ako ne ide u pravcu poboljšanja uslova za rad zaposlenih. Nakon diskusije, naglašena je potreba da se mere za bezbedan i zdrav rad na ekstremno visokim ili niskim temperaturama regulišu Zakonom o BZR ili obavezujućim pravilnicima.

U okviru programa radionice, učesnici su posetili gradilište “Beograd na vodi”, gde su, uz razgovor sa licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, imali priliku da se upoznaju sa nivoom primene mera za bezbedan rad na visokoj temperaturi, prekontrolišu ček liste, ukažu na uočene propuste i sugerišu mere za unapređenje.

Ovom radionicom, završen je prvi ciklus dvogodišnjeg programa koji UGS NEZAVISNOST realizuju sa Centrom za solidarnost AFL-CIO.

Izvor: http://nezavisnost.org/

Objavljeno u Sindikat
 • Svesni činjenice da savremenim društvom apsolutno dominiraju mediji, shvaćeni u najširem smislu te reči, koji posreduju i kreiraju stvarnost i ključno utiču na odluke, ponašanje i vrednosne norme;
 • svesni činjenice da građani u savremenom dobu moraju imati osnovna znanja i veštine iz oblasti medijskog obrazovanja kako bi mogli donositi kvalitetne životne odluke, u svoju i u korist svog okruženja;
 • svesni da mlade generacije odrastaju uz intenzivno prisustvo raznih medijskih platformi, koje, uz mnogobrojne mogućnosti, nude i izazove i probleme;
 • podstaknuti primerima razvijenih država u kojima medijska pismenost zauzima veoma važno mesto ne samo u obrazovnom sistemu nego i u svakodnevnom životu;
 • ubeđeni u to da visok nivo medijske, kulturne i informatičke pismenosti doprinosi kulturnom bogatstvu, političkoj stabilnosti i ekonomskom razvoju;
 • uvažavajući preporuke o medijskoj pismenosti brojnih međunarodnih organizacija.

potpisujemo ovu deklaraciju

       POTPISNICI DEKLARACIJE ZALAŽU SE DA

 • Nadležne institucije, pre svega Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, RATEL, REM da usklade mnogo puta u javnosti ponovljene zahteve da se medijska pismenost uvrsti na odgovarajući način u obrazovni sistem, odnosno da preduzmu sve potrebne korake kako bi ona zauzela važno mesto u radu predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih institucija kao i ustanova kulture, uključujući tu i potrebna istraživanja, oblikovanje i usaglašavanje javnih politika i izradu efikasnih akcionih planova.
 • Potreba za medijskom pismenošću ne podrazumeva samo njeno postojanje u obrazovnom sistemu već bi trebalo i preko specijalizovanih programa, konkursa, projekata i aktivnosti, u kojima aktivno učestvuju REM i RATEL u saradnji sa stručnim organizacijama, sistematski podizati nivo medijske pismenosti u čitavom društvu kroz koncept celoživotnog učenja.
 • Nosioci javnih politika kroz različite programe oblikuju, prate i ocenjuju razvoj profesionalnih i odgovornih medijskih aktivnosti, s ciljem da se zaštiti javni interes i smanji izloženost građana medijima i medijskim sadržajima koji promovišu mržnju, nasilje i retrogradne ideologije.
 • Javni medijski servisi imaju angažovaniju ulogu u razvoju medijske pismenosti, pre svega kroz poštovanje zakonskih obaveza da kreiraju i emituju kvalitetan program u skladu sa visokim profesionalnim i etičkim načelima, ali i da proizvode specijalizovane sadržaje u kojima će afirmisati znanja, veštine i vrednosti koje podrazumeva medijska pismenost, kroz podsticanje građana da razvijaju kritičku svest i prave kritički otklon od neprimerenih, nasilnih, manipulativnih, politički instrumentalizovanih i društveno neprihvatljivih medijskih sadržaja.
 • Predškolske, školske i visokoškolske ustanove organizuju posebnu obuku za svoje nastavno osoblje i podstiču razvijanje znanja iz oblasti medijske i informacione pismenosti, te da njene elemente uvrste u svakodnevni rad.
 • Predškolske i školske ustanove omoguće roditeljima da razumeju i zadovoljavaju  potrebe dece koja odrastaju u svetu novih medijskih tehnologija i osposobljavaju ih da kvalitetno, kritički i bezbedno koriste medije, takođe i da podstiču kreativno korišćenje novih medija za promovisanje tolerancije i drugih civilizacijskih vrednosti, a destimulisanšu njihovo korišćenje za širenje mržnje i nasilja.
 • Nadležni organi javne uprave i zainteresovani akteri na javnoj sceni razvijaju programe koji će štititi građane kao korisnike medijskih resursa, sadržaja i usluga. To podrazumeva prilagođavanje zakona i propisa koji će u interesu građana efikasnije odrediti odgovornost oglašivača i distributera u svim aspektima oglašavanja. Uvođenje sankcija za razne vrste manipulativnih radnji trebalo bi da prati razvoj medijske pismenosti i razvija svest građana o uzrocima i posledicama komercijalizacije medijske sfere.
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova i pravosudni organi razvijaju svoje mogućnosti za razumevanje novog tehnološkog okruženja i na efikasan način štite korisnike interneta od zloupotreba, posebno ugrožene grupe i pojedinace, kao što su novinari, borci za ljudska prava i pripadnici raznih neprivilegovanih zajednica, što podrazumeva i neprekidnu saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama.
 • Nadležni organi javne uprave posebnim programima i zakonskim rešenjima podržavaju medije civilnog društva i učešće građana i građanskih organizacija u izradi i primeni medijskih politika koje služe prevazilaženju digitalnog jaza u društvu i to kroz ujednačenu razvijenost infrastrukture elektronskih komunikacija na celoj teritoriji zemlje.
 • Biblioteke i druge “institucije pamćenja” imaju ključni doprinos u razvoju medijske pismenosti i dobijaju neprekidnu i sistematičnu podršku nadležnih organa javne uprave za usklađivanje sa novim tehnološkim mogućnostima i potrebama građana i građanki. 

Deklaraciju potpisujemo sa željom da se u sprovođenju ovako značajnih zadataka aktivno povežu i sarađuju nadležni organi javne uprave, obrazovne institucije, ustanove kulture, medijska preduzeća, stručne i nevladine organizacije, novinarska profesionalna udruženja, medijski i eksperti za reformu obrazovanja kao i druge zainteresovane ustanove i pojedinci.

*****************

Izvor: UGS NEZAVISNOST

Objavljeno u Sindikat

* Koliko je istinsko interesovanje društva za borbu protiv zloupotrebe dečjeg rada, kao i za podizanje nivoa elementarne medijske pismenosti – pokazala je konferencija u Medija centru u Beogradu, održana u utorak, 13. juna, posvećena upravo ovoj tematici. Nevelik broj slušalaca imao je nesvakidašnju priliku da od predsednika NUNS-a, Slaviše Lekića, čuje uznemirujuće, iako nepotpune podatke o eksploataciji dečjeg rada, o nasilju nad decom, kao i o odnosu medija prema ovim gorućim društvenim pojavama

Portparol Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije ,,Nezavisnost”, Vesna Vojvodić Mitrović, upozorila je prisutne da Nacrt zakona o dualnom obrazovanju, koji će uskoro biti u skupštinskoj proceduri, pokazuje da ljudi koji vode Ministarstvo prosvete teže da ozakone eksploataciju dečjeg rada. Posebno je naglasila da mediji nisu dovoljno pažnje posvetili ovom problemu.

Miroljub Damnjanović Dugi, predsednik Sindikata sporta ,,Nezavisnost”, predstavio je prisutnima modalitete zloupotrebe dečjeg rada u oblasti sporta, ali i naglasio dobre i korisne strane usmeravanja dece u svet sporta.

Zoran Hamović, urednik IP Clio, istakao je da je danas gotovo nezamislivo postojanje  eksploatacije dečjeg rada i razotkrio ulogu medija u konstruisanju stvarnosti i neprekidnoj manipulaciji građana.

Branislav Guta Grubački iz Novog optimizma predstavio je prisutnima Deklaraciju o medijskoj pismenosti i naglasio značaj buduće saradnje ove organizacije sa NUNS-om i UGS NEZAVISNOST.

Marija Martinić, članica projekta CLEAR (Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour), iznela je zanimljive, ali i uznemirujuće podatke o poziciji naše zemlje na globalnoj mapi zloupotrebe dečjeg rada, kao i rezultate aktivnosti pokreta CLEAR, koja deluje u okviru Međunarodne organizacije rada.

Moderator, ali istovremeno i inspirativni učesnik ove konferencije bio je Dragan Milanović Pilac, predsednik Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija ,,Nezavisnost“.

Nakon konferencije, predsednik NUNS-a Slaviša Lekić i predsednik UGS NEZAVISNOST Zoran Stojilljković potpisali su  Deklaraciju o medijskoj pismenosti.

Pre i u vreme održavanja Konferencije sindikalni aktivisti, u majicama sa sloganom ,,18+ za 18-”, su na Terazijama delili naš propagandni materijal „Mediji i prava deteta“ sa osvrtom na dečji rad.

U vreme održavanja Konferencije u Medija centru izvršna sekretarka UGS NEZAVISNOST, Čedanka Andrić, koja se nalazi na godišnjoj skupštini MOR-a u Ženevi delila je naš propagandni materijal i u komunikaciji sa ostalim učesnicima obeležavanja Svetksog dana borbe protiv dečjeg rada razmenila  iskustva drugih zemalja u borbi protiv zloupotrebe dečjeg rada.

Izvor: Ugs NEZAVISNOST

Objavljeno u Sindikat

* Na sastanku Predsedništva Sindikata sporta „Nezavisnost“ odlučeno je da od 25. maja, članarina za zaposlene bude, u skladu sa Statutom, 1 % od bruto prosečnog dohotka u Republici Srbiji.

Za ostale, nezaposlene članove, mesečna članarina je 300 dinara mesečno. Članarina se uplaćuje direktno na račun Sindikata sporta „Nezavisnost“ u tromesečnom iznosu, za ove potrebe otvoren je račun kod Credit Agricole banke a.d..

Broj računa Credit Agricole banke je: 330000000401523732

Plaćanjem članarine obezbeđuje se kompletna zaštita članstva prema zakonima. Plaćanje članarine je dobrovoljno.

Predsedništvo Sindikata sporta „Nezavisnost“

Miroljub Damnjanović s.r.

Redakcija Novog Radio Sombora

Objavljeno u Sindikat

* U Beogradu je, u prostorijama UGS NEZAVISNOST, pretposlednje majske srede, potpisan Memorandum o saradnji ove sindikalne organizacije sa Fondacijom Centar za demokratiju

Memorandum predstavlja plod dugogodišnje saradnje između UGS NEZAVISNOST i FCD koja je, utemeljena na zajedničkim vrednostima i društvenim ciljevima dve organizacije, do sada realizovana kroz niz zajedničkih diskusija, aktivnosti i inicijativa pokrenutih prema donosiocima odluka u Srbiji. Fondacija Centar za demokratiju već punu deceniju svoje aktivnosti fokusira na ekonomsko-socijalne odnose i sveta rada, a koordinira i dosadašnjim radom Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja se bavi pregovaračkim poglavljima 2 (migracije) i 19 (politika zapošljavanja).

Svesne neophodnosti kontinuiranog insistiranja na konceptu dostojanstvenog rada u reformskim procesima koji se odvijaju tokom pregovora naše zemlje za pristupanje Evropskoj uniji, obe organizacije su istakle svoju otvorenost i spremnost da na potpisani Memorandum gledaju kao na temelj za buduće proširivanje saradnje i umrežavanje sa ostalim relevantnim akterima na civilno-društvenoj sceni.

Memorandum su potpisali Nataša Vučković, generalni sekretar Fondacije Centar za demokratiju i Zoran Stojiljković, predsednik UGS NEZAVISNOST. Potpisivanju su prisustvovali i predsednik Saveta UGS NEZAVISNOST, dr Vukašin Pavlović, predsednici i predstavnici granskih sindikata i stručnih službi UGS NEZAVISNOST i saradnici FCD-a.

Izvor: UGS Nezavisnost / S. S.

Objavljeno u Sindikat

* Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ 25. maja obeležio svoj rođendan – punih 20 godina od svog osnivanja!

Godišnjica je obeležena u Beogradu svečanom sednicom Glavnog odbora kojoj je osim pozvanih gostiju iz UGS NEZAVISNOST, drugih sindikata, Ministarstva zdravlja, prisustvovao Regionalni sekretar EPSU i PSI za Centralnu Evropu i Zapadni Balkan, dr Josef Krejbych.

Svim članovima Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ čestitamo zajednički rođendan i želimo ostvarenje većih radnih prava, bolje uslove rada, manje stresa na poslu, veće plate i dostojanstven položaj u društvu!

Zajedno, solidarni smo jači!

UGS NEZAVISNOST / Redakcija Novog Radio Sombora

Objavljeno u Sindikat
Strana 3 od 5

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…