Prikazivanje članaka po tagu ugs

* Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 20. februar za Međunarodni dan socijalne pravde na zasedanju 2007. godine. Obeležavanje ovog datuma započelo je 2009. godine i na taj dan promovišu se napori na uklanjanju problema siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti

U svetu, oko 10 odsto stanovništva po statistikama živi u teškom siromaštvu, a mnoge društvene grupe nalaze se na marginama društvenog života, u nemogućnosti da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, stanovanje. Zato je toga dana, 20. februara, neophodno i simbolično pokazati humanizam, solidarnost i odgovornost za one koji su najugroženiji i najranjiviji i koji bez pomoći šire društvene zajednice ne mogu da reše svoje osnovne egzistencijalne probleme.

Cilj aktivnosti Međunarodne mreže pomoći kojima se obeležava Međunarodni dan socijalne pravde, su skretanje pažnje šire društvene javnosti na nejednak i neravnopravan materjalni položaj i žrtava porodičnog nasilja i na razvijanje osetljivosti prema sve prisutnijem problemu porodičnog nasilja u društvu. 

U Srbiji se ovaj dan obeležava raznovrsnim humanitarnim aktivnostima, a na temeljima solidarnosti u prvom planu su sindikati. Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost", u predviđenom zajedničkom planu i programu, upravo ovaj dan naglašavaju kao najbitniji dan u početku svojeg razrađenog celogodišnjeg delovanja.

Siniša Stričević

Objavljeno u Sindikat

* U prostorijama UGS NEZAVISNOST u Beogradu je drugog februarskog četvrtka, održan redovni sastanak KO Sekcije žena UGS NEZAVISNOST. Sastanku su osim predstavnica KO Sekcije žena prisustvovali i g-dja Čedanka Andrić, izvršna sekretarka UGS NEZAVISNOST, g-din Zoran Stojiljkovic, predsednik UGS NEZAVISNOST i g-din Dragan Milanović, potpredsednik UGS NEZAVISNOST

U uvodnom delu sastanka najuže rukovodstvo UGS NEZAVISNOST dalo je smernice Sekciji žena po pitanju daljeg rada, funkcionisanja i podrške koju će Sekcija žena UGS NEZAVISNOST imati kako unutar same organizacije tako i u široj saradnji sa drugim partnerskim organizacijama. Izražena je podrška i sveobuhvatna pomoć samog vrha našeg sindikata u svim vidovima aktivnosti koje ce Sekcija žena UGS NEZAVISNOST imati kako u 2017.g. na osnovu Plana rada koji je usvojila, tako i u buduće, kako bi se Sekcija žena još više ojačala i omasovila i izborila za veće učešće žena na rukovodećim pozicijama.

U daljem radu KO Sekcije žena UGS NEZAVISNOST urađene su smernice oko daljih, nastupajućih aktivnosti u kojima će i Sekcija žena UGS NEZAVISNOST uzeti učežće, a to su obeležavanje 20.februara, Medjunarodniog dana sindikalne pravde i 8.marta, Međunarodnog dana žena.

Napravljen je i dogovor oko aktivnosti Sekcije žena unutar samih grana kako bismo uz zajedničku, pojačanu saradnju i podršku predsednika grana vidljivost Sekcije žena podigli na viši nivo.

Na sastanku su izneti jako dobri i konstruktivni predlozi u daljem radu Sekcije žena UGS NEZAVISNOST koji mogu doprineti još boljem pozicioniranju Sekcije žena UGS NEZAVISNOST, a sa čijom realizacijom ćemo krenuti u najskorijem roku.


Izvor:  UGS, Jasminka Marić / S. S.

Objavljeno u Sindikat

* U okviru sveobuhvatne organizacije Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, jedan od temelja u postavljanju oblasti radno-pravne zaštite jeste ustrojtvo Pravne službe

Poštujući statutarna načela i programska opredeljenja, UGS NEZAVISNOST su počeli organizovano da pružaju pravnu zaštitu i pomoć svojim članovima, još od 1995. godine.

Pravna služba (Odeljenje za zakonodavno-pravnu regulativu, pravnu pomoć i zastupanje UGS NEZAVISNOST) formirana je radi pružanja pravne pomoći i zaštite članovima UGS NEZAVISNOST čija su prava iz rada i na osnovu rada ugrožena, ili se krše. Pravo članova na besplatnu pravnu pomoć regulisano je Statutom UGS NEZAVISNOST, čl. 12, stav 1 (alineja 5) i stav 2.

Poslovi pružanja pravne zaštite i pomoći u UGS NEZAVISNOST svrstavaju se u grupu statusnih pravnih poslova i grupu poslova pravne zaštite.

Grupa statusnih pravnih poslova obuhvata sve pravne poslove koji su vezani za:

 • sindikalno organizovanje i delovanje;
 • radno i socijalno zakonodavstvo;
 • primenu i kršenje konvencija Međunarodne organizacije rada u oblasti sindikalnog organizovanja i delovanja, kao i oblasti radnih odnosa.

Poslovi pravne zaštite i pomoći, savetodavne i konsultativne usluge i zastupanje vrše se u okviru Pravne službe UGS NEZAVISNOST u Beogradu, ali i preko advokatkih kancelarija, angažovanih od strane UGS NEZAVISNOST na teritoriji Republike Srbije.

UGS NEZAVISNOST pravnu zaštitu i pomoć pružaju preko pravnih zastupnika UGS NEZAVISNOST i advokatskih kancelarija u: Beogradu, Leskovcu, Trsteniku, Kragujevcu, Nišu, Šapcu, Smederevskoj Palanci, Pančevu, Valjevu, Novom Sadu i Jagodini.

Zastupanje članova UGS NEZAVISNOST vrši se isključivo po prethodno dobijenom uputu za zastupanje, na ime člana kome se usluga pruža, a koji potpisuje i overava predsednik granskog sindikata ili lice koje on ovlasti, a na nivou regionalnog povereništva glavnipoverenik u povereništvu i regionali poverenik, uz prethodnu konsultaciju i pribavljenu pismenu saglasnost predsednika granskog sindikata ili lica koje on ovlasti.

PRAVILNIK O RADU PRAVNE SLUŽBE UGS NEZAVISNOST
(zakačiti Pravilnik br. 060/08, od 01.04. 2008.)

SPISAK ADVOKATA I PRAVNIH ZASTUPNIKA UGS NEZAVISNOST

Beograd

 • Kiković Slađana, šef Odeljenja
 • Crnja Nada, pravni zastupnik
 • Šušić Mile, prani zastupnik
 • Nestorović adv. Ana

Beograd-Trstenik

 • Dragutinović adv. Obren

Jagodina

 • Simić adv. Mila

Kragujevac

 • Jovanović adv. Novica

Leskovac

 • Tasić adv. Violeta

Niš

 • Kitić-Zafirska adv. Snežana

Pančevo

 • Zgerđa adv. Dragan

Šabac

 • Petričić V. Adv. Rajko

Smederevska Palanka

 • Bajazit adv. Ivan

Valjevo

 • Kraljević-Jež adv. Jasna

Izvor: www.nezavisnost.org / S. S.

Objavljeno u Sindikat
četvrtak, 19 januar 2017 13:11

Koordinacija sindikata UGS Nezavisnost u Kragujevcu

* Druge januarske subote u novoj, 2017. Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost održali koordinacioni sastanak u Kragujevcu

Sastanku koordinacije granskih sindikata UGS Nezavisnost, u četvrtom po veličini gradu Srbije, prisustvovalo je 16. januara dvadeset dva poverenika iz devet granskih sindikata. Prvi deo sastanka protekao je u obraćanju predsednika Zorana Stojiljkovića, izvršne sekretarke Čedanke Andrić i potpredsednika Milana Simića, koji su govorili o planiranim aktivnostima UGS-a, sa posebnim osvrtom na plan rada za prvih šest meseci u 2017. godini.

Odmah potom, drugi deo koordinacije činila je diskusija, u kojoj su poverenici govorili o konkretnim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu kao i o davanju korisnih sugestija koje bi mogle da pomognu da Sindikat Nezavisnost u budućnosti bude prepoznat kao pravi zaštitnik zaposlenih. Ova potreba se odnosi ne samo Kragujevac, nego i na čitav Šumadijski region i naravno, ima sveopšti svrsishodan smisao.

Izvor: UGS Nezavisnost / S. S.

Objavljeno u Sindikat
utorak, 27 decembar 2016 13:32

Predstavnici Nezavisnosti u radnoj poseti Belgiji

* Delegacija UGS NEZAVISNOST boravila u dvodnevnoj poseti (14-16. decembar 2016. godine) Belgiji, na poziv kolega iz sindikata CGSLB

Poseta je nastavak saradnje dva sindikata i obuhvatala je posetu sedištu sindikata CGSLB u Briselu, prisustvovanje sednici Izvršnog komiteta Evropske konfederacije sindikata, kao i posetu Nacionalnom savetu za radne odnose. U delegaciji UGS NEZAVISNOST bili su: Čedanka Andrić, izvršna sekretarka; Aleksandra Lekić, šefica Odeljenja za međunarodnu saradnju i Željko Drajić, sekretar Granskog sindikata građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede.

Prilikom posete, izvršni sekretar CGSL, Olivije Valentin upoznao je članove delegacije Nezavisnosti sa strukturom organizovanja i načinom rada ovog sindikata i založio se za nastavak saradnje u svim oblastima u kojima UGS NEZAVISNOST realizuje međunarodnu saradnju, kao i u oblasti edukacije. Poseta je istovremeno bila i prilika da se prisustvuje sednici Izvršnog odbora Evropske konfederacije sindikata gde su predstavnici Nezavisnosti pozdravljeni u kontekstu informacije o nedavno održanom 8. redovnom kongresu i obeležavanju 25 godina rada.

Boravak u Briselu bio je i prilika za kratke bilateralne sastanke, kao i posetu sedištu Međunarodne konfederacije sindikata. Drugog dana, organizovana je zajednička poseta sa belgijskim kolegama Nacionalnom savetu za radne odnose, najznačajnijoj instituciji socijalnog dijaloga u Belgiji, gde je domaćin bio Žan Pol Delkroa, sekretar Nacionalnog saveta za radne odnose. Osim Generalnog sekretara CGSLB, domaćin posete bila je i šefica za međunarodnu saradnju Vera dos Santos Kosta, koju je naš sindikat imao zadovoljstvo da ugosti na 8. redovnom kongresu održanom 23. novembra, kao i na Međunarodnoj konferenciji „Sledećih 25 godina – budućnost sindikalnog pokreta“.

Izvor: UGS / S. S.

Objavljeno u Sindikat
ponedeljak, 03 oktobar 2016 11:55

Nacionalna radionica UGS Nezavisnost

Radionica na temu „Izgradnja sistema socijalne sigurnosti“, održana u Beogradu 21. i 22. septembra ove godine, u organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata i Fondacije Friedrich Ebert, okupila je predstavnike MKS/PERV-a, Međunarodne organizacije rada, resornog ministarstva, kao i predstavnike reprezentativnih sindikata – UGS NEZAVISNOST i SSSS.

Radionicu su otvorili predstavnici reprezentativnih sindikata koji su, nakon pozdravnih uvodnih napomena, izneli pregled seta nacionalnih zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, postojećeg sistema socijalne zaštite, kao i njegovih nedostataka, što je bio i povod za živu diskusiju koja se razvila nakon toga.

Predstavnici obe sindikalne centrale ukazali su na niz problema sa kojima se susreću ne samo korisnici sredstava socijalne zaštite, već i zaposleni u ovoj oblasti. Učesnici su predočili da nedovoljno izdvajanje iz budžeta Republike za ove namene, neadekvatni i neprimenjivi zakoni, loši uslovi rada i niske zarade zaposlenih, kao i porast broja korisnika socijalne zaštite u svim segmentima, dodatno komplikuju ionako tešku situaciju, te da još uvek ne postoji ni nagoveštaj rešavanja problema na efikasan i održiv način.

Posebno je naglašen problem nedostatka suštinskog socijalnog dijaloga, svođenjem Socijalno-ekonomskog saveta na puku formu, a naročito nepoštovanje i ignorisanje reprezentativnih sindikata u procesu pripreme i donošenja zakona koji su od vitalnog značaja za ovu oblast. Naveden je, kao poslednji u nizu, primer isključivanja sindikata iz procesa pripreme Zakona o socijalnoj zaštiti, kao posebno osetljivog zakona, čije će dejstvo imati neposrednog uticaja na sve građane Republike Srbije.

U raspravi su učestvovali i Anton Lippik, izvršni sekretar PERCA-a i Enisa Salimović, iz Kancelarije MKS u Sarajevu, a putem video linka, obratio im se i ekspert za socijalna pitanjaMOR-a Keriche Hirose. On je detaljnije obrazložio Konvenciju 102 i Preporuku 202 Međunarodne organizacije rada, koja uspostavlja minimum standarda u ovoj oblasti. Predstavnik MOR-a posebno se osvrnuo na problem održivosti penzionih fondova i ukazao na neophodnost pažljivog izbora modela penzionog sistema, imajući u vidu da trend rasta stanovništva starijeg od 65 godina ne prati i adekvatno povećanje broja zaposlenih.

Razmatrajući pitanje socijalne sigurnosti sa globalnog aspekta, predstavnici MKS/PERV-a upoznali su učesnike skupa sa tokom i rezultatima međunarodne kampanje pod nazivom: „Stop korporativnoj pohlepi“. Kampanja je bila fokusirana na globalne lance snabdevanja, posledice rada velikih korporacija i njihovu skrivenu radnu snagu. Primarni ciljevi kampanje su obezbeđivanje minimalne zarade koja pokriva osnovne troškove, iskorenjivanje prisilnog rada i rada na crno, proširenje obuhvata kolektivnog pregovaranja, siguran i bezbedan rad i minimum socijalne zaštite.

Na probleme u funkcionisanju i održivosti penzionog sistema, kao i sistema socijalne zaštite, ukazali su i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U nastavku radionice, kroz radnih grupa, mapiran je sistem i nivo socijalne zaštite u zemlji, navedene i analizirane su promene u proteklih 5 godina, najvažniji nedostaci socijalne zaštite i uloga sindikata u otklanjanju nedostataka ovog sistema. Takođe, definisana je i strategija budućih sindikalnih kampanja u cilju efikasnijeg angažovanja, povećanja vidljivosti i uloge sindikata u unapređenju sistema socijalne zaštite i sigurnosti.

Sumirajući rezultate dvodnevnog rada, učesnici su se složili u oceni da je neophodna suštinska reforma celokupnog sistema socijalne zaštite u Srbiji, počev od povratka dostojanstva i ugleda profesije zaposlenih, do održivog načina finansiranja lica kojima je socijalna pomoć neophodna. Takođe, istaknuto je da, u nedostatku dijaloga među socijalnim partnerima, reprezentativni sindikati sami organizuju javnu raspravu pre ulaska predloga Zakona o socijalnoj zaštiti u skupštinsku proceduru.Radionica na temu „Izgradnja sistema socijalne sigurnosti“, održana u Beogradu 21. i 22. septembra ove godine, u organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata i Fondacije Friedrich Ebert, okupila je predstavnike MKS/PERV-a, Međunarodne organizacije rada, resornog ministarstva, kao i predstavnike reprezentativnih sindikata – UGS NEZAVISNOST i SSSS.


Izvor: UGS Nezavisnost

S. Stričević

Objavljeno u Sindikat
Strana 5 od 5

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…