* Prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2017. godine u Republici Srbiji iznosi 66.251 dinar

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u istom mesecu ove godine iznosi 48.101 dinar. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 2,4%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada manja za 2,3% nominalno i za 1,9% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 0,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 3,9% nominalno i za 0,7% realno.

U Zapadnobačkom okrugu situacija što se tiče zarada je sledeća: Apatin sa prosečnom zaradom koja je isplaćena u julu od 64.959 dinara je na prvom mestu što se tiče isplate, iza Apatina je Kula sa prosečnom zaradom od 54.823 dinara, dok su u Somboru i Odžacima isplaćene niže  zarade, od 53.337 odnosno 51.250 dinara. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u Zapadnobačkom okrugu u Apatinu iznosi 46.756, Kuli 39.885, Odžacima 37.167  i Somboru 38.529 dinara.

Izvor: RPK Sombor

* Podržavajući originalan način rada i pristup Kazneno-popravnog zavoda Sombor osuđenim licima, lokalna samouprava je i ove godine podržala ovu manifestaciju, a učesnike kolonije pozdravila je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović

Na 22. Likovnoj koloniji „Elan 2017“ učestvovalo je 35 umetnika i 19 osuđenih lica iz 12 kazneno-popravnih ustanova.

Prema rečima nadležnih KPZ Sombor, do organizovanja likovnog angažovanja osuđenika došlo je spontano.

- Jednostavno, Grad Sombor kao grad kulture uticao je na to da se opredelimo za ovakav način rada sa talentovanim osuđenicima, ali i da otkrijemo talenat kod onih lica koja i sama nisu znala da ga poseduju. Za proteklih 21 godinu, nismo samo ulepšali naš zavod, već smo pre svega, što je i bio cilj organizovanja, uspeli kroz psiho-socijalni rad sa osuđenicima da ih naučimo da održavaju lepe emocije. Na taj način osuđenici postaju plemenitiji i susret sa spoljašnjim svetom im je jednostavniji - ističu u KPZ Sombor.

Na likovnim kolonijama umetnici uče osuđenike određenim likovnim tehnikama, a o potrebi održavanja ovih kolonija kojima je cilj pre sve harmonizacija međuljudskih odnosa, govori i podatak da je (ne računajući poslednju) na prethodnim kolonijama učestvovalo 221 lice, te da je na 15 kolonija na kojima učestvuju osuđena lica, učestvovalo 187 osuđenika.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

* Prema izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora za period januar-jun 2017. godine, koji je Gradsko veće usvojilo na 79. sednici, u navedenom periodu ostvareni su prihodi u iznosu od 1.065.686.777,00 dinara, što čini 39,68 odsto sredstava u odnosu na planirane godišnje prihode u iznosu od 2.686.000.000 dinara. U istom periodu rashodi su ostvareni u iznosu od 1.081.800.000,00 dinara, što predstavlja 40,43 odsto od ukupno planiranih rashoda

Gradsko veće je prihvatilo i informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Sombora, za period januar-30. jun 2017. godine. U zaključku Gradskog veća se navodi da je „konstatovana značajna neusklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti u okviru bilansnih pokazatelja koji se odnose na subvencije i to kod JKP „Vodokanal“, JKP „Parking servis Sombor“ i JKP „Prostor“. Zaključkom Gradskog veća navedenim, ali i ostalim javnim preduzećima, je naloženo da u trećem i četvrtom kvartalu 2017. godine, povlačenje sredstava iz budžeta grada Sombora za 2017. godinu usklade sa rešenjima koje je Gradsko veće donelo.

Javnim komunalnim preduzećima koja imaju odstupanja u odnosu na usvojeni program poslovanja za 2017. godinu naloženo je da do podnošenja izveštaja za naredni kvartal, odnosno najkasnije do podnošenja izveštaja za četvrti kvartal 2017. godine, realizaciju troškova kod kojih su konstatovana odstupanja, dovedu u sklad sa usvojenim planiranim iznosima na koje je saglasnost dala Skupština grada Sombora.

Navedenu informaciju Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj dostaviće i Ministarstvu privrede Republike Srbije.

Na 79. sednici, održanoj 24. avgusta, odlučeno je i o dodeli subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Za zapošljavanje četrdeset jednog nezaposlenog lica ukupno je opredeljeno 7.020.000,00 dinara, a sredstva će dobiti 14 poslodavaca koji su otvorili nova radna mesta za njihovo zapošljavanje.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

* Lokalna samouprava Grada Sombora i Rotari klub Sombor ostvaruju uspešnu saradnju od osnivanja kluba 1999. godine, do današnjih dana

Saradnju su somborski rotarijanci potvrdili poklanjajući po jedan laserski štampač Gimnaziji „Veljko Petrović“, Srednjoj tehničkoj školi, gradskim osnovnim školama „Ivo Lola Ribar“ i „Avram Mrazović“, te OŠ „Nikola Tesla“ u Kljajićevu. Štampači su već u školama, a na donaciji i saradnji zahvalila se i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović koja je osim za predstavnike Rotari kluba Sombor, organizovala i prijem za Branislava Ranđelovića, guvernera Rotari distrikta Srbija i Crna Gora.

- Na sastanku sa Rotari klubom Sombor i guvernerom distrikta utvrdili smo zajedničke akcije koje nam predstoje, vodeći računa o činjenici da je za Rotari klub ove godine od značaja ekologija. Rotari klub je iskazao želju da u tom smislu organizuje neku akciju, a mi smo predložili da zajedno sa nama učestvuju u akciji saniranja divlje deponije između Svetozara Miletića i Čonoplje i pošumljavanju ovog kraja gde je i predviđeno da se formira park. Razgovarali smo i o inicijativi Rotari kluba koja se odnosi na revitalizaciju zvona na Gradskoj kući, o čemu su oni već ranije izneli svoje kvalitetne ideje i prikupljaju donacije kojima će obezbediti realizaciju ovih projekata – istakla je gradonačelnica.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Školske uprave Sombor, kao i direktori škola kojima su štampači poklonjeni jer je guverner distrikta Srbija i Crna Gora Ranđelović i direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, te je svaka razmena mišljenja značajna istakao je guverner, ali i predstavnici škola.
Guverner distrikta Srbija i Crna Gora (2483) Ranđelović, kazao je da je na sastanku sa gradonačelnicom predstavljena organizacija Rotari distrikta Srbija i Crna Gora.

– Najviše smo razgovarali o ekologiji, a potencirali smo i probleme obrazovanja i mogućnostima kako da se pomogne obrazovnim institucijama, đacima i studentima što je u ovoj godini jedan od osnovnih ciljeva nas u Rotari distriktu Srbija i Crna Gora. Raduje me što vidim da je ovde dobra saradnja između Rotari kluba i lokalne samouprave i nadam se da će to lepo biti primljeno od strane ljudi u Somboru kojima je pomoć potrebna, a moja lična želja bi bila da pomoć više bude usmerena na decu i đake – podvukao je Ranđelović.

Darko Sadžak, predsednik Rotari kluba Sombor istakao je da ovaj klub ima uspešnu saradnju sa Gradom i ukazao da su zajedno organizovali mnogo akcija, te da se ova godina u odnosu na prethodne razlikuje po tome što se pokušavaju materijalizovati akcije koje su od većeg značaja za grad kao celinu. Sadžak je istakao da su akcije Rotari kluba Sombor uvek humanitarnog tipa, namenjene dobrobiti cele zajednice. - Planiramo dve velike akcije, revitalizaciju sata i zvona na Gradskoj kući i pošumljavanje deponije koju podržava i svetska organizacija rotarijanaca – rekao je Sadžak i najavio da će Rotari klub Sombor 14. oktobra organizovati Međunarodnu konferenciju o pijaćoj vodi. Konferencija će biti održana u Somboru, a njeni učesnici najeminentniji stručnjaci iz regiona koji se bave problemima kvaliteta vode za piće i vodosnabdevanja.

Sastanku su prisustvovali i saradnici gradonačelnice, Nemanja Sarač, član Gradskog veća za oblast obrazovanja i kulture i Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za obrazovanje i informisanje.
Osim guvernera Rotari distrikta Srbija i Crna Gora Ranđelovića, sastanku je prisustvovao i Vojislav Ačanski asistent guvernera, te Veljko Suzić, predsednik Rotari potkomiteta za pijaću i sanitarnu vodu i Viktorina Kerhani, Rotari klub Sombor.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

* Gradsko veće je na 78. sednici, održanoj 21, a u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora grada Sombora donetoj na 15. sednici Skupštine grada, donelo Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu i službi za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Prema zaključku Gradskog veća Gradska uprava ima 185 izvršilaca, jednog Pravobranilaštvo i budžetska inspekcija tri izvršioca.

Veće je prihvatilo predlog Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za zapošljavanje, da se po prijavama pristiglim na javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u oblasti starih zanata, odluči tako što su prihvaćene prijave udruženja za angažovanje 13 nezaposlenih lica na period od tri meseca, odnosno jedno lice manje u odnosu na zahteve udruženja. Tako će Udruženje žena za negovanje tradicije „Staparska ruža“ moći da angažuje pet, Udruženje „Suveniri Podunavlja“ četiri, ZUR „Rustikana“ tri nezaposlena lica i Udruženje starih i umetničkih zanata i domaće radinosti Vojvodine – jedno nezaposleno lice.

Za realizovanje javnog rada u oblasti starih zanata u okviru LAP-a za zapošljavanje izdvojeno je 1.500.000,00 dinara.

Gradsko veće je odlučilo i o pitanjima iz oblasti poslovnog prostora, žalbama, imovinsko-pravnim predmetima, finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

* Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017.godini

Cilj Konkursa je:

- Podsticanje rada udruženja građana sa teritorije APV koja se bave unapređenjem turističke ponude APV kroz organizovanje turističko-privredne manifestacije od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja, kao i učestovanjem na takvim manifestacijama,

- Afirmacija manifestacionog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma APV,

- Unapređenje kvaliteta postojećih manifestacija i povećanje broja učesnika,

- Povećanje ukupne turističke ponude kroz unapređenje manifestacionog turizma,

- Promocija turističke ponude APV na Manifestacijama od regionalnog i međunarodnog značaja.

Sredstva su namenjena za organizovanje manifestacije ili učešće na manifestaciji koja se održava/la u periodu od 01.januara do 30.novembra 2017.godine

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji APV, upisana u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

Rok za podnošenje prijave je 04.septembar 2017.godine

Dodatne informacije, na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili na telefon 021/456-790 svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Izvor: TOGS Sombor

* Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisalo je Javni konkurs za učešće u programu obuke sa temom podrške razvoja izvoznih kapaciteta agrobiznis kompanija

Predmet konkursa: izbor agrobiznis kompanija/zadruga/udruženja proizvođača čiji će predstavnici učestvovati u programu obuke sa cilјem razvoja postojećih i dalјih unapređenja izvoznih kapaciteta.

Oblast javnog konkursa: razvoj polјoprivrede i prehrambene industrije.

Opšti cilј javnog konkursa: unapređenje izvoznih potencijala agrobiznih sektora u Republici Srbiji sa cilјem dalјeg pobolјšanja spolјnotrgovinskog bilansa u sektoru polјoprivrede i prehrambene industrije. Opšti uslovi učešća: učesnici treninga mogu biti predstavnici izvozno orjentisanih kompanija/zadruga/udruženja proizvođača registrovanih na području Republike Srbije i upisanih u Agenciji za privredne registre koji se bave proizvodnjom i preradom voća, povrća, mesa i mleka.

Prijavlјivanje na konkurs: popunjen upitnik potrebno je poslati na elektronsku adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do 1. septembra 2017. godine.

Trening za izabrane kandidate će biti besplatan. Detaljnije

Izvor: RPK Sombor

Regionalna privredna komora Sombor poziva privrednike da, u periodu od 5. do 6. oktobra 2017. godine, učestvuju na 11. Regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi

Sajam će biti održan u okviru Kompleksa sportsko rekreativnih bazena u Novoj Pazovi.

Manifestacija je namenjena firmama čija je delatnost metalna i plastična galanterija, prerada drveta, hemijska industrija, IT oprema, građevinarstvo, tekstil, obuća, prehrambena industrija, mehanizacija, poljoprivreda, turizam i ugostiteljstvo.

Link web stranice Sajma, o detaljima kao i za prijavu: www.sajamprivrede.starapazova.rs.

Učestvovanje na Sajmu je besplatno.

Zaiinteresovani mogud da se jave na: 025/420-780 ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prijava za učešće

Izvor: PKS RPK ZBUO

* Analize pokazuju da preduzeća, a posebno domaćinstva, sve redovnije izmiruju račune za struju, grejanje i komunalije. U EPS-u, "Srbijagasu", toplanama i komunalnim preduzećima potvrđuju da je zaustavljena praksa gomilanja dugova i višegodišnjeg kašnjenja u plaćanju računa

Svako peto domaćinstvo u Srbiji, prema procenama, ima neki neplaćeni račun ali poslednjih nekoliko godina sa plaćanjem struje, gasa, grejnja, komunalija i drugih takozvanih režijskih obaveza sve se manje kasni - u proseku mesec-dva.

U EPS-u kažu da čak 60 odsto domaćinstava ostvari mesečni popust od pet odsto jer redovno plaćaju struju. Iz meseca u mesec, beleže sve bolju naplatu.

Goran Knežević, izvršni direktor u EPS-u ističe da je za prvih šest meseci naplata izuzetna i da je ostvarena naplata od 101,22 procenta: - To pokazuje da osim tekuće naplate, naplaćujemo i deo onoga što je zaostalo iz ranijih perioda. S obzirim na naplatu u svakom slučaju dug se smnjuje. U ovom trenutku dug na garatovanom snabdevanju je 25 milijardi dinara, od čega domaćinstva duguju šesnaest milijardi dinara a mali kupci osam milijardi dinara.

Daljinski sistemi potražuju od domaćinstava za grejanje oko 21 milijardu dinara. U Udruženju toplana kažu da su 17 milijardi dinara stara dugovanja, jer tekuće obaveze građani uglavnom redovno plaćaju.

- To neće ugroziti našu pripremu za narednu grejnu sezonu ali istovremeno apelujemo da taj stepen naplate kod naših korisnika podignemo na viši nivo -  reči su Milovana Lečića, direktora Udruženja toplana Srbije.

 

Bolja naplata rezultat je mera - stalnih isključenja i angažovanja izvrštelja, jer se građanima ne isplati da plaćaju i taj trošak, kao ni visoke kamate.

N1 / NRSo

* Bez velike pompe, ali sa lepim trenerskim i igračkim iznenađenjima i boljim ponovnim nagoveštajima za usperhe, rukometašice somborskog Ravangrada marljivo rade pred novu prvoligašku sezonu

Letu je došao kraj. Barem za somborske rukometašice. Što se rada tiče. U susret novom prvenstvu u Prvoj ligi Srbije - grupa Sever, žele da se što bolje pripreme i sigurno vrate decenijski sjaj koji je ovaj klub "diktirao" ne samo u šampionatima države, već i Evropom. A posle duže vremena, sa devojkama je počela od samog starta priprema da radi jedna - jedna žena. I to baš ona koja je među najzaslužnijima za one blistave rezultate kluba.

- Treninge ŽRK Ravangrad trenutno zbog osustva trenera Darka Boškovića vodi bivša reprezentativka Slavica Nimak - referiše predsednik Kluba, Miodrag Aćić i ne krije da ambicije, u poređenju sa nekoliko prethodnih sezona, opravdano rastu: - Želimo da se pripremimo za bolji plasman nego prošle sezone a ako budemo mogli i za sam vrh tabele!

Ako je "suditi" po njenim dobro upamćenim igrama u kojima nije bilo "pardona" kako u matičnom, somborskom klubu, pod imenom "Bane Sekulić", te Sombor Dunav osiguranje, a isto tako, kako je i stručnjaci i publika pamte kao jedno od najuspešnijih desnih krila reprezentacije Jugoslavije svih vremena (i pod devojačkim prezimenom Rinčić), za koju je odigrala 65 utakmica i postigla 87 golova, biće "bez pardona", naravno u pozitivnom smislu, i kada je trenažni ciklus u pitanju. Što je jednako važno, ekipa je ostala u nepromenjenom sastavu, a o novim pojedinostima, imenima, drugim detaljima, najuspešnijeg somborskog ženskog timskog sportskog kolektiva, biće reči u narednim rubrikama na stranici ovog Kluba. 

S. Stričević

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…