ponedeljak, 03 oktobar 2016 12:43

Objavljena nova e-priča Somborca Janičića

Vikend priča „Simon i Pola“ Čedomira Janičića koji priče i pesme objavljuje u književnim časopisima. Objavio je e-knjigu priča „Et in Arcadia Ego“, Media Art Content, Ltd Novi Sad, 2015. Istoričar umetnosti, kustos u Galeriji savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor. Sarađivao sa korzoportalom.

Simon i Pola

1.

Ulazeći odnekud u svoju porodičnu kuću, Simon uoči vitke, železne makaze u dovratku, zabodene gotovo do polovine jednim svojim krakom. Drugi je kruto i zlokobno visio kao lornjon tajanstvenog posetioca koji ga je, ko zna u kakvoj žurbi, zaboravio na tako čudnom mestu.

2.

Simon, u svojoj inače tromoj uobrazilji, ovu neobičnu pojavu smesta poveza sa nečim sudbinskim, nečim od čega bi mnoga njegova životna pitanja mogla da se reše samo ako pažljivo i bez one uzbuđene brzopletosti, kojoj je ponekad bio sklon kao i svi površni ljudi, rastumači njen zagonetni smisao.

3.

Simon nije imao baš najbolju spremu za tako nešto: njegov oštar pogled nisu pratile takve misli, njegovi spori i oprezni pokreti nisu imali vođstvo u odlučnoj nameri, njegovo ispupčeno čelo manje je govorilo o skladištu izuzetnih misli, a više o zamalo izbegnutoj maloumnosti, tako da je sav svoj imetak u reputaciji mudra čoveka imao samo kod onih koji ga nikada nisu čuli da govori, pogotovu da naglas razmišlja ili daje predloge skopčane sa bilo kakvim oblikom dubljeg razumevanja. Takvih je odista bilo malo, ali su bili dobro raspoređeni, te se Simonu malo-pomalo smešilo mesto u Akademiji!

4.

Međutim, bili bismo nepošteni kada bi Simona odbacili kao sasvim nedostojna u poslovima gde se traži umna sprema. On je tako dobro znao, na primer, da svemu očiglednom dâ pravi, očigledan naziv. Nažalost nije umeo tu i da se zaustavi pa je uz tačno zapažanje da se, konkretno u ovom slučaju, radi o makazama nastavljao tumačenjem koje s njima, to jest sa samim predmetom nije imalo neke vidljive veze, te je morao svoje tumačenje još i dodatno tumačiti i, na kraju, sasvim zbunjivao onoga koji se ne bi uplašio plovidbe po njegovom hermeneutičkom okeanu gde su počešće duvali unakrsni i protivurečni vetrovi.

5.

Otkud makaze u dovratku? Simonova draga supruga Poleksija, Pola, bila je izrazito nesklona šivenju i, pošteno govoreći, svim drugim oblicima ručnog rada gde su nôžice bile neophodan alat. Pola je, da budemo sasvim otvoreni, bila nesklona bilo kakvom radu, pa je mirne duše u svojim čestim zanesenostima i opravdanim duševnim odsustvima mogla biti poređena, na svoju korist razume se, sa svim Martama ovoga sveta čije se vreme meri kipućim loncima i drugim ženskim kulukom, a koje navodno gospodare u zagušljivim carstvima svojih sitnih domaćinstava.

6.

Pola je počesto razmišljala tako da se odvajala od ovog običnog sveta, toliko da se i telesno izdizala od majčice zemlje te je lebdela, levitirala tek tako u svom malom salonu naočigled svoga supruga koji se gušio od ushićenja držeći za ruku svoju nevestu da sasvim ne odleti kroz prozor ili kroz kamin i odžak da se više nikada ne vrati.

7.

Trenuci Polinog tihog, običnog lebdenja, Simonu behu naročito dragi za dugih zimskih noći kada se inače nije imalo bogzna šta pametnije raditi, te bi on, kradomice kroz naočare i otvorenu knjigu na nekom nasumičnom mestu, mirnog i ispunjenog srca, gledao na taj čipkani oblak golih nogu i raspuštene kose, njemu tako drag i tako važan.

8.

Ovaj put, Simon osim makaza i svoje lebdeće supruge pribeleži u svom ne baš gladnom umu i hladnoću, kao da je neko malopre provetrio sobu, sasvim malo mirisa duvana, konjaka i neobičnog toplog, lepljivog mirisa koji muški i žesnski pol ostavljaju za sobom posle ljubavne igre.

9.

Deca su bila kod Simonovih roditelja u poseti i noćenju. Goste nisu primali od Polinog drugog, vrlo teškog porođaja, već su povremeno odlazili u goste čuvajući svoj dom samo za sebe. Nekadašnja skromna Simonova plata nižeg činovnika u opštini bila je dovoljna i Pola se nikada nije žalila. Uvek je bilo dovoljno. Pred kraj meseca, kada bi se Simonu pojavio apetit za kobasice i pivo, Pola bi udesila da i toga ima na trpezi. Nisu oskudevali. Kako, ni sami nisu znali, a Pola je sve objašnjavala ljubavlju i poverenjem među supružnicima. I tako, Simon se peo prema Akademiji nošen ljubavlju svoje drage supruge koja je, rekosmo, i sama lebdela.

10.

I, na kraju, one makaze… Neka ih tamo, neka love svoj nečastivi ulov i tumače ono što se ne da tumačiti bez štete po samu temu. Nije sve za priču, niti je na nama da se dosećamo šta je u mraku pozadine ove lepe scene. Zastanimo i mi za trenutak, oduševljeni prizorom u kom Pola lebdi u svom salonu kao anđeo, dok Simon sa suznim očima punim ljubavi nežno prihavata njenu ruku, kandilo dok pucketa u zelenkastoj svetlosti lampe kanelurisanog abažura, a zidni sat, ljupkim otkucajima zdravog pulsa njihovog srećnog doma, daje smisao prolaznosti svemu na svetu toga spokojnog kasnog popodneva, negde između Božića i Bogojavljanja, u nekom tihom domu zavejanom zaboravom davno prošlog vremena.

Letopis Matice srpske, knjiga 498, sv.3, septembar 2016.

ponedeljak, 03 oktobar 2016 12:35

Kultura kao razvojna šansa Sombora

* Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“ i projekat „Euteka – EU u vašoj biblioteci“ pozivaju vas na tribinu:

KAKO KULTURU ISKORISTITI KAO RAZVOJNU ŠANSU SOMBORA I
KAKO EU MOŽE DA NAM POMOGNE U TOME

Četvrtak, 6. oktobaru, 18 časova, salа Dečjeg odeljenje Biblioteke.

Na tribini govore: Lola Joksimović, ekspertkinja za oblast kulture i evropske integracije i članica Tima Evropa Srbija, dr Miroslav Stojisavljević, Robmos produkcija - kultura, obrazovanje i mediji, Čedomir Janičić, viši kustos istoričar umetnosti, prof. dr Željko Vučković, dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru i Vladimir Jerković, direktor Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki”.

„EUTEKA – EU u vašoj biblioteci“ je projekat koji ima za cilj pružanje konkretne podrške bibliotekama širom Srbije kako bi one u svojim sredinama postale mesta za informisanje građana o temama koje su u vezi sa EU. U okviru projekta, bibliotekama širom Srbije, donirane su nove publikacije i informativni materijal za bibliotekare i njihove korisnike, a ovom prilikom Gradskoj biblioteci „Karlo Bijelicki“ biće uručena i jedna Euteka polica.

Kulturni centar „Laza Kostić“
Sombor, Venac Radomira Putnika 2
Tel: 025 434 340
Galerija KC Sombor, Laze Kostića 5
Tel: o25 412 583

Obaveštenje o organizovanom prevozu na izložbu „Likovna jesen 2016“
Poštovani,

Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor organizuje prevoz za učesnike i goste iz Beograda i Novog Sada na otvaranje izložbe „LIKOVNA JESEN 2016“ U Somboru.
Prevoz autobusom iz Beograda, u petak, 7. 10. 2016. u 9 h sa parkinga SAVA CENTRA.
Prevoz iz Novog Sada, sa Trga Galerija (kod Galerije Matice srpske) u 10:30 h.
Povratak za Novi Sad i Beograd u 16 h.

Za sve informacije
Tatjana Dimitrijević, urednik likovnih programa
063 520 860
Galerija KC Sombor 025 412 583
Pozivamo Vas da nam budete dragi gosti na otvaranju izložbe.

S. S.

 

ponedeljak, 03 oktobar 2016 11:55

Nacionalna radionica UGS Nezavisnost

Radionica na temu „Izgradnja sistema socijalne sigurnosti“, održana u Beogradu 21. i 22. septembra ove godine, u organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata i Fondacije Friedrich Ebert, okupila je predstavnike MKS/PERV-a, Međunarodne organizacije rada, resornog ministarstva, kao i predstavnike reprezentativnih sindikata – UGS NEZAVISNOST i SSSS.

Radionicu su otvorili predstavnici reprezentativnih sindikata koji su, nakon pozdravnih uvodnih napomena, izneli pregled seta nacionalnih zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, postojećeg sistema socijalne zaštite, kao i njegovih nedostataka, što je bio i povod za živu diskusiju koja se razvila nakon toga.

Predstavnici obe sindikalne centrale ukazali su na niz problema sa kojima se susreću ne samo korisnici sredstava socijalne zaštite, već i zaposleni u ovoj oblasti. Učesnici su predočili da nedovoljno izdvajanje iz budžeta Republike za ove namene, neadekvatni i neprimenjivi zakoni, loši uslovi rada i niske zarade zaposlenih, kao i porast broja korisnika socijalne zaštite u svim segmentima, dodatno komplikuju ionako tešku situaciju, te da još uvek ne postoji ni nagoveštaj rešavanja problema na efikasan i održiv način.

Posebno je naglašen problem nedostatka suštinskog socijalnog dijaloga, svođenjem Socijalno-ekonomskog saveta na puku formu, a naročito nepoštovanje i ignorisanje reprezentativnih sindikata u procesu pripreme i donošenja zakona koji su od vitalnog značaja za ovu oblast. Naveden je, kao poslednji u nizu, primer isključivanja sindikata iz procesa pripreme Zakona o socijalnoj zaštiti, kao posebno osetljivog zakona, čije će dejstvo imati neposrednog uticaja na sve građane Republike Srbije.

U raspravi su učestvovali i Anton Lippik, izvršni sekretar PERCA-a i Enisa Salimović, iz Kancelarije MKS u Sarajevu, a putem video linka, obratio im se i ekspert za socijalna pitanjaMOR-a Keriche Hirose. On je detaljnije obrazložio Konvenciju 102 i Preporuku 202 Međunarodne organizacije rada, koja uspostavlja minimum standarda u ovoj oblasti. Predstavnik MOR-a posebno se osvrnuo na problem održivosti penzionih fondova i ukazao na neophodnost pažljivog izbora modela penzionog sistema, imajući u vidu da trend rasta stanovništva starijeg od 65 godina ne prati i adekvatno povećanje broja zaposlenih.

Razmatrajući pitanje socijalne sigurnosti sa globalnog aspekta, predstavnici MKS/PERV-a upoznali su učesnike skupa sa tokom i rezultatima međunarodne kampanje pod nazivom: „Stop korporativnoj pohlepi“. Kampanja je bila fokusirana na globalne lance snabdevanja, posledice rada velikih korporacija i njihovu skrivenu radnu snagu. Primarni ciljevi kampanje su obezbeđivanje minimalne zarade koja pokriva osnovne troškove, iskorenjivanje prisilnog rada i rada na crno, proširenje obuhvata kolektivnog pregovaranja, siguran i bezbedan rad i minimum socijalne zaštite.

Na probleme u funkcionisanju i održivosti penzionog sistema, kao i sistema socijalne zaštite, ukazali su i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U nastavku radionice, kroz radnih grupa, mapiran je sistem i nivo socijalne zaštite u zemlji, navedene i analizirane su promene u proteklih 5 godina, najvažniji nedostaci socijalne zaštite i uloga sindikata u otklanjanju nedostataka ovog sistema. Takođe, definisana je i strategija budućih sindikalnih kampanja u cilju efikasnijeg angažovanja, povećanja vidljivosti i uloge sindikata u unapređenju sistema socijalne zaštite i sigurnosti.

Sumirajući rezultate dvodnevnog rada, učesnici su se složili u oceni da je neophodna suštinska reforma celokupnog sistema socijalne zaštite u Srbiji, počev od povratka dostojanstva i ugleda profesije zaposlenih, do održivog načina finansiranja lica kojima je socijalna pomoć neophodna. Takođe, istaknuto je da, u nedostatku dijaloga među socijalnim partnerima, reprezentativni sindikati sami organizuju javnu raspravu pre ulaska predloga Zakona o socijalnoj zaštiti u skupštinsku proceduru.Radionica na temu „Izgradnja sistema socijalne sigurnosti“, održana u Beogradu 21. i 22. septembra ove godine, u organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata i Fondacije Friedrich Ebert, okupila je predstavnike MKS/PERV-a, Međunarodne organizacije rada, resornog ministarstva, kao i predstavnike reprezentativnih sindikata – UGS NEZAVISNOST i SSSS.


Izvor: UGS Nezavisnost

S. Stričević

Mladi teniser iz Sombora, Filip Krajinović na novoj ATP listi zauzima 223. mesto, što je za 36 mesta slabije od njegovog plasmana na listi prošle nedelje. Ovaj 24-godišnji teniser čiji je trener Dušan Vemić do sada je najbolje bio plasiran početkom aprila prošle godine, kada je zauzimao 86. mesto na listi najboljih tenisera sveta.

Kada su naši ostali teniseri u pitanju, najbolje plasiran je i dalje Novak Đoković koji je ubedljivo na 1. poziciji sa čak 4695 više u odnosu na drugoplasiranog. Veliki skok u odnosu na prošlu nedelju zabeležio je Janko Tipsarević koji sada zauzima 173. mesto, što je za čak 51 poziciju bolje u odnosu na listu iz prošle nedelje, a razlog toga verovatno leži u činjenici da je Janko igrao finale prethodnog turnira na kojem je učestvovao. Viktor Troicki, iako je takođe igrao finale prethodnog turnira, ipak je ostao na sjajnoj 32. poziciji, dok je Dušan Lajović pao za tri pozicije i sada je 76. igrač sveta.

Ovako izgleda kompletna lista srpskih tenisera na najnovijoj ATP listi:

1. Novak Đoković

32. Viktor Troicki

76. Dušan Lajović

173. Janko Tipsarević

183. Marko Tepavac

193. Peđa Krstin

203. Miljan Zekić

223. Filip Krajinović

A lista najboljih 5 igrača sveta izgleda ovako:

1. Novak Đoković (Srbija)- 14040

2. Endi Marej (Velika Britanija)- 9345

3. Stanislas Vavrinka (Švajcarska)- 6365

4. Rafael Nadal (Španija)- 4940

5. Kei Nišikori (Japan)- 4875

 

Zoran Kovačić

Fotografija je ono što među prvim, privlači pažnju, naravno. Zato i vi, poštovani čitaoci ovog portala i slušaoci Novog Radio Sombora, možete da nam šaljete svoje fotografije, umetničke radove...

Svakako se javite - možete to učiniti putem našeg maila, koji je u rubrici Kontakt.

Srdačno, 

Redakcija Novog Radio Sombora

nedelja, 02 oktobar 2016 10:32

Ambasador Angole u poseti Somboru

Ambasador Angole u Republici Srbiji Njegova ekselencija gospodin Žoze Žoaoa Manuel 1. oktobra bio je gost Sombora. Zvaničan prijem za ambasadora priredila je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, a ambasador je prilikom posete istakao da je Angola posle 500 godina kolonijalnog portugalskog jarma, stekla nezavisnost 1975. godine, da bi odmah nakon toga ušla u građanski rat koji je okončan 2002. godine. Angola prema rečima gospodina Manuela ima dosta sličnosti sa Vojvodinom i kako navodi ambasador, bilo bi od interesa da se politička saradnja dve zemlje proširi i na ekonomsku.

Gost je upoznat sa istorijom Sombora prilikom razgledanja slike "Bitka kod Sente" mađarskog umetnika nemačkog porekla Ferenca Ajzenhuta, a protokolaralni deo posete završen je razmenom poklona.

Njegova ekselencija gospodin Žoze Žoaoa Manuel posetio je i somborske ustanove kulture, a u Srpskoj čitaonici "Laza Kostić", pre predstavljanja Angole, ambasadora i Somborce pozdravio je zamenik gradonačelnice Sombora Antonio Ratković.

 

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zoran Kovačić

Okrugli sto na temu "Kontinuitet modernosti u slikarstvu Milana Konjovića" održan je 27. septembra, nakon čega je otvorena 14. stalna retrospektivna izložba sa istom tematikom. Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović otvarajući izložbu istakla je da Galerija predstavlja jednu od najznačajnijih institucija kulture u ovom gradu, s obzirom da u svom opusu sadrži brojna dela našeg sugrađanina, ali i svetski poznatog slikara Milana Konjovića. Gradonačelnica je rekla i da Galerija predstavlja posebnu kulturnu baštinu, jednu neprocenjivu vrednost kojom se ne mogu pohvaliti drugi gradovi u našoj zemlji, te otuda proističe i obaveza grada da ovakvu ustanovu čuva i da obezbedi primeren kvalitet njenog rada.

Pokrajinski sekretar prof. Miroslav Štakić govoreći i slikarstvu ovog velikog umetnika odlučio se da citira Milana Konjovića rekavši "Slikarstvo je čudo i uvek je zagonetka, da nije tako davno bih prestao da slikam".

Autor izložbe Sava Stepanov je istakao da se zahvaljujući Galeriji u ovom gradu nalaze dela utemeljana u umetničkoj i duhovnoj strukturi Vojvodine i Srbije i bivših jugoslovenskih prostora.

 

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zoran Kovačić

Novi Radio Sombor ima i svoja zaštitna lica: to su najpoznatiji somborski predstavnici u oblasti modelinga, Nena Blagojev i Zlatko Šuša, koji su doživeli svetsku afirmaciju. Osim ovo dvoje planetarno priznatih modela, u prvoj liniji biće još po troje modela, u ženskoj i muškoj konkurenciji, koje želimo da vam predstavimo - i fotografijom, već u narednim člancima u ovoj stranici. To su: Mirjana Perić, dipl. komunikolog, Sonja Grgurić, članica naše redakcije, Milica Nećak Cvijetić, diplomirani preduzetni menadžer, kao i Darko Turkalj, ugostitelj, Slobodan Milenović, fitnes i bb sportista, Armin Fifić, bb i fitnes instruktor i humanista iz Kotor Varoši, Federacija BiH.

.......

U ovom sektoru modelinga predstavljamo i jednu od naslovnih fotografija na našem sajtu, Zlatka Šuše. Takođe, i njegove najekskluzivnije fotografije - njegov rad. 

Kao što je poznato - o čemu ćemo takođe pisati u njegovom portretu, Zlatko Šuša je počeo internacionalnu karijeru kao sportista - rukometaš, da bi ovaj Somborac nastavio put u svetu modelinga.

Redakcija Novog Radio Sombora

Novi Radio Sombor ima i svoja zaštitna lica: to su najpoznatiji somborski predstavnici a i mnogo šire, u oblasti modelinga, Nena Blagojev i Zlatko Šuša, koji su doživeli svetsku afirmaciju. Osim ovo dvoje planetarno priznatih modela, u prvoj liniji biće još po troje modela, u ženskoj i muškoj konkurenciji, koje želimo da vam predstavimo - i fotografijom, već u našim narednim člancima u ovoj sektoru modelinga. To su: Mirjana Perić, dipl. komunikolog, Sonja Grgurić, članica naše redakcije, Milica Nećak Cvijetić, diplomirani preduzetni menadžer, kao i Darko Turkalj, ugostitelj, Slobodan Milenović, fitnes i bb sportista, Armin Fifić, bb i fitnes instruktor i humanista iz Kotor Varoši, Federacija BiH.

Oni će davati poruku u oblasti zdravog, lepog i sportskog držanja i izgleda sa geslom - Svi to možemo. Takođe, daljim učesnicima u modelingu na stranicama sajta Novog Radio Sombora, kao i naravno, u programu internet-našeg istoimenog radija otvoriti vrata afirmacije, jer biće i daljih modela na našim stranicama posvećenih modelingu.

Očekujte uskoro i posebne albume Nene, Mirjane, Sonje, Milice, Zlatka, Darka, Slobodana i Armina (za koje će se osim njihovih do sada personalnih, angažovati i naši fotografi) a dalje i svi vi imate svoju foto-reč.

U ovom članku predstavljamo prvu naslovnu fotografiju na našem sajtu Nene Blagojev. Slede dalje fotografije i napisi o Neni, sa svetskih i domaćih modnih pista, odnosno magazina i časopisa, kao i profesionalni bukinzi.

Redakcija Novog Radio Sombora

........

U svet mode upustila se devedesetih godina sasvim slučajno. U frizerskom salonu u Somboru ju je zapazila ikona u ovom poslu, takođe rođena Somborka, manekenka (ranije istaknuta sportiistkinja - plivačica) Tamara Bakić. Nena je ubrzo nosila je modele najpoznatijih svetskih kreatora i bila na naslovnim stranama mnogih časopisa. Sve to zamenila kako kaže, najlepšim na svetu, majčinstvom.

— Po prestanku aktivnog bavljenja manekenstvom, preselila sam se s porodicom u rodni Sombor. Deca, Vid Luka (11) i Lav Simeon (7), izuzetno su srećna što odrastaju u Somboru. Ostala sam u kontaktu s dugogodišnjim prijateljima i saradnicima iz sveta mode i povremeno boravim u Kaliforniji. Bavim se hotelijerstvom. Moj muž Momčilo, muzičar, i ja u srećnom smo braku već 17 godina — kaže Nena kojoj jednaku pažnju i podršku pružaju majka Slavica, sestra Nataša...

Nena se odlikuje nadasve kao izuzetan prijatelj, drug.

Ovom prilikom, nekoliko Neninih ekskluzivnih fotografija, u želji da što pre ugledamo i nove, a vi ćete poštovani čitaoci, biti u mogućnosti da u narednim člancima posvećenih Neni uživate u njenim mnogobrojnim profesionalnim postignućima - zaštitno žensko lice Novog Radio Sombora i Udruženja Podium.

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…