Odštampajte ovu stranicu
MKS - za dostojanstven rad i održivi razvoj

* Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) podseća da Prvi maj 2021. godine obeležavamo sa podatkom da je oko 250 miliona radnih mesta izgubljeno zbog pandemije prošle godine, a da je dodatnih 130 miliona radnih mesta izloženo riziku ove godine. MKS poziva vlade da otvaranje radnih mesta bude centralni cilj za postizanje oporavka i otpornosti. Puna zaposlenost, ugrađena u Ustav Međunarodne organizacije rada mora ostati prioritet. Ostvarenje ovog cilja podrazumeva: rast javnih ulaganja, ulaganje u javni sektor i izradu javnih programa zapošljavanja, stimulacije za otvaranje kvalitetnih radnih mesta, ulaganje u obrazovanje i obuku i formalizaciju neformalnog rada

U fokus mora biti postavljeno rešavanje problema izazvanih klimatskim promenama, zajedno sa pravednom tranzicijom. Pandemija je pokazala da se moraju proširiti usluge zaštite zdravlja i nege, a među prioritetima ostaju i popravka i izgradnja infrastrukture. Pravično oporezivanje će po mišljenju MKS biti ključno za postizanje ovih ciljeva. Svaki povratak na neuspele politike štednje imao bi poražavajuće posledice po radnike i društva.

DA PROSPERITET ZAMENI SIROMAŠTVO

Novi društveni ugovor za koji se zalaže Međunarodna konfederacija sindikata podrazumeva:

- Otvaranje novih, kvalitetnih radnih mesta;

- Pravo na organizovanje i kolektivno pregovaranje;

- Socijalnu zaštitu, uključujući uspostavljanje Globalnog fonda zaštite za najsiromašnije zemlje;

- Jednakost, za žene i sve grupe koje se suočavaju sa diskriminacijom;

- Inkluziju, naročito za sprovođenje UN Ciljeva održivog razvoja i pristup vakcinama protiv Kovida za sve, kao i testiranje i lečenje.

Tamo gde se bude delovalo u skladu sa ovim ciljevima, prosperitet će zameniti siromaštvo, demokratija će ojačati i biće uspostavljeni zdravi temelji za efikasnu ekonomiju. Ako se to ne desi, poverenje u vlade će se i dalje urušavati, a sadašnje i buduće generacije će biti izdane.

Sindikati širom sveta ove godine, Prvog maja, podižu svoj glas za razum, mir, prava, održivost, socijalnu i ekonomsku pravdu, za stvaranje sveta gde će ljudi biti u središtu i gde niko neće biti zaboravljen.

------------

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Pročitano 386 puta
Tagovano
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…