Prikazivanje članaka po tagu Kolektivni ugovor

* Nakon višenedeljnih pregovora poslodavca, HR-a i pregovaračkog tima Sindikata "Nezavisnost" Robert Bosch, koji su činili članovi odbora poverenika i predstavnici našeg prvnog tima UGS Nezavisnost 27. oktobra potpisan je novi kolektivni ugovor kojim se povećavaju zarade zaposlenima
 
Novim kolektivnim ugovorom predviđeno je više povoljnosti za zaposlene:
- Povećanje osnovnih zarada linearno u dve grupe 5.600 i 6.300 rsd NETO. Od 1. decembra 2021.
- Noćni rad se uvećava sa 28% na 40%, što će dodatno uvećati mesečnu zaradu; od 1. januara 2022.
- Uvećanje mesečnog bonusa na 20%: od 1. januara 2022.
- Uvećanje dana godišnjeg odmora sa 26 na 27 dana
- Plaćeno odsustvo sa 5 na 7 radnih dana
- Polazak deteta u 1. razred osnovne škole - 1 dan
- Dečiji poklon vaučer deci do 15 godina starosti, do neoperezivog iznosa, 10.200 rsd
- I još pogodnijih prava na druge tacke koje su prezentovane
- Predstavljen ceo paket povećanja koji na mesečnom nivou sa većom osnovicom automatski povlači uvećan prekovremeni rad, dosta veći procenat noćnog rada i uvećan mesečni bonus implicira u paketu povećanje od 8.000-12.000 rsd neto, u zavisnosti ostvarenih tačaka paketa prema radnoj poziciji i višesmenskom režimu rada
 
Samo zajedno solidarnošću kroz članstvo možemo nastaviti potražnju još boljih uslova rada i povećanja - poručuju u ovom sindikatu, uz zahvalnost:
Hvala stotinama članova na podršci ovo - je zajednički uspeh, dobrodošli ste u NEZAVISNOST!
Idemo dalje! 
Sindikat "Nezavisnost"
Robert Bosch, Srbija
 
Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor
(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)
Objavljeno u Sindikat
* Nakon mesec dana napornih pregovora, D.O.O za novinsko-izdavačku delatnost Magyar Szó Lapkiado Kft iz Novog Sada i dva reprezentativna sindikata su potpisali novi kolektivni ugovor kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih u naredne tri godine
 
U ime poslodavca, kolektivni ugovor je potpisala direktorka preduzeća, Rozalia Ekres, ističući zadovoljstvo što se, putem konstruktivnog dijaloga, došlo do usaglašavanja sa sindikatima i što je uspešno spostignut dogovor. Ona je, takođe, napomenula da, u situaciji u kojoj se već dugo vremena od nadležnog ministarstva očekuje uvođenje platnih razreda, nije bilo razloga za dalje čekanje, pa je preduzeće odlučilo da, kroz dijalog sa sindikatima i uz pomoć i saradnju stručnih službi Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, hrabro krene dalje u izradu transparentnog i preglednijeg sistema za obračun zarade.
 
Tot Batori Eržebet, potpisnica kolektivnog ugovora sa strane Sindikata „Nezavisnost“, rekla je da je ovaj sindikat, još od 2010. godine, uporno zahtevao nov obračun zarade, te da je nakon stupanja na dužnost direktorke 2012. godine - ponovo aktuelizovao ovu temu. Sindikat je, sve vreme, zastupao stav o tome od kolike je važnosti da osnovica zarade bude osigurana na nivou koji zaslužuju zaposleni. Suočen sa promenama iz 2014. godine koje su podrazumevale zamrzavanje zarade i zabranu povećanja broja zaposlenih, sindikat je bio prinuđen da odloži izmenu lošeg sistema. Za 2020. godinu, bilo je predviđeno redovno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, no zbog poznate epidemiološke situacije, samo je produženo važenje starog ugovora. Sada, kada su se stekli uslovi za nesmetano odvijanje pregovaračkog procesa, on je pozitivno i okončan.
 
Novi kolektivni ugovor važi tri godine. U nadi da će se, u predstojećim godinama, preduzeće dalje razvijati, sindikat je zadovoljan postignutim rezultatima i očekuje da će, u budućnosti, biti u mogućnosti da pregovara za još povoljnije uslove rada.
 
Novoizabrani predstavnik Samostalnog sindikata, Varga Atila, istakao je da će oba reprezentativna sindikata zajednički pratiti razvoj situacije i primenu postignutih dogovora, u cilju poštovanja interesa zaposlenih. Interes zaposlenih će biti interes i samog sindikata.
 
Za zaposlene je važno da prouče tekst kolektivnog ugovora u celosti i da ga se pridržavaju, a sindikat “Nezavisnost” će budno pratiti njegovu primenu od strane poslodavca.
 
Sindikat “Nezavisnost” u D.O.O. za novinsko-izdavačku delatnost Magyar Szó Lapkiado Kft, Novi Sad se zahvaljuje svim zaposlenima koji su mu ulivali nadu, pružali podršku tokom pregovora i dali snagu da istraju do krajnjeg rezultata. Takođe, sindikat se zahvaljuje i stručnim službama UGS NEZAVISNOST na pružanju neprocenljive stručne pomoći.
 
Potpisivanju kolektivnog ugovora u D.O.O. za novinsko-izdavačku delatnost Magyar Szó Lapkiado Kft prisustvovao je i kolega Momčilo Nenadović, glavni poverenik sindikata “Nezavisnost” u Srpskom Narodnom Pozorištu u Novom Sadu.
 
Tekst kolektivnog ugovora biće dostavljen svim zaposlenima.
Sindikat NEZAVISNOST D.O.O. Magyar Szó Kft iz Novog Sada
 
Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor
(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadžaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)
Objavljeno u Sindikat
* U petak, 11. decembra u sedištu kompanije "BizLink Technology" u Prokuplju, sa početkom u 15 časova, održana je sednica Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata "Nezavisnost" kod poslodavca "BizLink Technology", inače povereništva Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva (IER) "Nezavisnost"
 
Osim zamenika glavnog poverenika Sindikata "Nezavisnost" u BizLink kolege Miroslava Markovića, u radu Komisije učestvovao je i Dragan Vesić, izvršni sekretar Granskog sindikata IER "Nezavisnost".
 
Dobra vest za Granski sindikat IER "Nezavisnost", za sve članove sindikata "Nezavisnost" i zaposlene u fabrici BizLink Technology je da je od 623 zaposlena, trenutno 100 zaposlenih na neodređeno vreme potpisalo pristupnice za Granski sindikat IER "Nezavisnost" (16.05%), čime je u skladu sa članom 219 stav 1 ZOR-a sindikat "Nezavisnost", kod poslodavca "BizLink Technology" stekao status reprezentativnosti i uskoro će imati priliku da pokrene inicijativu za zaključivanje Kolektivnog ugovora.
 
Postizanje statusa reprezentatvnosti u realtivno kratkom roku i povećanje interesovanja radnika da pristupe u članstvo slobodnog, nezavisnog i reprezentativnog Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva "Nezavisnost", i u ovako složenim uslovima pandemije COVID-19, predstavlja ohrabrenje za sindikalni pokret i sigurno doprinosi poboljšanju položaja i kvaliteta života radnika u Srbiji!
 
SREĆNO NOVIM KOLEGAMA!
Pripremio:
Dragan Vesić, izvršni sekretar GS IER Nezavisnost
 
Medijska pratnja: Novi Radio Sombor
Objavljeno u Sindikat
?U Nemačkoj kompaniji Robert Bosch Srbija danas (ponedeljak, 7. decembar '20) potpisan aneks Kolektivnog ugovora o povećanju zarada za 2021.?
 
Nakon višenedeljnih pregovora poslodavca i pregovaračkog tima sindikata "Nezavisnost" kompanije Robert Bosch, koji su činili članovi Odbora poverenika i predstavnici ovog Granskog sindikata IER Nezavisnost, danas, 7. decembra potpisan je aneks Kolektivnog ugovora kojim se povećavaju zarade zaposlenima.
 
Godišnji bonus (Božićnica) koji će biti isplaćen uz novembarsku zaradu, po prošlogododišnjem načinu obračuna. Osim toga, ovim aneksom zarade su povećane u masi zarada za 6%. Noćni rad se uvećava sa 26 na 28%, što će dodatno uvećati mesečnu zaradu.
 
Ovaj aneks se primenjuje od 1. januara 2021. godine
 
Medijska pratnja: Novi Radio Sombor
Objavljeno u Sindikat
* Granski sindikat građevinarstva IGMDIPP "Nezavisnost" i Samostalni sindikat građevinarstva i IGM Srbije potpisali su u petak, 26. juna Sporazum o zajedničkom pregovaračkom tim, i principima po kojima će se pregovarati o Granskom Kolektivnom ugovoru za građevinarstvo i IGM, sa Unijom poslodavaca Srbije
 
Takodje, u okviru radionice posvećene COVIDU 19, gde je uvod dala dr Dragana Petković Gajić održana je i kvalitetna diskusija o dosadašnjem uticaju Pandemije na svet rada, ekonomiju, radnice i mlade radnike.

Ukazano je da su najveći teret krize do sada podneli radnici angažovani na fleksibilnim oblicima rada, kao i da se očekuje još veći udar na status zaposlenih u nastupajućoj recesiji. Učesnici su se saglasili da je neophodno očuvati postojeće kolektivne ugovore kod poslodavaca, apelovati na državu za nastavak pomoći kao i posebno insistirati na boljoj zdravstvenoj zaštiti radnika i sprovođenju mera za BZR.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor 

/pogledajte i galeriju slika/

Objavljeno u Sindikat
ponedeljak, 03 februar 2020 18:52

Sindikat Vali d.o.o: Jedna uspešna sindikalna priča

* Vali d.o.o. je italijanska tekstilna fabrika koja, već skoro dve decenije, posluje u dva grada Zapadne Srbije: Valjevu i Loznici. U obe fabrike radi ukupno oko dve hiljade radnika, uglavnom žena. Uobičajeno za tekstilnu industriju u Srbiji, radnice i radnici, teškim radom u dve, a ponekad i tri smene, zarađuju niske plate. Preraspodela radnog vremena je unosila haos i zabunu, niko nije znao koje je radno vreme i koji fond sati. Niko funkcionalno nije vodio računa o bezbednosti i zaštiti zdravlja zaposlenih niti o njihovim pravima. Česta je bila pojava neprimerenog ponašanja od strane rukovodilaca, a radnici nisu imali kome da upute žalbu

U fabrici nije bilo sindikata. Samo je jednom, pre nekoliko godina, došlo do spontane i neorganizovane obustave rada. Tada su radnice iz revolta prekinule rad, bez najave i protivzakonito. Nedugo potom, poslodavac je umirio nezadovoljstvo, obećavši rešenje problema, radnice su nastavile sa radom, a kolovođe pobune su, za primer drugima, u narednimm danima dobile otkaz. Radnicima više nije padalo na pamet da se organizuju i zatraže poštovanje svojih prava. Sve do pre 300 dana.

U februaru prošle godine, tročlana grupa zaposlenih smogla je snage i hrabrosti da osnuje sindikat, sa ciljem borbe za popravljanje statusa zaposlenih u Vali d.o.o. Preko društvenih mreža su uspostavili kontakt sa našim sindikatom (UGS "Nezavisnost"), jer su „primetili da radimo, da smo aktivni u drugim fabrikama“. „Radnički sindikat“ Takav nam treba“, rekli su nam.

Uz početnu diskreciju i oprez, uz puno pripreme, nakon izvesnog vremena stiglo je i Rešenje o registraciji sindikata „Nezavisnost Vali d.o.o.“ (jedno pravno lice – dve fabrike u dva grada). U skladu sa zakonom, obavestili smo poslodavca o osnivanju sindikata i započeli rad na okupljanju članstva. U početku je bilo problema, jer se većina zaposlenih, imajući na umu prethodno otpuštene kolege, plašila čak i da razgovara o sindikatu. Otvorili smo Facebook stranicu sindikata i tamo danonoćno razgovarali, privlačeći nove članove.

Mesecima smo pokušavali da pokrenemo dijalog sa poslodavcem, a na naše inicijative nije bilo nikakvog odgovora. U maju 2019. godine, konačno smo zakazali prvi sastanak sa tadašnjim direktorom, ali zbog promena u menadžmentu, nismo postigli nikakav rezultat. No nismo odustajali.

Stvari su se pokrenule nakon imenovanja novog direktora, u Uniji poslodavaca Srbije u Beogradu, održan je prvi sastanak sa njim, a već sutradan i prvi radni sastanak u valjevskoj fabrici. Ovo je bio veliki događaj za radnice i radnike, potvrda da je sindikat legalna organizacija radnika, prihvaćena i uvažena od strane poslodavca. Nešto o čemu, samo godinu dana pre toga, nije moglo ni da se sanja.

Već sa prvog sastanka, sindikat je u pregovorima zaposlenima obezbedio: 1) da se, umesto dosadašnjih devet, preraspodela ubuduće sprovodi do šest meseci u kalendarskoj godini; 2) da se oformi baza podataka o radnim satima za svakog zaposlenog, kako bi se tačno znalo ko je koliko sati radio i 3) da se u potpunosti primeni Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu u svim pogonima u kojima se do sada nije dosledno primenjivao (kao na primer, u farbari).

U kompaniji Vali d.o.o. danas ima blizu 400 članova sindikata „Nezavisnost“ u obe fabrike, u Valjevu i Loznici. Tokom decembra je podnet zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti, a rešenjem od 14. januara 2020, naš sindikat je postao reprezentativan. U toku je priprema predloga Kolektivnog ugovora i očekuje se da pregovori uskoro započnu.

Prava pobeda, međutim, sastoji se u tome što 2.000 radnica i radnika više ne šapuće, već glasno i slobodno priča o pravima radnika. A tek smo počeli!

Zoran Pantelić,

Potpredsednik GS IER NEZAVISNOST

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat
Strana 1 od 2

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…