Prikazivanje članaka po tagu UGS Nezavisnost

* Ujedinjenini granski sindikati NEZAVISNOST doneli su danas (petak, 29. jun 2018) proglas građankama i građanima Srbije (sa akcijom prikupljanja potpisa, do 3. jula), koji sledeće sadržine, prenosimo u celosti:

- NARODNA INICIJATIVA -
GRAĐANKE I GRAĐANI SRBIJE!

Pozivamo vas da potpišete Narodnu inicijativu za stavljanje van snage Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. Glasnik RS“, br. 115/2014) i to:

• ZATO ŠTO JE DISKRIMINATORSKI I U SUPROTNOSTI SA USTAVOM REPUBLIKE SRBIJE
• ZATO ŠTO STVARA GRAĐANE PRVOG I DRUGOG REDA
• ZATO ŠTO JE ULAGANJE U ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU ULAGANJE U INFRASTRUKTURU I BUDUĆNOST SRBIJE
• ZATO ŠTO RAD U JAVNOM SEKTORU VEĆ ODAVNO NIJE PREDNOST I PRIVILEGIJA NI ZA KOGA OSIM ZA PARTIJSKE IZABRANIKE
• ZATO ŠTO JE TAJ NOVAC ZARAĐEN RADOM A NE KRIMINALOM I NIJE MILOSTINJA
• ZATO ŠTO KOLEGINICE I KOLEGE KOJIMA SE VEĆ ČETIRI GODINE UMANJUJE ZARADA ZA 10% JEDNAKO RADE, ALI SADA U TEŽIM USLOVIMA I SA POVEĆANIM TROŠKOVIMA ŽIVOTA
• ZATO ŠTO TREBA DA BUDEMO SOLIDARNI JEDNI PREMA DRUGIMA - MI KOJI SMO ODABRALI DA U SRBIJI RADIMO, PODIŽEMO PORODICE, ŠKOLUJEMO DECU, PLAĆAMO POREZE I DOPRINOSE I TROŠIMO NOVAC POŠTENO ZARAĐEN
• ZATO ŠTO JE INTERES NAŠEG SINDIKALNOG ČLANSTVA I INTERES DRŽAVE SRBIJE I SVIH NJENIH GRAĐANA

AKCIJA PRIKUPLJANJA POTPISA POČINJE 3. JULA 2018. GODINE U GRADOVIMA: BEOGRAD (Terazije 23-25), NIŠ (Trg Kralja Milana), NOVI SAD (Mihajla Pupina), KRAGUJEVAC (Kralja Petra I – pešačka zona) I TRAJAĆE SEDAM DANA.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat

* Svetski dan borbe protiv dečijeg rada (12. jun) obeležen je i ove godine nizom aktivnosti na međunarodnom i nacionalnim nivoima

Međunarodna organizacija rada upozorava da je i dalje 73 miliona dece angažovano na opasnim poslovima širom sveta, a skoro 152 miliona dece u dobi od pet do sedamnaest godina, radi u uslovima koji za posledicu imaju psihička i fizička oštećenja. Više od sedamdeset odsto dečijeg rada se odvija u poljoprivredi gde su deca izložena pesticidima i drugim opasnim supstancama, prisiljena da nose teške terete i neretko životno ugrožena.

Sve su ovo razlozi zbog kojih Međunarodna organizacija rada nastavlja sa svojom globalnom kampanjom borbe protiv dečijeg rada sa konačnim ciljem da se dečiji rad iskoreni do 2025. godine, u skladu sa Agendom 2030 o održivom razvoju. Ove godine, Međunarodna organizacija rada uložila je dodatne napore u kampanju koja ima za cilj i promociju bezbednosti i zdravlja na radu među mladim radnicima, u dobi od 18 do 24 godine života, zalažući se za edukaciju mladih radnika kako bi radili na zdravim i bezbednim radnim mestima.

Koren informacije: UGS Nezavisnost / Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat

* Kongres nemačkog sindikata DGB, dvadeset prvi po redu, održan je od 13. do 17. maja u Berlinu pod sloganom „Solidarnost – raznolikost – pravda“. DGB okuplja skoro šest miliona članova, a Kongresu je prisustvovalo svih 400 delegata, od kojih su 34 odsto činile žene, a 9 odsto mladi. Sindikat DGB okuplja osam sindikata iz različitih sektora i delatnosti, a najbrojniji je IG Metal. Za predsednika je na period od četiri godine ponovo izabran kolega Rajner Hofman, za kojeg se izjasnilo 75 odsto delegata

Delegati Kongresa usvojili su i četiri rezolucije: Socijalna kohezija i demokratija u Nemačkoj i Evropi; Jačanje socijalne Evrope u duhu solidarnosti; Rad u budućnosti i socijalna sigurnost i Promena ekonomije i zemlje kroz moć delovanja. Kroz debatu o usvojenim rezolucijama pokrenuta su pitanja rastućeg nacionalizma, budućnosti Evropske unije, politike zarada i kolektivnog pregovaranja, modela ugovora o radu, digitalizacije i novih oblika rada, zapošljavanja, sistema socijalne pomoći, reforme penzionog sistema, stanovanja i gotovo svih ostalih pitanja od interesa za zaposlene i penzionere u Nemačkoj.

Delegatima Kongresa su se obratili predsednik Nemačke, gradonačelnik Berlina, ministar rada, kao i kancelarka Angela Merkel koja nije propustila priliku da se zahvali sindikatu na podršci za stvaranje takozvane Velike koalicije nakon održanih parlamentarnih izbora. Naime, procena sindikata je bila da bi novi izbori doveli do još veće zastupljenosti desničarskih partija u Bundestagu, promenili pravac razvoja zemlje i doveli do novih nestabilnosti na unutrašnjem, ali i na spoljnopolitičkom planu. Tokom rada Kongresa delegati su imali priliku i da razgovaraju sa skoro stotinu članova Bundestaga koji su organizovali štandove svojih partija i tako imali priliku da u nekoliko večernjih časova razmene ideje, podrže ali i kritikuju one koji ih predstavljaju ili, sa dobrim razlogom, ne predstavljaju u zakonodavnom telu države.

U debatama tokom Kongresa, na različite teme učestvovali su i predstavnici Evropske konfederacije sindikata, predstavnici nacionalnih sindikalnih organizacija i Međunarodne konfederacije sindikata. Kongres je pratilo više od stotinu akreditovanih novinara, a takođe, iznad stotinu međunarodnih gostiju iz sindikalnih centrala širom sveta. Iz UGS NEZAVISNOST Kongresu je prisustvovala Čedanka Andrić, izvršna sekretarka.

Izvor: http://nezavisnost.org/

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat

* U organizaciji Međunarodne organizacije rada, a uz podršku Evropske unije, u glavnom gradu Albanije Tirani je, 10. i 11. oktobra, održana dvodnevna tripartitna radionica na temu „Dizajniranje politike zapošljavanja na Zapadnom Balkanu“. U radu radionice učestvovali su predstavnici reprezentativnih sindikalnih i poslodavačkih organizacija, kao i predstavnici Ministarstva rada i Ministarstva finansija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i sa Kosova

Cilj radionice bio je da ostvari napredak u praksi socijalnog dijaloga u oblasti politike zapošljavanja, posebno sa aspekta nedostajuće međuresorske saradnje unutar samih nacionalnih vlada između ministarstava u okviru kojih se dizajnira strategija zapošljavanja i ministarstava zaduženih za programiranje strateških pravaca ukupnog ekonomskog razvoja. S obzirom da zemlje Zapadnog Balkana dele zajednički problem neusklađenosti nacionalnih prioriteta u ovim oblastima, prisustvo predstavnika iz ministarstava finansija bilo je ključno za rad radionice.

Eksperti Međunarodne organizacije rada govorili su o osnovama kreiranja politike zapošljavanja u kontekstu procesa ekonomskih reformi na Zapadnom Balkanu, insistirajući na neophodnosti povezivanja makroekonomskih politika, kreiranja novih radnih mesta i inkluzivnog rasta. Učesnici radionice imali su priliku da, vežbom na konkretnim primerima, unaprede sopstvena znanja o metodološkim izazovima sa kojima se susrećemo prilikom tumačenja podataka u vezi sa nacionalnim tržištima rada, kao i o tehnikama analize situacije u oblasti zapošljavanja i posledične identifikacije najznačajnijih prioriteta za kreiranje javnih politika.

Poslednji blok radionice činila je diskusija na temu potrebe usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, pri čemu su učesnici istakli neophodnost sticanja i razvoja veština, posebno kod mladih osoba koje napuštaju obrazovni sistem.

Za našu zemlju karakteristrično je odusutvo objektivnog tumačenja pokazatelja tržišta rada, sporo donošenje Nacionalnog okvira kvalifikacija, izostanak socijalnog dijaloga prilikom pripreme Zakona o dualnom obrazovanju, kao i generalno nizak nivo međuresorske saradanje između različitih nadležnih ministarstva što kumulativno vodi brojnim poteškoćama u usklađivanju reformske ekonomske politike i politike zapošljavanja.

Izvor: Ugs Nezavisnost / S. S.

Objavljeno u Sindikat

* Dva reprezentativna srpska sindikata, Ujedinjeni granski sindikati UGS NEZAVISNOST i SAVEZ Samostalnih Sindikata Srbije objavljuju i uoči ovogodišnjeg praznika rada, 1. maja, zajednički proglas

Predviđeno je, poput ranijih godina, i ovoga puta zajedničko okupljanje članova sindikalnih organizacija iz čitave Srbije, na Trgu Nikole Pašića, tačno u podne, 1. maja. Evo i grupnog flajera sa zahtevima oba sindikata i razlozima zašto:

Izvor: https://nezavisnost.org/ / S. S.

Objavljeno u Sindikat

* U prostorijama UGS NEZAVISNOST u Beogradu održana zajednička sednica članova Programskog odbora za političko delovanje, civilno društvo i javne kampanje i članova Izvršnog odbora i Saveta UGS NEZAVISNOST

Na početku sednice, Maja Bobić, članica Saveta UGS NEZAVISNOST iz Evropskog pokreta Srbije, detaljno je upoznala prisutne sa sadržajem dokumenta “Beli papir o budućnosti Evropske unije” koji je 1. marta predstavio Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije, a koji sadrži pet mogućih scenarija u daljem razvoju Evropske unije. Bobić je objasnila da, za sada, najveću podršku razvijenih zemalja EU ima model “Evrope u više brzina” kojim, pak, nisu zadovoljne članice Višegradske grupe koje smatraju da bi, u slučaju ovog scenarija, postale “članice drugog reda”.

Sa aspekta strategije UGS NEZAVISNOST neophodno je, u narednom periodu, razmoriti potencijalne efekte svih pet scenarija na položaj Srbije u odnosu na Evropsku uniju, posebno ako se ima u vidu da se ni u jednom od njih ne predviđa politika proširenja EU. Za UGS NEZAVISNOST ostaje stalno otvoreno pitanje o tome kakvu Evropu želimo.

Predsednik Saveta UGS NEZAVISNOST Vukašin Pavlović upozorio je na činjenicu da u današnje vreme jačanja desnih i populističkih pokreta na tlu Evrope, te jačanja nacionalnih država na račun regionalnih prekograničnih integracija, postoji mogućnost regresije Evropske unije na njenu dominantno ekonomsku integraciju, pri čemu bi levo orijentisani socijalni model koji je EU promovisala mogao biti ozbiljno ugrožen.

Zoran Stojiljković, predsednik UGS NEZAVISNOST, takođe se založio za snažniju socijalnu dimenziju EU, kao kolevke modela socijalnog partnerstva, uz povećanje jednakosti, inkluzivnosti i transparentnosti. On je zaključio da će diskusija o ovom dokumentu ostati samo na nivou akademske rasprave, ukoliko se ne dotaknemo pitanja povećanja zarada i ukoliko ne budemo insistirali da kvalitetnom, a ne bilo kakvom, ekonomskom razvoju.

Učesnicima su, zatim, prezentovani nalazi poslednjeg istraživanja Ipsos Stratedžik marketinga (koje je obuhvatalo i bateriju sa devet pitanja o sindikatima) a koji pokazuju da je nepoverenje u sindikate i dalje dominantno raspoloženje građana Srbije. Ovaj utisak moguće je promeniti samo efikasnim radom u oblastima koje zaposleni percipiraju kao zadatak sindikata, a one obuhvaju četiri tradicionalna cilja sindikalnog delovanja: borbu za poštovanje prava radnika i unapređenje njihovog položaja, borbu za veće zarade, unapređenje bezbednosti, zaštite i zdravlja na radu i obezbeđivanje pravne zaštite članstvu. Među visoko vrednovane ciljeve, prema nalazima ovog istraživanja, takođe spadaju i: razvoj jednakosti, solidarnosti, tolerancije i rodne ravnopravnosti, borba protiv korupcije, razvoj sistema kolektivnih ugovora i razvoj radničke participacije u procesu odlučivanja.

Kada je reč o metodama sindikalnog delovanja, nameće se zaključak o neophodnosti kombinovanja pregovora i protesta. Isto istraživanje pokazuje i da bi bilo poželjno intenzivirati aktivnosti prema indirektnim ciljnim grupama, kao što su nezaposleni i penzioneri.

Prisutni na zajedničkoj sednici su raspravljali i o platformi UGS NEZAVISNOST za predsedničke izbore, jednoglasno se opredeljujući za stav da ne treba dati direktnu podršku nijednom predsedničkom kandidatu, već insistirati na što većoj izlaznosti i poštovanju demokratske izborne procedure, te javno osuditi svaki pokušaj njene zloupotrebe. Za UGS NEZAVISNOST ključno je razvijanje jasnih kriterijuma za odabir koji bi bili upućeni kao poruka vlastima. Kriterijumi bi bili razvijani oko sledećih osa: 1. zalaganje za Evropu jednakosti, solidarnosti i tolerancije; 2. zalaganje za novi model ekonomskog razvoja, baziran na vladavini prava, odgovornoj upravi, kvalitetnom sistemu obrazovanja i razvijenoj strategiji reformi; 3. razvoj ekonomske politike u pravcu ostvarivanja pune zaposlenosti i razvoja društva nauke i inovacija; 4.  politika zapoljavanja koja mora doprineti smanjenju obima neformalne ekonomije i povećanju stope zaposlenosti; 5. depolitizacija upravljanja javnim preduzećima; 6. utvrđivanje kriterijuma za nastavak privatizacije; 7. reforma poreskog sistema i uspostavljanje efikasnijeg sistema socijalne zaštite; 8. dalja demokratizacija političkog sistema u Srbiji.

Izvor: https://nezavisnost.org/ S. S.

 

 

Objavljeno u Sindikat
Strana 30 od 32

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…