Prikazivanje članaka po tagu manifestacija

* Na Trgu Svetog Đorđa u srcu Sombora u subotu, 10. septembra biće održana manifestacija „Olimpijska staza 2022“, u organizaciji Grada Sombora, Olimpijskog komiteta Srbije i Kompanije DDOR osiguranje. Početak je u 12 časova

Događaj je najavlila gradska većnica za sport, omladinu, decu i zdravstvo - a i sama Olimpijka iz Londona 2022, osvajačica najblistavijih odličja sa evropskih i svetskih šampionata i najrespektabilnijih kajakaških regata širom sveta, Antonija Nađ Kosanović:

 - Svi učesnici koji žele da se lepo zabave, dobro druže i nauče nešto novo o olimpizmu kao i o vrednostima olimpijskog Pokreta, mogu da dođu u 12 časova i da se uključe u ovu manifestaciju. Polazna tačka biće u samom centru grada. Na glavnoj somborskoj ulici neće postojati starosne granice, pa možete svi da budete učesnici ove priredbe koja promoviše olimpijski duh. Mogu da se prijave na licu mesta svi, ili putam sajta DDOR Osiguranja - onlajn. Uključićemo osnovne škole sa čitavog područja Grada Sombora a nismo naravno izostavili ni ranjive kategorije. Biće uključeni i naši đaci iz škole „Vuk Karadžić.

......

Projekat Olimpijska staza ima za cilj da promoviše olimpizam i olimpijske vrednosti, kako napominju i iz Olimpijskog komiteta Srbije i DDOR osiguranju. Ideja projekta je da kroz edukaciju dece, roditelja i uopšte građanstva bude što više približen olimpizam i olimpijski simboli građanima Srbije. Kroz sam projekat učesnici će imati prilike da nauče više o istoriji Olimpijskih igara, uspesima naših olimpijaca i da se kroz promociju fizičke aktivnosti aktivno uključe u podršku srpskim olimpijcima na putu ka Parizu, koji će biti domaćin 33. Letnjih olimpijskih igara, 2024. godine.

Učesnici se za start prijavljuju u tri kategorije: pojedinac, par i grupa do 5 osoba. Pravo učestvovanja imaju svi građani uzrasta od 7 do 77 godina, kažu inicijatori ove manifestacije.

Program DDOR Olimpijska staza biće podeljen u više celina: 1. Kviz znanja - Virtuelni olimpijski muzej - Stokholm 1912; 2. Poligon spretnosti - Peking 2008; 3. Igra memorije - London 2012; 4. Tradicionalne igre - Rio de Žaneiro 2016. i 5. Kviz znanja - DDOR - Tokio 2020.

Posetioci će kroz Olimpijsku stazu proći kroz 5 navedenih poligona, kao i kroz 5 međustanica gde će napraviti zadate fotografije. Svi učesnici Olimpijske staze dobiće pravila takmičenja, posebno dizajnirane majice, poklon pakete Kompanije DDOR, a najuspešniji osvajaju vredne nagrade.

Pojedinosti možete da vidite i na linku DDOR osiguranja: https://www.ddor.rs/ddor-olimpijska-staza/

......

Maloletna lica moraju imati popunjen formular (saglasnost), sa sledećim pojedinosima:

OBAVEŠTENJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE “DDOR NOVI SAD” NOVI SAD O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA I/ILI MALOLETNIH LICA U SVRHU ORGANIZOVANJA MANIFESTACIJE “DDOR OLIMPIJSKA STAZA” I PROPRATNIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ORGANIZOVANIH U SARADNJI SA OLIMPIJSKIM KOMITETOM SRBIJE I GRADOM SOMBOR

Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8. Novi Sad (u daljem tekstu: DDOR Novi Sad), kao rukovalac podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) ovim putem daje informacije o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Podaci o rukovaocu podataka: Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 8, 21000 Novi Sad Tel. + 381 21 48 86 000, Imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Licu za zaštitu podataka o ličnosti koje je DDOR Novi Sad imenovao možete se obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeći način: Imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Pošta: Bulevar Mihajla Pupina br. 8, 21000 Novi Sad

Podaci o ličnosti osobe koja prijavljuje učesnike ili učesnici takmičenja (ime i prezime, adresa, mesto prebivališta, broj telefona, e-mail, pol, godište za učesnika koji može biti punoletan ili maloletan) se prikupljaju u svrhu organizovanja manifestacije „DDOR OLIMPIJSKA STAZA“ kao i u svrhu marketinških – promotivnih aktivnosti, istraživanja i analize tržišta osiguranja-merenja zadovoljstva korisnika, prilagođavanje ponude potrebama korisnika, kontaktiranje korisnika u cilju nuđenja ponude osiguranja,a na osnovu dobrovoljno datog pristankakoje fizičko lice na koje se podaci odnose odnosno njegov roditelj/zakonski staratelj, potvrđuje svojim potpisom.

Primaoci podataka o ličnosti mogu biti treća lica kojima DDOR Novi Sad na osnovu ugovora poverava određene poslove u vezi sa i organizovanjem /sprovođenjem marketinških aktivnosti i edukativne vožnje.

Sve podatke o ličnosti DDOR Novi Sad čuva kao poslovnu tajnu i obrađuje primenom svih odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera zaštite. Podaci prikupljeni u elektronskom i papirnom obliku se čuvaju do opoziva saglasnosti.

Učesnik manifestacije čiji se podaci obrađuju u pomenute svrhe, ima pravo da od DDOR Novi Sad zahteva pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora na obradu, kao i pravo na prenos podataka drugom rukovaocu.Takođe, fizičko lice ima pravo da u svakom trenutku opozove pristanak. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, kao i podnošenja prigovora lica na koje se podaci odnose, DDOR Novi Sad će obustaviti obradu podataka o ličnosti u svrhu realizacije marketinških aktivnosti. Učesnik manifestacije ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

Ime i prezime učesnika: ____________ Adresa: ______________ Broj telefona: _______________ Imejl: ______________ Pol: M Ž, Godište: _____________.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ime učesnika: ___________ Mesto: ___________ Datum/vreme događaja: _____________.

OVO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI oslobađa Olimpijski komitet Srbije i DDOR Novi Sad a.d.o. (organizator manifestacije) “DDOR OLIMPIJSKA STAZA” odgovornosti, obaveze i finansijske obaveze koja se odnosi na učešće gore pomenutog maloletnika tokom, pre i posle gore navedenog događaja, ili bilo kog s njim povezanog formalnog ili neformalnog događaja, na prevoz koji je povezan sa tim događajem ili druge aktivnosti. Shvatam da je učešće dobrovoljno i da organizatori manifestacije, iako će biti uloženi svi napori da se osigura bezbednost učesnika u događaju, nisu odgovorni ni za kakvu povredu ili bolest do koje može da dođe.

ODGOVORNOST, GUBITAK ILI ŠTETA: Ovo odricanje oslobađa organizatore manifestacije od svake radnje, potraživanja, zahteva ili štete povezane sa učešćem ili koja je posledica neke utvrđene ili neutvrđene povrede, gubitka ili štete, nastale kao rezultat učešća u ovom događaju ili nekoj neformalnoj aktivnosti tokom trajanja događaja.

OBAVEZE PRISTOJNOG PONAŠANJA: Shvatam da organizator manifestacije zadržava pravo da izbaci svakoga ko izaziva nered i slažem se da pokrijem sve neophodne troškove povezane sa prevozom izbačenog učesnika kući. Razumem da organizator manifestacije neće delovati u svojstvu staratelja niti će organizator manifestacije obezbediti osoblje da deluje u svojstvu staratelja tokom aktivnosti na ovom događaju.

HITNI MEDICINSKI SLUČAJEVI: Razumem rizike povezane sa učešćem u aktivnostima tokom događaja i prevozom do mesta održavanja tih aktivnosti i dozvoljavam hitnu medicinsku pomoć u slučaju povrede ili bolesti. Ovlašćujem predstavnike koji podržavaju događaj ili predstavnike organizatora manifestacije da traže medicinsku pomoć za moje dete tokom trajanja događaja i preuzimam svaku odgovornost za nastale troškove ili troškove koji mogu da nastanu kao rezultat hitne medicinske pomoći povezane sa učešćem u događaju.

Razumem i slažem se da organizator manifestacije neće biti odgovoran ni za kakvo pogrešno tumačenje, grešku ili nesporazum nastao u prevodu ovog obrasca odricanja od odgovornosti.

IZJAVA SAGLASNOSTI

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat i saglasan sa sadržinom teksta odricanja od odgovornosti te da sam saglasan/a da Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad prikuplja, obrađuje, koristi i čuva podatke o ličnosti učesnika manifestacije - (ime i prezime, adresa, mesto prebivališta, broj telefona, imejl, pol, godište za učesnika koji može biti punoletan ili maloletan, u svrhu organizovanja manifestacije „DDOR OLIMPIJSKA STAZA“ i realizacije marketinških kampanjana način kako je definisano obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.

Dozvoljavam da se moje ime ili ime učesnika, naziv mog/učesnikovog profila i moje/njegove fotografije nastale tokom događaja koriste u promotivnim materijalima, publikacijama, na veb stranici ili društvenim mrežama i medijima organizatora manifestacije.

Ime i prezime roditelja/staratelja: _______________  Kontakt broj za hitne slučajeve: ________________ Potpis: _______________ Datum: _____________, godine.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)

Objavljeno u Prva vest
subota, 16 jul 2022 22:42

Uskoro: 22. Dan žitnih polja

* Već dvadeset drugi put po redu, biće održana tradicionalna manifestacija, Dan žitnih polja u Somboru, u četvrtak, 28. jula

Kako najavljuje predsednica organizatora, Asocijacije žena Srbije - Gradskog odbora Sombor Jelica Polovina, i ovom prilikom, biće to priredba u slavu žita, hleba i vekovnih temeljnih očuvanja u okvirima šire somborske sredine. U sveopštem kulturološkom i multietničkom smislu, na glavnoj ulici u Somboru građane će dočekati mnoge tradicionalne vrednosti ali i lepa iznenađenja.

U ovoj prvoj najavi, recimo da je u pripremi i zanimljiv kulturno-umetnički program. Manifestaciju podržava Grad Sombor.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

Lugovo, 24. jun 2022. -

* Donau soja udruženje organizovalo je deveti po redu „Donau Soja Dan polja održive proizvodnje soje“ u saradnji sa kompanijom Agri biznis partner i Poljoprivrednom stručnom službom Sombor

Ova najveća manifestacija posvećena soji u regionu okupila je više od 300 proizvođača, kupaca i izvoznika soje iz našeg regiona. U saradnji sa 25 partnera, predstavnikа vodećih semenskih i hemijskih kuća, prikazan je najbolji sortiment kao i najnovije tehnologije u održivoj proizvodnji soje u regionu, preporučene od strane Donau Soja udruženja. Ove godine posetioci su imali priliku da se upoznaju i sa inovativnim rešenjima iz oblasti precizne poljoprivrede. IT kompanije predstavile su softvere za lakši, efikasniji i precizniji pristup održivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

- Donau Soja udruženje ove godine slavi 10 godina rada na šta smo izuzetno ponosni i zahvalni, pre svega našim poljoprivrednim proizvođačima i partnerima sa kojima zajedno rastemo i činimo Evropu snažnijom u proizvodnji soje i proteina. Evropa je gladna za sertifikovanom sojom iz našeg regiona, najzahtevnija evropska tržišta potražuju sertifikovanu bez gmo soju proizvedenu po održivim principima što Donau Soja standard upravo i nudi - navela je dr Mirjana Lalošević, u ime Donau Soja udruženja. Ona je dalje istakla da je danas 10% evropske bez gmo soje u Donau Soja kvalitetu, zahvaljujući 10.000 proizvođača koji proizvode soju širom Evrope po održivim Donau Soja principima.

U poslednjoj deceniji proizvodnja soje u Evropi je duplo porasla, a ove godine posejane su rekordne površine na 4,4 miliona hektara. Naša zemlja prati ovaj trend i jedna je od lidera na evropskom tržištu. Višestruki značaj potvrđuju i rezultati najnovijih istraživanja, koji pokazuju da Donau Soja sertifikovano zrno proizvedeno u Srbiji ima najbolji karbonski otisak i potencijal za smanjenje emisije ugljendioksida za 90% u odnosu na brazilsku soju. Ovo je veoma važno sa stanovišta klimatskih promena, čije posledice svi osetimo, pa i soja na našim njivama.

- Naš region ima značajnu prednost i veliki potencijal koji zajedno treba da iskoristimo i da se pozicioniramo kao vodeći region za proizvodnju visokokvalitetnih sirovina, a Donau Soja udruženje je tu da pruži podršku - zaključuje dr Lalošević.

U želji da osnaži poljoprivredne proizvođače znanjem o dobrim poljoprivrednim praksama Donau Soja je pripremila stručne savete za proizvodnju soje koje možete pogledati online na sajtu: www.donausoja.rs/oglednapolja2022.

Aktivnosti Donau Soja udruženja su podržane od strane Austrijske razvojne agencije (ADA).

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest
četvrtak, 12 maj 2022 21:41

Grad Sombor: Noć muzeja 2022.

* Grad Sombor generalni je pokrovitelj tradicionalne multi medijalno kulturalne manifestacije Noć muzeja

Na programu je u subotu, 14. maja i donosimo kompletan raspored sa uvećanim slajdom u galeriji slika.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

- Godinama sam sanjala ovaj trenutak, da imam koncert na ovoj pozornici, a onda sam prestala da maštam, misleći da nema šanse da se to desi. Ali, eto, ostvarilo se nakon svega, dugačka je to priča, glavno da se dogodilo. Sanjam svoj san na javi na ovoj istoj sceni, sada zajedno sa vama, hvala vam dragi moji što ste večeras sa mnom - s puno senzibilnosti u samom uvodu obratila sa probranoj publici Beti Đorđević. Odmah je zapevala evegrin 'Mona Lisa' Reja Evansa i Džeja Livingstona iz filma Kapetan Keri 1950. godine, snimljenog za najglasovitiju Američku kuću Paramunt Pikčers (Ray Evans and Jay Livingston for the Paramount Pictures film Captain Carey, U.S.A. (1950), tadašnjeg pobednika Filmske Akademije za najbolju originalnu pesmu, te godine. Beti je tada imala samo četiri, ali je već na samom startu ovog čudesnog više bismo rekli resitala - nadkoncertom, dala po ko zna put do znanja da nikada nije niti će odstupati od svojeg najranijeg muzičkog izbora, a koju je prvi izvodlio jedan od Betinih uzora iz prve mladosti, legenda američkog džeza Net King Kol

A odmah nakon prve pesme, nije propustila da kao i nekoliko puta tokom koncerta, oduševljeno predstavi svoj već odavno dobro uigrani bend u apsolutnom skladu s njenom interpretacijom, pa su aplauze odmah dobili vrsni muzičari, Nemanja Banović, na trubi, Uroš Stamenković za bubnjevima, naš mlađahni kako je rekla, Milovan Pavlović za klavirom i naravno, prekaljeni as kontrabasa, Branko Bane Marković...

To je jedan od onih doživljaja koji ne samo da ostaju u pamćenju trajno, već koji otvaraju nova vrata vaskolikom kvalitetu muzičke umetnosti u njenom širem dijapazonu: upravo takvom kakav je i glas Beti Đorđević. Poštujući i diveći se njegovom rasponu i naročitoj obojenosti, tokom evo već pola veka te, mnogo po čemu specifične, ali ponajpre univerzalne karijere.

Ne, to nije bio "običan" koncert. U ispunjenoj Velikoj sali Kombank Dvorane kao što to čine retki umetnici u najpopularnijim salama širom sveta, miljenica više pravaca muzike a istovremeno s osobenim, jedinstvenim stilom, pobrinula se za program satkan od prepuno iznenađenja: od specijalnih gostiju, posebno svetski rangiranog džez muzičara Jovana Maljokovića kao i umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički", do posvuda cenjenog višestranog dramskog umetnika Vitomira Vice Dardića.

Koncert je održan pod sloganom "Neka srce kuca jače'', po jednom od njenih najvećih hitova iz zlatnog doba zabavne muzike, 1975. godine. Beti je ujedno proslavila i svoj 76. rođendan, što je uz puno pažnje i sentimenta posetilaca, obeleženo darovima, ružama, cvećem koje su spontano donosili na pozornicu - koja je bila bez nepotrebnih dodatnih već prevaziđenih uobičajenih aranžmana ali zato, posebno efektno naizmenično svetlucavo zvezdanim zracima koji su u raznim bojama kroz dim-prašinu na koju ne pada patina, simbolično padali poput latica mira, ljubavi i pozitive kojom umetnica u svojim biće diše i na publiku prenosi.

Program je bio krcat u prvom delu čuvenim džez klasicima, "Love me or Leave Me" (1928), poznati po izvođenju Nine Simon, a čuli smo i Binga Krozbika, Semi Dejvisa, fragmente američkog filma 1955. istog naziva, gde su igrali Doris Dej i Džejms Kegni. Najveće svetske hitove nizala je sve raspoloženija Beti, "Fly me to the Moon" Frenka Sinatre (iz 1954), "Historia de un amour" (1956), poznato po vokalima Luz Kasal ili Hulija Iglesiasa (snimljen je podsetimo i meksički film pod tim nazivom i sa tom pesmom), "Quisaz" (1947) Osvalda Faresa, kubanskog autora, koju su pevali najveći (Bing Krozbi, Doris Dej, Net King Kol, duet Andrea Bočeli i Dženifer Lopez, sastav "Il Divo").

Harizmatičnost za lekciju

Pop pesmu "My Heart Belongs to Daddy" (1938) američkog kompozitora Kola Portera, Beti je sa posebnim uživanjem dočarala, povremeno improvizujući vešto (kao i tokom čitavog koncerta), u varijacijama ne samo melodija već i promenama u tekstu, kada izgovara svoje ime umesto reči "daddy". Čusmo komentare u publici, poput, “kao da je na početku karijere”… od stajling elegantne džez-bluz primadone u crnoj haljini sa ‘opravdano’ disrektnim šlicem čime je dala do znanja, usuđujemo se reći: “mlade, nadolazeće snage, izvolite, lekcija iz nastupa”, da bi pauzu iskoristila za još jedno poštovanje naspram publike, stigavši u nastavak programa u sebi isto tako stvojstvenom, retro-izdanju s daljim izražajem lične harizmatičnosti u, za ovu priliku drugoj specijalno za nju pravljenoj, ovoga puta crvenoj haljini sa novim asocijacama na njoj najdražu reč, ljubav.

No pauze ustvari i nije bilo, s obzirom da su odmah na scenu stupili vrsni muzičari Ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički", pod dirigenstrskom palicom mlade talentovane Katarine Božić. Čuli smo instrumentalne verzije velikih klasika, nenadmašne grupe ABBA sa hitovima "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Fernando", "The Winner Takes it All", ali i čuveni domaći šlager "Devojko mala"….

Kada je potom zvezda večeri zapevala jedan od od svojih najvećih hitova, "Kraj moje tuge" (možete čuti klikom na strelicu gore u okviru naslovne fotografije), sa Pop parade 1974, usledili su novi dugotrajni aplauzi. Baladom "Kaži zašto me ostavi" Beti je setno podsetila da je numeru komponovao nedavno (2020) preminuli višestrtuko nagrađivani kompozitor, aranđer, dirigent, Vojkan Borisavljević. Omaž velikom umetniku bio je i u smislu njegovog hita "Ime mi je Ljubav", na koji je Beti podsetila u zenitu emocija.

Dramski umetnik Vitomir Vico Dardić s puno nadahnuća kazivao je potom uz klavirsku pratnju, srpsku poeziju, najpre Desanku Maksimović, pa Miloša Crnjanskog.... To je zapravo bio i ponajbolji “kliše” za početak proslave, čestitanje Betinog rođendana, izrazito emotivnih momenata i spontanog darivanja publike, a što je dama naše scene prelila u još jedan svoj hit-klasik, "Zbog poljubaca tvojih" (iz 1974. kada joj je “za pedalj” izmakao odlazak na Pesmu Evrovizije, sa tadašnjih domaćih, jugoslovenskih izbora sa festivala u Opatiji).

Nakon zahvaljivanja na ružama koje je osim ostalih poklona dobila, baš kroz još jedan hit, "Hvala ti za ruže", nastupa novi  emotivan trenutak. Najavila je izvedbu naravno u svom maniru, nezaboravne balade "O mladosti" kako je rekla, s najvećim pijetetom sećajući se dugogodišnjeg kolege i prijatelja, Arsena Dedića. Dirnuta je bila publika, posebno...

Počnimo zajedno ljubav ispočetka

- Veoma sam počastvovan što sam večeras ovde sa Beti i čestitam joj rođendan - rekao je naredni gost Jovan Maljoković, svetski priznati džez muzičar i umetnik na saksofonu, pa su njih dvoje izveli noviju zajedničku numeru "Jedan pogled", iz pretrpošle godine. Pesma "Živiš u oblacima, dragi", kao adaptacija hita "Živiš u oblacima, mala" koja je osim ostalih mu hitova na samom početku karijere - proslavila Zdravka Čolića, novo je iznenađenje za publiku. A za nas iz Sombora, posebno ganuti, i ponosni što smo zajedno s beogradskom publikom i ljudima iz mnogidh drugih gradova, uživali kada su procvetale u njenj raskoši glasa “Somborske ruže”… na zaista, opšte oduševljenje te jedne od 36 pesama, kojima je Sombor opevan a koju je Beti odabrala da izvede kao i na svom lanskom letnjem koncertu u Somboru gde je podsetimo, i tom prilikom, bila zvezda “Somborskog leta” na popularnoj manifestaciji Veče uličnih svirača.

- Slogan koncerta je "Neka srce kuca jače" - eto prilike da se sa ovom pesmom oprostim od vas - izgovorila je "odjednom" pomalo i duhovito, Beti, hm :-) no, svima je bilo posve kristalno jasno da ne može tu još uvek biti kraja, kraja ovom čarobnom dvoipočasovnom gala-koncertu.

I, naravno, usledio je bis. Publika nije mrdala sa 1400 stolica najveće (od četiri) sale Kombank Dvorane srpske prestonice. A ono - po čemu sve generacije prepoznaju Beti pa sve dalje njene hitove - "Počnimo ljubav ispočetka", na šta je Beti odmah rekla "ovo pevamo svi zajedno". Tako i bi…. I opet, skandiranje, publika ne pušta ljubimicu sa scene…. Na šta ni sama nije mogla da izdrži pa se rasplakala… Stoga neizbežno, nastavak a da “sve opet počinje ispočetka”, čak dvanaestominutno grupno pevanje čuvene pesme. Uz zajednički zagrljaj publike koja ju je ispratila burnim gotovo polusatnim ovacijama…

Beti Đorđević, inače zvezda ranije dugogodišnjih festivala "Beogradsko proleće" od pre nekoliko decenija, doživeće uskoro još jednu čast. Jer, obnovljeni festival "Beogradsko proleće" isplaniran za 29. april u istoj ovoj Velikoj sali Kombank Dvorane, nekadašnjem Domu sindikata koji je okupljao najveće domaće i inostrane zvezde, a sada jedna zvezda ostaje da baš po njenom hitu “Počnimo ljubav ispočetka” i bude pod tim sloganom naslovljeno staro-novo popularno “Beogradsko proleće”.

I tako... prepuni utisaka ostajemo, jer Beti vas jednostavno, napuni energijom. Osećate se bolje i postajete prijatelji. Hvala, Beti.

Još dodajemo: draga Beti, čekamo Vas ponovo u Vašem i našem u tom Somboru!

- Pogledajte u dodatku: galerija fotografija -

Pratili: Siniša Stričević (tekst), Siniša Mijić (fotografije).

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadžaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

* Povodom proslave Dana Grada Sombora, a u okviru programa manifestacije Sombor pesmom opevan - Grad salaša, bircuza i tamburaša, Biblioteka učestvuje sa dva programa

U četvrtak, 17. februara, na programu je svečana promocija knjige Stara somborska znamenja, autora Milana Stepanovića. O knjizi će, uz autora, govoriti ugledni srpski heraldičar Dragomir Acović i hroničar Boris Mašić. Predstavljanje knjige pratiće umetnički program. Početak promocije zakazan je za 17:30, na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sombor.

U Velikoj sali Kulturnog centra Laza Kostić, u subotu 19. februara, sa početkom u 19 časova, biće upriličena premijerna projekcija promotivnog filma Sombor je to. Nakon projekcije planiran je prigodan koktel.

Film Sombor je to autorski je projekat somborske Biblioteke.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest
Strana 1 od 6

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svako ko želi, može da postane saradnik Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast koja vam je bliska, pošaljite vest, informaciju, fotografije, istražite.

Postanite dopisnik, iz svog mesta gde trenutno ili trajno boravite, svoje države. 

Dobrodošli saradnici u marketingu, menadžmentu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefoni: +381-65-8-675-445

+381 25 510-1641

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…